Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: Mrovqa
Język C++

basic_string::assign

[metoda] Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi.

Składnia

C/C++
#include <string>

namespace std
{
    template <
    class TypZnaku,
    class CechowanieZnakow = char_traits < TypZnaku >,
    class Alokator = allocator < TypZnaku >
    >
    class basic_string
    {
    private:
        typedef basic_string < TypZnaku, CechowanieZnakow, Alokator > UtworzonaKlasaT;
        typedef traits_type::char_type TypWartosci;
    public:
        UtworzonaKlasaT & assign( const TypWartosci * _wsk );
       
        UtworzonaKlasaT & assign( const TypWartosci * _wsk, size_type _ilosc );
       
        UtworzonaKlasaT & assign( UtworzonaKlasaT & _str, size_type _przesuniecie, size_type _ilosc );
       
        UtworzonaKlasaT & assign( const UtworzonaKlasaT & _str );
       
        UtworzonaKlasaT & assign( size_type _ilosc, value_type _znak );
       
        template < class WejsciowyIterator >
        UtworzonaKlasaT & assign( WejsciowyIterator _pierwszy, WejsciowyIterator _ostatni );
       
        UtworzonaKlasaT & assign( const_pointer _pierwszy, const_pointer _ostatni );
       
    }; //class basic_string
} //namespace std

Argumenty

ArgumentOpis
_wskŁańcuch znaków, który ma zostać nową wartością obiektu.
_strString, który ma zostać nową wartością obiektu.
_przesuniecieOznacza, iż nowa wartość aktualnego obiektu będzie częścią stringu _str od _przesuniecie-tego znaku.
_iloscMaksymalna liczba znaków, jaka może zostać pobrana ze stringu _str.
_znakPojedynczy znak, który ma być nową wartością stringu.
_pierwszyWejściowy iterator adresujący pierwszy element w przedziale, który ma zostać nową wartością aktualnego obiektu.
_ostatniWejściowy iterator adresujący pierwszy element za ostatnim z przedziału, który ma zostać nową wartością aktualnego obiektu.

Zwracana wartość

Metoda zwraca referencję do obiektu, na którym została wywołana.
* this

Opis szczegółowy

Metoda przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi.

Rzucane wyjątki

Jeżeli _wsk nie wskazuje na odpowiednio wielką tablicę albo przedział [_pierwszy, _ostatni) nie jest poprawny, zachowanie nie jest zdefiniowane.

Jeżeli _przesuniecie jest większe od długości _str, to wtedy zostanie rzucony » standard C++out_of_range.
Jeżeli wynik » standard C++ » basic_stringlength przekroczy » standard C++ » basic_stringmax_size, to zostanie rzucony » standard C++length_error.
Jeżeli szablon korzysta z domyślnego alokatora, to » standard C++bad_alloc zostanie rzucony, gdy funkcja będzie chcieć zaalokować pamięć i operacja się nie powiedzie.

Przykład

C/C++
#include <string>
#include <iostream>

typedef std::basic_string < char, std::char_traits < char >, std::allocator < char >> MojString;
int main()
{
    MojString str;
    char * wsk = "To jest ";
    str.assign( wsk );
    std::cout << str;
   
    char * wsk2 = "napis, a to nie zostanie dodane";
    str.assign( wsk2, 5 );
    std::cout << str;
   
    MojString inny( "Tomek, ktory jest hydraulikiem..." );
    str.assign( inny, 5, 8 );
    std::cout << str;
   
    MojString inny2( "zostanie " );
    str.assign( inny2 );
    std::cout << str;
   
    MojString inny3( "XX wypisany dlugopis YY" );
    str.assign( inny3.begin() + 3, inny3.end() - 11 );
    std::cout << str;
   
    str.assign( "na ekran" );
    std::cout << str;
   
    str.assign( 3, '!' );
    std::cout << str;
}
Standardowe wyjście programu:
To jest napis, ktory zostanie wypisany na ekran!!!

Zagadnienia powiązane

operator=Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (operator - metoda)
appendModyfikuje przechowywany tekst poprzez dopisanie podanego łańcucha znaków na koniec tekstu. (metoda)
insertWstawia znaki do aktualnego łańcucha znaków. (metoda)
replaceZamienia część znaków na inne. (metoda)

Linki zewnętrzne