« Funktory, C++ »
Funktory - Funktory dostępne w standardzie C++. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
« standard C++ »

Funktory

[kategoria] Funktory dostępne w standardzie C++.

Opis szczegółowy

Zbiór funktorów dostępnych w standardzie C++.

Zagadnienia powiązane

funktorObiekt, który może być wywoływany jak funkcja. (pojęcie)

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

dividesZwraca iloraz arytmetyczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
equal_toPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
==
. (szablon struktury)
greaterPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
>
. (szablon struktury)
greater_equalPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
>=
. (szablon struktury)
lessPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
<
. (szablon struktury)
less_equalPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
<=
. (szablon struktury)
logical_andZwraca iloczyn logiczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
logical_notZwraca logiczną negację wartości przekazanej poprzez argument. (szablon struktury)
logical_orZwraca sumę logiczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
minusZwraca różnicę arytmetyczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
modulusZwraca resztę z dzielenia arytmetycznego dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
multipliesZwraca iloczyn arytmetyczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
negateZwraca wartość przeciwną w stosunku do wartości przekazanej poprzez argument. (szablon struktury)
not_equal_toPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
!=
. (szablon struktury)
plusZwraca sumę arytmetyczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)