« dokumentacja, c, c++ »
Polska dokumentacja C++ (w skrócie: PDC)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Polska dokumentacja C++

Język C++

preprocesorAplikacja, która przetwarza pliki C i C++ zanim zostaną one przekazane do kompilatora. (aplikacja)
standard CNarzędzia, które wywodzą się ze standardu języka C. (standard)
standard C++Narzędzia, które należą do standardu C++. (standard)
standard C++11Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++11. (standard)
Standard C++14Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++14. (standard)

Biblioteki C/C++

Allegro 4.4Biblioteka do tworzenia gier 2D. (biblioteka)
Allegro 5.0Biblioteka do tworzenia gier 2D. (biblioteka)
ATLATL (Active Template Library) - zbiór narzędzi dla języka C++, ułatwiających tworzenie komponentów zorientowanych obiektowo (technologia COM - Component Object Model). (biblioteka)
boost (biblioteka)
CUDABiblioteka umożliwiająca wykonywanie obliczeń na GPU. (biblioteka)
curlBiblioteka umożliwiająca transferowanie plików za pomocą protokołów takich jak: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS i FILE. (biblioteka)
GTK+Biblioteka służąca do tworzenia GUI programów komputerowych. (biblioteka)
irrlicht 1.7Biblioteka do tworzenia gier 3D (biblioteka)
libintlBiblioteka do obsługi internacjonalizacji. (biblioteka)
libxml++Wrapper na bibliotekę » Dokumentacjalibxml2. (biblioteka)
libxml2Biblioteka do parsowania i budowania dokumentów XML. (biblioteka)
MFCMicrosoft Foundation Class (MFC). (biblioteka)
mpichBiblioteka do programowania aplikacji wielowątkowych uruchamianych na superkomputerach. (biblioteka)
OpenGLDokumentacja biblioteki OpenGL. (biblioteka)
PSAPIProcess Status API - Standardowa biblioteka systemu Windows ułatwiająca uzyskiwanie informacji o procesach i o sterownikach urządzeń. (biblioteka)
RapidXMLBiblioteka do tworzenia i przetwarzania dokumentów XML. (biblioteka)
SDL 1.2Biblioteka wykorzystywana do tworzenia gier 3D. (biblioteka)
SFML 1.6Dokumentacja biblioteki SFML 1.6. (biblioteka)
SFML 2.xDokumentacja biblioteki w wersji SFML 2.0 lub nowszej. (biblioteka)
TinyXMLMała, a zarazem prosta biblioteka C++ do parsowania i budowania dokumentów XML. (biblioteka)
WinAPINarzędzia dostępne w bibliotece Windows API. (biblioteka)
WinCryptBiblioteka zawierająca narzędzia do szyfrowania i deszyfrowania danych. (biblioteka)
WinHTTPWysokopoziomowy interfejs do obsługi protokołu Internetowego HTTP/1.1. (biblioteka)
WinINetBiblioteka umożliwiająca łatwe wykorzystywanie standardowych protokołów Internetowych takich jak FTP i HTTP. (biblioteka)
WMIWindows Management Instrumentation (WMI) - zestaw narzędzi do zarządzania zasobami komputera, który jest wbudowany w system Microsoft Windows. (biblioteka)
WTLWTL (Windows Template Library) - biblioteka dla języka C++ przeznaczona do wytwarzania aplikacji dla systemu Windows jak również komponentów interfejsu graficznego. Biblioteka ta jest rozszerzeniem » DokumentacjaATL; dostarcza zbiór klas do tworzenia kontrolek, dialogów, ramek okien, obiektów GDI i wielu innych. (biblioteka)

Pojęcia

CzasPojęcia związane z czasem. (kategoria)
Programowanie współbieżneDziedzina programowania, zajmująca się współbieżnością. (pojęcie)
Rodzaje licencjiSpotykane rodzaje licencji. (kategoria)
Rodzaje znakówTerminologia związana ze znakami. (kategoria)
Struktury danychWykaz struktur danych. (kategoria)
Teoria złożoności obliczeniowejZagadnienia związane z teorią złożoności obliczeniowej. (kategoria)
InnePozostałe pojęcia. (kategoria)