Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::xml_base

[szablon klasy] Zawiera wspólne dane węzłów i atrybutów.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch = char >
    class xml_base
    {
    protected:
        Ch * m_name;
        Ch * m_value;
        std::size_t m_name_size;
        std::size_t m_value_size;
        xml_node < Ch >* m_parent;
    }
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Pola składowe

PoleOpis
m_nameNazwa elementu lub zero, jeśli element nie ma nazwy.
m_valueWartość elementu lub zero, jeśli element nie ma wartości.
m_name_sizeDługość nazwy elementu lub wartość niezdefiniowana, jeśli element nie ma nazwy.
m_value_sizeDługość wartości elementu lub wartość niezdefiniowana, jeśli element nie ma wartości.
m_parentWskaźnik do elementu nadrzędnego lub zero, jeśli element nie jest elementem podrzędnym.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

name Ustawia lub pobiera nazwę elementu. (metoda)
name_size Zwraca długość nazwy elementu bez uwzględniania znaku zerowego. (metoda)
nullstr Zwraca wskaźnik do pustego łańcucha znaków. (metoda)
parent Zwraca wskaźnik do nadrzędnego węzła. (metoda)
value Ustawia lub pobiera wartość elementu. (metoda)
value_size Zwraca długość wartości elementu bez uwzględniania znaku zerowego. (metoda)
xml_base Tworzy pusty obiekt tej klasy. (konstruktor)