Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: Mrovqa
Język C++

[basic_string] operator>

[operator - funkcja] Sprawdza czy lewy obiekt jest większy leksykograficznie od prawego.

Składnia

C/C++
#include <string>

namespace std
{
    template < class TypZnaku, class CechowanieZnaku, class Alokator >
    bool operator >(
    const basic_string < TypZnaku, CechowanieZnaku, Alokator >& _lewy,
    const basic_string < TypZnaku, CechowanieZnaku, Alokator >& _prawy
    ) noexcept;
   
    template < class TypZnaku, class CechowanieZnaku, class Alokator >
    bool operator >(
    const TypZnaku * _lewy,
    const basic_string < TypZnaku, CechowanieZnaku, Alokator >& _prawy
    );
    template < class TypZnaku, class CechowanieZnaku, class Alokator >
    bool operator >(
    const basic_string < TypZnaku, CechowanieZnaku, Alokator >& _lewy,
    const TypZnaku * _prawy
    );
} //namespace std

Argumenty

ArgumentOpis
_lewy, _prawyStringi albo wskaźniki tablicę.

Zwracana wartość

true
 w przypadku, gdy _lewy jest większy leksykograficznie od _prawy,
false
 w przeciwnym wypadku.

Opis szczegółowy

Porównuje string z innym stringiem albo tablicą znaków.

Rzucane wyjątki

Jeżeli wartość argumentu typu TypZnaku* nie jest zakończona bajtem zerowym, to zachowanie jest niezdefiniowane.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <string>

typedef std::basic_string < char, std::char_traits < char >, std::allocator < char >> MojString;
int main()
{
    MojString str( "a+3" );
    MojString str2( "a+1" );
   
    if( str > str2 )
         std::cout << "a+3 > a+1\n";
   
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
a+3 > a+1

Zagadnienia powiązane

appendModyfikuje przechowywany tekst poprzez dopisanie podanego łańcucha znaków na koniec tekstu. (metoda)
insertWstawia znaki do aktualnego łańcucha znaków. (metoda)
operator+=Dopisuje łańcuch znaków na koniec kontenera. (operator - metoda)
operator<Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy leksykograficznie od prawego. (operator - funkcja)
operator<=Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy lub równy leksykograficznie prawemu. (operator - funkcja)
operator==Sprawdza czy lewy obiekt jest równy prawemu. (operator - funkcja)
operator!=Sprawdza czy lewy obiekt jest różny od prawego. (operator - funkcja)
operator>=Sprawdza czy lewy obiekt jest większy lub równy leksykograficznie prawemu. (operator - funkcja)

Linki zewnętrzne