Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::attribute_iterator::attribute_iterator

[konstruktor] Tworzy obiekt tej klasy.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml_iterators.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch >
    class attribute_iterator
    {
    public:
        attribute_iterator(); //1
        attribute_iterator( xml_node < Ch >* node ); //2
    }
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Argumenty

ArgumentOpis
nodeWskaźnik do węzła.

Opis szczegółowy

Pierwszy konstruktor tworzy iterator, który nie wskazuje na żaden atrybut, natomiast drugi powoduje utworzenie obiektu wskazującego na pierwszy atrybut, który należy do węzła.