Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: kubek3898
Udoskonalił: MrPoxipol
Biblioteki C/C++

setWindowCaption

[funkcja] Ustawia tytuł okna.

Składnia

C/C++
#include <irrlicht.h>

virtual void irr::IrrlichtDevice::setWindowCaption( const wchar_t * text )

Parametry

ParametrOpis
textTekst, który stanie się tytułem okna

Opis szczegółowy

Ustawia tytuł okna.

Przykład

C/C++
#include <irrlicht.h>

using namespace irr;
using namespace core;

#ifdef _IRR_WINDOWS_
#pragma comment(lib, "Irrlicht.lib")
#pragma comment(linker, "/subsystem:windows /ENTRY:mainCRTStartup")
#endif

int main()
{
    IrrlichtDevice * device =
    createDevice( video::EDT_SOFTWARE, dimension2d < u32 >( 640, 480 ), 16,
    false, false, false, 0 );
   
    if( !device )
         return 1;
   
    device->setWindowCaption( L"Moje okno" );
    while( device->run() ) { } // Nic nie jest rysowane
    device->drop();
    return 0;
}

Linki zewnętrzne