Serwis programistyczny C/C++
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Ostatnio zmienione dokumenty

Rozdział 35. Rozdział opisuje, jak poruszać się po pliku w trybie do odczytu.
Szablon struktury służący do sprawdzania na etapie kompilacji, czy dana klasa jest final
Szablon struktury reprezentujący sekwencje liczb całkowitych czasu kompilacji
Szablon funkcji zwracająca stały iterator na koniec kontenera lub stały wskaźnik na koniec tablicy.
Szablon aliasu pozyskujący z typu T typ, który nie jest referencją do l-wartości, ani referencją do r-wartości
Rozdział 26. Wczytywanie tekstu za pomocą standardowego strumienia wejściowego. Omówiono użycie std::cin oraz funkcję std::getline.
Tworzenie metod w klasie oraz ich wywoływanie.
Implementacja kwantyfikatorów logicznych. "Czy wszystkie elementy spełniają warunek?" "Czy istnieje element spełniający warunek?"
Odpowiedź na częste pytanie, dlaczego mieszanie >> i std::getline() nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
Po przeczytaniu niniejszego rozdziału powinieneś wiedzieć co to są wyrażenia lambda, jak się ich używa oraz jakie było praktyczne uzasadnienie ich wprowadzenia do standardu C++11.
O różnych podstawowych sprawach powodujących u początkujących problemy z automatycznie sprawdzanymi zadaniami.
Rozdział 51. Wyrażenia lambda (C++11)
Rozdział 50. Kontenery asocjacyjne std::set<> i std::map<>
Rozdział 49. Trochę więcej o iteratorach, ich różnych rodzajach, oraz po co one w ogóle są.
Rozdział 45. Struktury danych i struktury danych.
Rozdział 48. Omówienie funkcjonalności kontenera std::vector<>