Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

timed_mutex::try_lock

[metoda] Próbuje zablokować
timed_mutex
.

Składnia

C/C++
#include <mutex>

namespace std
{
    class timed_mutex
    {
    public:
        bool try_lock();
    };
}

Zwracana wartość

Metoda zwraca
true
 jeśli udało się zablokować timed_mutex,
false
 jeśli się nie udało.

Opis szczegółowy

Metoda
try_lock()
 próbuje zablokować timed_mutex. W przeciwieństwie do
lock()
, nie blokuje działania wątku, jeśli timed_mutex jest już zablokowany.

Linki zewnętrzne