C++ timer winapi - problem z kompilacją.
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

C++ timer winapi - problem z kompilacją.

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
C++ timer winapi - problem z kompilacją.
» 2018-10-21 15:26:59
Witam wszystkich.

Mam problem z timerem w c++ jestem początkującym i nie rozumiem przyczyny błędu.
Co ciekawe ten sam kod na innym komputerze z tym samym systemem operacyjnym  kompilował się i program działał poprawnie. Po przesłaniu pliku cpp z kodem źródłowym na domowy komputer nie mogę skompilować programu.

Proszę o wyjaśnienie ewentualnego błędu w kodzie lub przyczyny nie kompilowania się pliku na innym komputerze.

Kod :


C/C++
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

void static CALLBACK p( HWND hWnd, UINT nMsg, UINT nIDEvent, DWORD dwTime )
{
    cout << "Timer dziala jesli ta linia tekstu wyswietla sie co 3 sekundy" << endl;
}

int main()
{
    UINT TimerId = SetTimer( NULL, 1, 3000, & p );
   
    MSG Msg;
   
    while( 1 )
    {
        GetMessage( & Msg, NULL, 0, 0 );
        DispatchMessage( & Msg ); //obsługa wiadomości
    }
   
    return 0;
}

Komunikat błędu:

              General: TDM-GCC 4.8.1 64-bit Release
Executing g++.exe...
g++.exe "C:\Users\Allen\Desktop\test timer.cpp" -o "C:\Users\Allen\Desktop\test timer.exe"  -I"C:\Users\Allen\Desktop\Dev-Cpp 5.6.0 TDM-GCC x64 4.8.1 Portable (1)\Dev-Cpp\MinGW64\include" -I"C:\Users\Allen\Desktop\Dev-Cpp 5.6.0 TDM-GCC x64 4.8.1 Portable (1)\Dev-Cpp\MinGW64\x86_64-w64-mingw32\include" -I"C:\Users\Allen\Desktop\Dev-Cpp 5.6.0 TDM-GCC x64 4.8.1 Portable (1)\Dev-Cpp\MinGW64\lib\gcc\x86_64-w64-mingw32\4.8.1\include" -I"C:\Users\Allen\Desktop\Dev-Cpp 5.6.0 TDM-GCC x64 4.8.1 Portable (1)\Dev-Cpp\MinGW64\lib\gcc\x86_64-w64-mingw32\4.8.1\include\c++" -L"C:\Users\Allen\Desktop\Dev-Cpp 5.6.0 TDM-GCC x64 4.8.1 Portable (1)\Dev-Cpp\MinGW64\lib" -L"C:\Users\Allen\Desktop\Dev-Cpp 5.6.0 TDM-GCC x64 4.8.1 Portable (1)\Dev-Cpp\MinGW64\x86_64-w64-mingw32\lib" -static-libgcc
C:\Users\Allen\Desktop\test timer.cpp: In function 'int main()':
C:\Users\Allen\Desktop\test timer.cpp:15:46: error: invalid conversion from 'void (*)(HWND, UINT, UINT, DWORD) {aka void (*)(HWND__*, unsigned int, unsigned int, long unsigned int)}' to 'TIMERPROC {aka void (*)(HWND__*, unsigned int, long long unsigned int, long unsigned int)}' [-fpermissive]
     UINT TimerId = SetTimer(NULL, 1, 3000, &p); //tworzenie timera
                                              ^

In file included from c:\users\allen\desktop\dev-cpp 5.6.0 tdm-gcc x64 4.8.1 portable (1)\dev-cpp\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\windows.h:72:0,
                 from C:\Users\Allen\Desktop\test timer.cpp:2:
c:\users\allen\desktop\dev-cpp 5.6.0 tdm-gcc x64 4.8.1 portable (1)\dev-cpp\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\winuser.h:2365:30: error:   initializing argument 4 of 'UINT_PTR SetTimer(HWND, UINT_PTR, UINT, TIMERPROC)' [-fpermissive]
   WINUSERAPI UINT_PTR WINAPI SetTimer(HWND hWnd,UINT_PTR nIDEvent,UINT uElapse,TIMERPROC lpTimerFunc);
                              ^

Compilation failed after 1,20 seconds with errors

P-172632
» 2018-10-21 15:36:41
https://docs.microsoft.com​/en-us/windows/desktop/api​/winuser/nc-winuser-timerproc

Log:
To ma być log..? Ten komunikat błędu nie jest nawet kompletny.
P-172633
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-10-21 15:44:51
@pekfos

Racja. Poprawione

Zamiast "UINT nIDEvent" w funkcji powinno być "UINT_PTR nIDEvent"

Temat do zamknięcia. Chyba , że ktoś jest w stanie wyjaśnić dlaczego kod kompilował się na innym komputerze .

P-172634
» 2018-10-21 17:55:11
UINT i UINT_PTR mogą być tym samym typem i wtedy program się skompiluje.
P-172635
« 1 »
 Strona 1 z 1