« Pozostałe, C++ »
Pozostałe - Inne standardowe narzędzia języka C. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
« standard C »

Pozostałe

[kategoria] Inne standardowe narzędzia języka C.

Wykaz elementów dowiązanych

_exitKończy działanie aplikacji nie zwalniając zasobów globalnych. (funkcja)
abortPrzerywa działanie aplikacji. (funkcja)
assertSprawdza wartość wyrażenia; jeżeli jest fałszywe wypisuje komunikat diagnostyczny i przerywa działanie aplikacji. (makro)
atexitUstawia funkcję do wywołania przed zakończeniem programu. (funkcja)
errnoOstatni numer błędu. (makro)
exitKończy działanie aplikacji po zwolnieniu zasobów globalnych. (funkcja)
EXIT_FAILUREKod błędu wyjścia z aplikacji - aplikacja została nieoczekiwanie przerwana. (makro)
EXIT_SUCCESSKod błędu wyjścia z aplikacji - aplikacja została zakończona prawidłowo. (makro)
FILENAME_MAXMaksymalna długość nazwy pliku. (makro)
getenvZwraca wartość określonej zmiennej środowiskowej. (funkcja)
jmp_bufTyp tablicowy zdolny do przechowywania środowiska wywołania. (alias)
NULLMakro reprezentujące pusty wskaźnik. (makro)
ptrdiff_tTyp wyniku operacji odejmowania pomiędzy dwoma wskaźnikami. (alias)
randGeneruje całkowitą liczbę pseudolosową. (funkcja)
RAND_MAXMaksymalna zwracana wartość przez funkcję rand. (makro)
size_tWbudowany typ bez znaku. (alias)
srandUstawia punkt startowy generatora pseudolosowego. (funkcja)
systemWywołuje polecenie systemowe. (funkcja)