Dodawanie biblioteki PJSIP do CodeBlocks
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Dodawanie biblioteki PJSIP do CodeBlocks

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Dodawanie biblioteki PJSIP do CodeBlocks
» 2016-01-16 20:39:50
Witam
Nie mogę poradzić sobie z dodaniem biblioteki PJSIP do środowiska CodeBlocks. W pobranej przezemnie paczce PJSIP nie ma plików *lib także nie mam co dodać do link libraries. W efekcie przy kompilacji przykładowego kodu:
C/C++
#include <pjsua2.hpp>
#include <iostream>

using namespace pj;

// Subclass to extend the Account and get notifications etc.
class MyAccount
    : public Account
{
public:
    virtual void onRegState( OnRegStateParam & prm ) {
        AccountInfo ai = getInfo();
        std::cout <<( ai.regIsActive ? "*** Register:": "*** Unregister:" )
        << " code=" << prm.code << std::endl;
    }
};

int main()
{
    Endpoint ep;
   
    ep.libCreate();
   
    // Initialize endpoint
    EpConfig ep_cfg;
    ep.libInit( ep_cfg );
   
    // Create SIP transport. Error handling sample is shown
    TransportConfig tcfg;
    tcfg.port = 5060;
    try {
        ep.transportCreate( PJSIP_TRANSPORT_UDP, tcfg );
    } catch( Error & err ) {
        std::cout << err.info() << std::endl;
        return 1;
    }
   
    // Start the library (worker threads etc)
    ep.libStart();
    std::cout << "*** PJSUA2 STARTED ***" << std::endl;
   
    // Configure an AccountConfig
    AccountConfig acfg;
    acfg.idUri = "sip:test@pjsip.org";
    acfg.regConfig.registrarUri = "sip:pjsip.org";
    AuthCredInfo cred( "digest", "*", "test", 0, "secret" );
    acfg.sipConfig.authCreds.push_back( cred );
   
    // Create the account
    MyAccount * acc = new MyAccount;
    acc->create( acfg );
   
    // Here we don't have anything else to do..
    pj_thread_sleep( 10000 );
   
    // Delete the account. This will unregister from server
    delete acc;
   
    // This will implicitly shutdown the library
    return 0;
}

otrzymuje taki log:


||=== Build: Debug in aaa (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
obj\Debug\main.o||In function `main':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|18|undefined reference to `pj::Endpoint::Endpoint()'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|20|undefined reference to `pj::Endpoint::libCreate()'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|24|undefined reference to `pj::Endpoint::libInit(pj::EpConfig const&)'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|27|undefined reference to `pj::TransportConfig::TransportConfig()'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|30|undefined reference to `pj::Endpoint::transportCreate(pjsip_transport_type_e, pj::TransportConfig const&)'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|37|undefined reference to `pj::Endpoint::libStart()'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|41|undefined reference to `pj::AccountConfig::AccountConfig()'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|44|undefined reference to `pj::AuthCredInfo::AuthCredInfo(std::string const&, std::string const&, std::string const&, int, std::string)'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|49|undefined reference to `pj::Account::create(pj::AccountConfig const&, bool)'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|52|undefined reference to `pj_thread_sleep'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|58|undefined reference to `pj::Endpoint::~Endpoint()'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|32|undefined reference to `pj::Error::info(bool) const'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|58|undefined reference to `pj::Endpoint::~Endpoint()'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN9MyAccount10onRegStateERN2pj15OnRegStateParamE':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|10|undefined reference to `pj::Account::getInfo() const'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj8UaConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\endpoint.hpp|170|undefined reference to `vtable for pj::UaConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj9LogConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\endpoint.hpp|343|undefined reference to `vtable for pj::LogConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj8EpConfigC1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\endpoint.hpp|625|undefined reference to `vtable for pj::EpConfig'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\endpoint.hpp|625|undefined reference to `pj::UaConfig::UaConfig()'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\endpoint.hpp|625|undefined reference to `pj::LogConfig::LogConfig()'|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\endpoint.hpp|625|undefined reference to `pj::MediaConfig::MediaConfig()'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj8EpConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\endpoint.hpp|625|undefined reference to `vtable for pj::EpConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj9TlsConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\siptypes.hpp|123|undefined reference to `vtable for pj::TlsConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj15TransportConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\siptypes.hpp|283|undefined reference to `vtable for pj::TransportConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj16AccountRegConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\account.hpp|46|undefined reference to `vtable for pj::AccountRegConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj16AccountSipConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\account.hpp|184|undefined reference to `vtable for pj::AccountSipConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj17AccountPresConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\account.hpp|336|undefined reference to `vtable for pj::AccountPresConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj16AccountNatConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\account.hpp|444|undefined reference to `vtable for pj::AccountNatConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj18AccountMediaConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\account.hpp|691|undefined reference to `vtable for pj::AccountMediaConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj13AccountConfigD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\account.hpp|853|undefined reference to `vtable for pj::AccountConfig'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj12AuthCredInfoD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\siptypes.hpp|46|undefined reference to `vtable for pj::AuthCredInfo'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN9MyAccountC1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|7|undefined reference to `pj::Account::Account()'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN2pj12AuthCredInfoC1ERKS0_':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\..\..\pjproject-2.4.5\pjproject-2.4.5\pjsip\include\pjsua2\siptypes.hpp|46|undefined reference to `vtable for pj::AuthCredInfo'|
obj\Debug\main.o||In function `ZN9MyAccountD1Ev':|
C:\Users\Acer\Desktop\projekty\aaa\main.cpp|7|undefined reference to `pj::Account::~Account()'|
||=== Build failed: 33 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|

Czy może wie ktoś jak dodać tę bibliotekę do codeblocks ?
P-143599
» 2016-01-19 09:19:13
może pobrałeś źródła :P biblioteki a nie binarkę?? masz pliki: *.dll; *.so; *.a ?? Jeśli nie masz takich a masz pliki *.cpp to są źródła i bibliotekę musisz najpierw skompilować !!!
P-143772
« 1 »
 Strona 1 z 1