[C++][SFML] std::vector -> 0xC0000005
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

[C++][SFML] std::vector -> 0xC0000005

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-03-12 20:21:08
Jak kompilowałem za pomocą GCC i686-6.1.0 pojawił się błąd:

Nie znaleziono punktu wejścia procedury __gxx_personality_v0 w bibliotece (ścieżka do mojego programu)
P-169970
» 2018-03-12 20:46:08
złe biblioteki kompilowane innym kompilatorem, albo tylko dllki skopiowane z kosmosu. Innymi słowy nie zgadza się biblioteka z kompilatorem którym budujesz projekt
P-169971
» 2018-03-12 22:16:15
Polecam zestaw
MinGW-w64 połączone z SFML - GCC 6.1.0 MinGW (SEH) - 64-bit
Najnowszy MinGW-w64 posiada kompilator GCC 7.2.0 z (prawie) pełnym wsparciem C++17 a przy tym instalacja trwa kilka minut.
Nawet nagrałem filmik jak to zrobić:
Instalacja Code Blocks + GCC 7.2.0
+ sam sprawdzałem - SFML działa pod taką konfiguracją.
P-169972
» 2018-03-13 06:21:32
@up albo msys2

tygryski@TygryskiDwa MINGW64 ~
$ g++ -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\msys64\mingw64\bin\g++.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/7.3.0/lto-wrapper.exe
Target: x86_64-w64-mingw32
Configured with: ../gcc-7.3.0/configure --prefix=/mingw64 --with-local-prefix=/mingw64/local --build=x86_64-w64-mingw32 --host=x86_64-w64-mingw32 --target=x86_64-w64-mingw32 --with-native-system-header-dir=/mingw64/x86_64-w64-mingw32/include --libexecdir=/mingw64/lib --enable-bootstrap --with-arch=x86-64 --with-tune=generic --enable-languages=c,lto,c++,objc,obj-c++,fortran,ada --enable-shared --enable-static --enable-libatomic --enable-threads=posix --enable-graphite --enable-fully-dynamic-string --enable-libstdcxx-time=yes --enable-libstdcxx-filesystem-ts=yes --disable-libstdcxx-pch --disable-libstdcxx-debug --disable-isl-version-check --enable-lto --enable-libgomp --disable-multilib --enable-checking=release --disable-rpath --disable-win32-registry --disable-nls --disable-werror --disable-symvers --with-libiconv --with-system-zlib --with-gmp=/mingw64 --with-mpfr=/mingw64 --with-mpc=/mingw64 --with-isl=/mingw64 --with-pkgversion='Rev1, Built by MSYS2 project' --with-bugurl=https://sourceforge.net/projects/msys2 --with-gnu-as --with-gnu-ld
Thread model: posix
gcc version 7.3.0 (Rev1, Built by MSYS2 project)
SFML i wiele innych bibliotek jest w repo


tygryski@TygryskiDwa MINGW64 ~
$ pacman -Ss sfml
mingw32/mingw-w64-i686-csfml 2.4-1
    A simple, fast, cross-platform, and object-oriented multimedia API for C
    (mingw-w64)
mingw32/mingw-w64-i686-sfml 2.4.2-2
    A simple, fast, cross-platform, and object-oriented multimedia API
    (mingw-w64)
mingw64/mingw-w64-x86_64-csfml 2.4-1
    A simple, fast, cross-platform, and object-oriented multimedia API for C
    (mingw-w64)
mingw64/mingw-w64-x86_64-sfml 2.4.2-2 [zainstalowano]
    A simple, fast, cross-platform, and object-oriented multimedia API
    (mingw-w64)
P-169980
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-03-20 19:36:11
Już działa. Dzięki!
P-170134
1 « 2 »
Poprzednia stronaStrona 2 z 2