Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml::xml_base::name

[metoda] Ustawia lub pobiera nazwę elementu.

Składnia

C/C++
#include <rapidxml.hpp>

namespace rapidxml
{
    template < class Ch = char >
    class xml_base
    {
    public:
        Ch * name() const; //1
        void name( const Ch * name, std::size_t size ); //2
        void name( const Ch * name ); //3
    };
}

Parametry szablonu

ParametrOpis
ChTyp danych przechowujący pojedynczy znak.

Argumenty

ArgumentOpis
nameNazwa elementu do ustawienia. Trzecia funkcja wymaga nazwy zakończonej znakiem zerowym, natomiast druga określa długość nazwy na podstawie argumentu size.
sizeRozmiar nazwy (w znakach) bez uwzględniania znaku zerowego.

Zwracana wartość

Pierwsza funkcja zwraca nazwę elementu lub pusty łańcuch znaków, jeśli element nie ma nazwy. Druga i trzecia funkcja niczego nie zwraca.

Dodatkowe informacje

Jeśli podczas przetwarzania danych została użyta flaga
rapidxml::parse_no_string_terminators
, to nazwa zwrócona przez pierwszą funkcję nie będzie zakończona znakiem zerowym.

Obiekt typu
xml_base
 nie jest właścicielem nazwy (tylko przechowuje wskaźnik do niej). Podczas usuwania obiektu pamięć przydzielona na przechowywanie nazwy nie jest zwalniana. Programista odpowiada za czas istnienia nazwy oraz za przydzielenie i zwolnienie pamięci na nią. Najlepszym sposobem jest wykorzystanie typu
memory_pool
 powiązanego z dokumentem do przydzielenia miejsca na nazwę. W ten sposób nazwa będzie istniała, dopóki dokument nie zostanie usunięty.

Zagadnienia powiązane

valueUstawia lub pobiera wartość elementu. (metoda)

Linki zewnętrzne