Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

thread::get_id

[metoda] Zwraca identyfikator wątku powiązanego z
* this
.

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    class thread
    {
    public:
        std::thread::id get_id() const;
    };
}

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość typu
std::thread::id
, która identyfikuje wątek powiązany z
* this
. Jeśli z
* this
 nie jest powiązany żaden wątek, funkcja zwraca wartość stworzoną przez domyślny konstruktor
std::thread::id
.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>

void foo()
{
    std::this_thread::sleep_for( std::chrono::seconds( 1 ) );
}

int main()
{
    std::thread t1( foo );
    std::thread::id t1_id = t1.get_id();
   
    std::cout << "Identyfikator watku t1: " << t1_id << std::endl;
   
    t1.join();
}
Przykładowe standardowe wyjście:
Identyfikator watku t1: 0x0x35a311c4

Linki zewnętrzne