« Strumienie i pliki, C++ »
Strumienie i pliki - Operacje na strumieniach i plikach. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
« standard C »

Strumienie i pliki

[kategoria] Operacje na strumieniach i plikach.

Odczyt ze strumienia

fgetcWczytuje znak ze wskazanego strumienia. (funkcja)
fgetsWczytuje jeden wiersz tekstu ze wskazanego strumienia. (funkcja)
freadWczytuje określoną ilość danych ze wskazanego strumienia. (funkcja)
getcWczytuje znak ze wskazanego strumienia. (funkcja)
getcharWczytuje znak ze standardowego strumienia wejścia (» standard Cstdin). (funkcja)
getsWczytuje jeden wiersz tekstu ze standardowego strumienia wejścia (» standard Cstdin). (funkcja)

Pliki tymczasowe

L_tmpnamOkreśla długość generowanych nazw plików tymczasowych. (makro)
TMP_MAXMaksymalna liczba unikatowych nazw plików jakie mogą zostać wygenerowane przy pomocy funkcji » standard Ctmpnam. (makro)

Podstawy obsługi plików

fcloseZamyka strumień danych. (funkcja)
fopenOtwiera wskazany plik. (funkcja)
freopenZamyka, a następnie otwiera wskazany plik. (funkcja)

Poruszanie się po pliku

fgetposPobiera aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
fpos_tTyp danych, używany do określania położenia danych w strumieniu. (alias)
fseekUstawia lub przesuwa pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
fsetposUstawia pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
ftellZwraca aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
rewindPrzesuwa kursor odczytu/zapisu danych na początek wskazanego strumienia. (funkcja)

Zapis do strumienia

fprintfZapisuje tekst sformatowany do wskazanego strumienia. (funkcja)
fputcZapisuje znak do wskazanego strumienia. (funkcja)
fputsZapisuje łańcuch znaków do wskazanego strumienia. (funkcja)
fwriteZapisuje określoną ilość danych do wskazanego strumienia. (funkcja)
printfWypisuje tekst sformatowany na standardowym strumieniu wyjścia. (funkcja)
putcZapisuje znak do wskazanego strumienia. (funkcja)
putcharZapisuje znak do standardowego strumienia wyjścia (» standard Cstdout). (funkcja)
putsZapisuje łańcuch znaków do standardowego strumienia wyjścia (» standard Cstdout). (funkcja)

Pozostałe

BUFSIZWartość określająca minimalny wymagany rozmiar bufora przekazywanego do funkcji » standard Csetbuf. (makro)
clearerrCzyści flagi błędów i status końca pliku (EOF) dla podanego strumienia. (funkcja)
EOFEnd of File - plik został przeczytany do końca, bądź wystąpił błąd podczas próby odczytu danych. (makro)
feofSprawdza czy został osiągnięty koniec pliku (» standard CEOF). (funkcja)
ferrorSprawdza czy wystąpił błąd w strumieniu. (funkcja)
fflushWymusza przeniesienie buforowanych danych do strumienia. (funkcja)
perrorWypisuje komunikat błędu na standardowy strumień błędów (stderr). (funkcja)
setbufUmożliwia przypisanie bufora na dane do wskazanego strumienia. (funkcja)
setvbufUmożliwia przypisanie bufora na dane o podanej wielkości do wskazanego strumienia oraz określenie sposobu jego użycia. (funkcja)
stderrStandardowy strumień błędów. (makro)
stdinStandardowy strumień wejścia. (makro)
stdoutStandardowy strumień wyjścia. (makro)
ungetcOkreśla pierwszy znak jaki ma zostać zwrócony przez następną operację odczytu danych ze strumienia. (funkcja)