« Algorytmy, C++ »
Algorytmy - Zbiór standardowych algorytmów. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Elaine
« standard C++ »

Algorytmy

[kategoria] Zbiór standardowych algorytmów.

Plik nagłówkowy

C/C++
#include <algorithm>

Opis szczegółowy

Standardowe algorytmy mogą działać na różnych strukturach danych, jak na przykład standardowe kontenery, zwykłe tablice czy struktury zdefiniowane przez użytkownika. Osiągalne jest to dzięki stosowaniu iteratorów do uzyskiwania dostępu do elementów i poruszania się wewnątrz zbiornika. Standardowe algorytmy zazwyczaj przyjmują zakres określony przez dwa iteratory - początek zakresu i koniec zakresu (iterator wskazujący za ostatni element zakresu).

Wszystkie algorytmy znajdują się w przestrzeni nazw std.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

binary_searchWykonuje algorytm binarnego przeszukiwania na posortowanym zakresie danych. (szablon funkcji)
copyKopiuje elementy. (funkcja)
copy_backwardKopiuje elementy od końca. (funkcja)
countZlicza wystąpienia elementu. (funkcja)
count_ifZlicza wystąpienia elementów spełniających warunek. (funkcja)
equalSprawdza, czy elementy w dwóch zakresach są równe. (funkcja)
fillWypełnia zakres wartością. (funkcja)
fill_nWypełnia sekwencję wartością. (funkcja)
findSzuka wystąpienia elementu. (funkcja)
find_endSzuka ostatniego wystąpienia drugiego zakresu w pierwszym zakresie. (funkcja)
find_ifSzuka elementu spełniającego warunek. (funkcja)
for_eachWywołuje funkcję dla każdego elementu. (funkcja)
inplace_mergeScala dwa posortowane zakresy w jeden posortowany zakres. (szablon funkcji)
iter_swapZamienia wartości obiektów wskazywanych przez iteratory. (funkcja)
maxZwraca większą wartość. (szablon funkcji)
max_elementSzuka największej wartości w zakresie. (funkcja)
minZwraca mniejszą wartość. (funkcja)
min_elementSzuka najmniejszej wartości w zakresie. (funkcja)
replaceZamienia wszystkie wystąpienia wartości. (funkcja)
replace_ifZamienia wszystkie wartości spełniające warunek. (funkcja)
reverseOdwraca kolejność elementów w podanym zakresie. (funkcja)
reverse_copyKopiuje elementy z określonego zakresu w odwróconej kolejności. (funkcja)
searchSzuka wystąpienia drugiego zakresu w pierwszym zakresie. (funkcja)
sortSortuje elementy w podanym zakresie. (szablon funkcji)
swapZamienia wartości dwóch obiektów. (szablon funkcji)