Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

PeekConsoleInput

[funkcja] Odczytuje dane z określonego bufora wejściowego konsoli bez usuwania ich z bufora.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL WINAPI PeekConsoleInput( HANDLE hConsoleInput, PINPUT_RECORD lpBuffer, DWORD nLength, LPDWORD lpNumberOfEventsRead );

Argumenty

ArgumentOpis
hConsoleInputUchwyt do bufora wejściowego konsoli. Uchwyt musi mieć dostęp GENERIC_READ.
lpBufferWskaźnik do tablicy struktur INPUT_RECORD pobierających dane z bufora wejściowego. Miejsce w pamięci na ten bufor jest alokowane na stercie dla procesów zajmujących 64 KB pamięci. Maksymalny rozmiar bufora zależy od użycia sterty.
nLengthRozmiar tablicy wskazywanej przez argument lpBuffer (liczba elementów tablicy).
lpNumberOfEventsReadWskaźnik na zmienną pobierającą liczbę wczytanych rekordów wejścia.

Zwracana wartość

Jeśli nie wystąpią błędy, zwracana wartość jest niezerowa, inaczej 0. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Dodatkowe informacje

Jeśli liczba rekordów przekracza liczbę rekordów, które bufor może przechowywać, bufor zostanie wypełniony przekazaną ilością rekordów. Jeśli żadne dane nie są dostępne, funkcja zakończy się natychmiast. Ta funkcja używa 8-bitowych znaków Unicode z obecnej strony kodowej konsoli. Domyślna strona kodowa jest stroną kodową OEM. Do zmiany strony kodowej służą funkcje » WinAPISetConsoleCP oraz » WinAPISetConsoleOutputCP. Można również użyć polecenia
chcp
 lub
mode con cp select=id_strony_kodowej
.

Wymagania

Minimalny system klientaWindows 2000 Professional (tylko aplikacje biurowe).
Minimalny system serweraWindows 2000 Server (tylko aplikacje biurowe).
NagłówekWincon.h (dołącza Windows.h)
BibliotekaKernel32.lib
DLLKernel32.dll
UNICODEPeekConsoleInputW
ANSIPeekConsoleInputA

Linki zewnętrzne