Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Stałe predefiniowane

[kategoria] Stałe predefiniowane.
Stałe predefiniowane.

Wykaz elementów dowiązanych

MPI_Comm Typ wyliczeniowy określający rodzaj komunikacji. (typ wyliczeniowy)
MPI_Datatype Typ predefiniowany określający rodzaj przesyłanych danych. (alias)
MPI_Op Metoda redukowania danych. (alias)