[C++][SFML] Undefined reference
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

[C++][SFML] Undefined reference

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
[C++][SFML] Undefined reference
» 2018-04-13 00:26:58
Podczas kompilacji mojego projektu wyskakuje


obj\Debug\functions.o||In function `Z9createMapNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE':|
C:\adres\functions.cpp|12|undefined reference to `sf::Image::loadFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'|
C:\adres\functions.cpp|13|undefined reference to `sf::Texture::loadFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, sf::Rect<int> const&)'|
obj\Debug\main.o||In function `main':|
C:\adres\main.cpp|36|undefined reference to `sf::Texture::loadFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, sf::Rect<int> const&)'|
C:\adres\main.cpp|42|undefined reference to `sf::Image::loadFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'|
C:\adres\main.cpp|63|undefined reference to `sf::Texture::loadFromFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, sf::Rect<int> const&)'|
C:\adres\main.cpp|82|undefined reference to `sf::String::String(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::locale const&)'|
obj\Debug\pathfind.o||In function `Z8viewPathSt6vectorIN2sf7Vector2IiEESaIS2_EERNS0_5ImageE':|
C:\adres\pathfind.cpp|72|undefined reference to `sf::Image::saveToFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const'|
obj\Debug\pathfind.o||In function `Z8Pathfindiiii':|
C:\adres\pathfind.cpp|115|undefined reference to `sf::Image::saveToFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const'|
C:\adres\pathfind.cpp|149|undefined reference to `sf::Image::saveToFile(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&) const'|
||error: ld returned 1 exit status|
||=== Build failed: 10 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
 const&) const'|


Postanowiłem dziś zaktualizować Code::Blocks z 16.12 na 17.12 wraz z kompilatorem MinGW (gcc --version zwraca gcc (tdm-1) 5.1.0).
Mam bibliotekę SFML-2.4.2-windows-gcc-4.9.2-tdm-32-bit i prawdopodobnie to jest przyczyna.
Chciałem zaktualizować Code::Blocks wraz z kompilatorem bo liczyłem że zostanie naprawiony błąd z debuggerem który znalazłem oraz brak std::to_string.
Jeżeli się okaże że muszę zmienić wersję kompilatora spowrotem na 4.9.2 to jak do niego dodać obsługę std::to_string?
P-170640
» 2018-04-13 00:31:19
Skompiluj SFMLa.
P-170641
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-04-13 01:53:24
Skompilowałem SFML-master i po wykonaniu wszystkich kroków i załączeniu do mojego projektu, wywaliło 258 błędów (mój kod nawet by tylu nie pomieścił, więc to nie moja wina). Chyba jednak będę musiał poczekać na jakieś bugfixy.
EDIT:
to chyba jednak była moja wina, źle połączyłem biblioteki, ale teraz jest błąd z libstdc++-6.dll, który zazwyczaj występuje gdy jest niezgodna wersja kompilatora z biblioteką.
Ja skompilowałem SFML tym samym kompilatorem co mam załączony w Code::Blocks (gcc (tdm-1) 5.1.0) więc nie powinno być problemów.
EDIT2:
Naprawiłem jakoś. Nigdy więcej nie próbować kompilować bibliotek C++ o 4 w nocy, po pijaku, i robić to po raz pierwszy w życiu. Przynajmniej na to ostatnie mam gwarant, bo nie da się wielokrotnie czegoś robić pierwszy raz. Zamykam temat.
P-170642
« 1 »
 Strona 1 z 1