« GTK+, biblioteka, C++ »
GTK+ - Biblioteka służąca do tworzenia GUI programów komputerowych. (biblioteka)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

GTK+

[biblioteka] Biblioteka służąca do tworzenia GUI programów komputerowych.

Opis

GTK+ to biblioteka do tworzenia GUI programów komputerowych, szeroko wykorzystywana w Uniksie i pochodnych systemach. Jest napisana w C, jednak w oparciu o implementację obiektowości dla C - GObject. GTK+ jest wieloplatformowy, jest dostępny również m.in. dla systemu Windows, oraz OS X.

Licencja

Biblioteka rozprowadzana jest na zasadach licencji LGPL.

Kurs

Dostępny jest kurs biblioteki w serwisie: » KursyKurs GTK+, C++ kurs

Linki zewnętrzne

Główne

gtk_initInicjalizuje bibliotekę GTK+. (funkcja)
gtk_mainUruchamia główną pętlę GTK+. (funkcja)
gtk_main_quitPrzerywa działanie głównej pętli GTK+. (funkcja)

GtkButton

gtk_button_get_labelPobiera aktualną etykietę przycisku. (metoda)
gtk_button_get_use_stockSprawdza, czy tekst etykiety przycisku jest używany do wybrania stock itemu. (metoda)
gtk_button_newTworzy nowy widżet typu GtkButton. (metoda)
gtk_button_new_with_labelTworzy przycisk z etykietą. (metoda)
gtk_button_new_with_mnemonicTworzy przycisk z etykietą. Dodatkowo jest możliwość ustawienia mnemoniki. (metoda)
gtk_button_set_labelUstawia nową etykietę przycisku. (metoda)
gtk_button_set_use_stockUstawia, czy tekst przycisku ma zostać użyty do wybrania stock itemu. (metoda)

GtkCheckButton

gtk_check_button_newTworzy nowy widżet GtkCheckButton. (metoda)
gtk_check_button_new_with_labelTworzy nowy widżet GtkCheckButton z etykietą. (metoda)
gtk_check_button_new_with_mnemonicTworzy nowy widżet GtkCheckButton z etykietą zawierającą mnemonikę. (metoda)

GtkLabel

gtk_label_newTworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę). (metoda)
gtk_label_new_with_mnemonicTworzy nowy widżet GtkLabel (etykietę) z mnemoniką. (metoda)
gtk_label_set_markupUstawia nowy sformatowany tekst etykiety. (metoda)
gtk_label_set_markup_with_mnemonicUstawia nowy sformatowany tekst etykiety z mnemoniką. (metoda)
gtk_label_set_mnemonic_widgetUstawia widżet, który ma być aktywowany przez mnemonikę w etykiecie. (metoda)
gtk_label_set_textUstawia nowy tekst etykiety. (metoda)

GtkProgressBar

gtk_progress_bar_get_ellipsizeZwraca tryb wstawiania wielokropka do tekstu na pasku postępu. (metoda)
gtk_progress_bar_get_fractionZwraca aktualnie ustawiony wyświetlany postęp. (metoda)
gtk_progress_bar_get_invertedSprawdza, czy pasek postępu jest odwrócony. (metoda)
gtk_progress_bar_get_pulse_stepZwraca długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_get_show_textSprawdza, czy włączone jest wyświetlanie tekstu na pasku. (metoda)
gtk_progress_bar_get_textZwraca ustawiony na pasku tekst. (metoda)
gtk_progress_bar_newTworzy nowy widżet GtkProgressBar. (metoda)
gtk_progress_bar_pulsePrzesuwa blok paska w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_set_ellipsizeUstawia tryb wstawiania wielokropka do tekstu na pasku postępu. (metoda)
gtk_progress_bar_set_fractionUstawia wyświetlany postęp. (metoda)
gtk_progress_bar_set_invertedUstawia, czy pasek postępu jest odwrócony. (metoda)
gtk_progress_bar_set_pulse_stepUstawia długość skoku bloku paska używanego w trybie aktywności. (metoda)
gtk_progress_bar_set_show_textUstawia, czy włączone jest wyświetlanie tekstu na pasku. (metoda)
gtk_progress_bar_set_textUstawia tekst widoczny na pasku. (metoda)

GtkRadioButton

gtk_radio_button_get_groupZwraca grupę widżetu GtkRadioButton. (metoda)
gtk_radio_button_join_groupDołącza widżet GtkRadioButton do grupy innego widżetu GtkRadioButton. (metoda)
gtk_radio_button_newTworzy nowy widżet GtkRadioButton. (metoda)
gtk_radio_button_new_from_widgetTworzy nowy widżet GtkRadioButton i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych. (metoda)
gtk_radio_button_new_with_labelTworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą. (metoda)
gtk_radio_button_new_with_label_from_widgetTworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych. (metoda)
gtk_radio_button_new_with_mnemonicTworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą zawierającą mnemonikę. (metoda)
gtk_radio_button_new_with_mnemonic_from_widgetTworzy nowy widżet GtkRadioButton z etykietą zawierającą mnemonikę i dodaje go do istniejącej grupy przycisków radiowych. (metoda)
gtk_radio_button_set_groupUstawia grupę widżetu GtkRadioButton. (metoda)

GtkWindow

gtk_window_begin_move_dragRozpoczyna przesuwanie okna. (metoda)
gtk_window_get_decoratedPobiera aktualny stan dekoracji okna. (metoda)
gtk_window_get_has_resize_gripSprawdza, czy okno ma włączone wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_get_opacityZwraca poziom przezroczystości okna. (metoda)
gtk_window_get_resizableSprawdza, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_get_skip_taskbar_hintSprawdza, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań. (metoda)
gtk_window_get_titlePobiera obecny tytuł okna. (metoda)
gtk_window_get_window_typeZwraca typ okna. (metoda)
gtk_window_newTworzy nowe okno. (metoda)
gtk_window_resize_grip_is_visibleSprawdza, czy uchwyt zmiany rozmiaru okna jest w danym momencie wyświetlany. (metoda)
gtk_window_set_decoratedUstawia, czy okno ma być dekorowane. (metoda)
gtk_window_set_has_resize_gripWłącza lub wyłącza wyświetlanie uchwytu zmiany rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_set_opacityUstawia poziom przezroczystości okna. (metoda)
gtk_window_set_positionUstawia stałą położenia dla okna. (metoda)
gtk_window_set_resizableUstawia, czy jest możliwa zmiana rozmiaru okna. (metoda)
gtk_window_set_skip_taskbar_hintUstawia, czy okno ma być wyświetlane na pasku zadań. (metoda)
gtk_window_set_titleUstawia nowy tytuł okna. (metoda)

Stock Items

Lista Stock ItemówWszystkie dostępne stock itemy. (lista makr)

Typy wyliczeniowe

GtkWindowPositionOkreśla położenie okna. (typ wyliczeniowy)
GtkWindowTypeOkreśla typ okna (widżetu GtkWindow). (typ wyliczeniowy)