Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::node_iterator::operator--

[operator - metoda] Przechodzi do poprzedniego węzła podrzędnego przez dekrementację.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml_iterators.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch >
    class node_iterator
    {
    public:
        node_iterator & operator --(); //1
        node_iterator operator --( int ); //2
    }
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Zwracana wartość

Pierwszy operator zwraca referencję do tego obiektu, natomiast drugi tworzy nowy obiekt typu » RapidXMLnode_iterator i zwraca go przez wartość.