« Język C++, C++ »
Język C++ - Zbiór narzędzi dostępnych w języku C++. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

Język C++

[kategoria] Zbiór narzędzi dostępnych w języku C++.

preprocesor

#errorPokazuje podany komunikat w logu kompilacji oraz powoduje błąd kompilacji. (dyrektywa)
#includeDołącza wskazany plik źródłowy w miejscu wystąpienia dyrektywy. (dyrektywa)
#warningPokazuje podany komunikat w logu kompilacji w formie ostrzeżenia. (dyrektywa)

standard C

SpecyfikacjeZbiór specyfikacji, które wyszły wraz z językiem C. (kategoria)
Słowa kluczoweWykaz słów kluczowych, które pojawiły się w standardzie języka C. (kategoria)
Pliki nagłówkoweWykaz plików nagłówkowych, należących do standardu C. (kategoria)
AlgorytmyAlgorytmy dostępne w standardowych bibliotekach języka C. (kategoria)
Data i czasTypy i funkcje dostarczane z plikiem nagłówkowym ctime. (kategoria)
Łańcuchy znakówOperacje na łańcuchach znaków. (kategoria)
MatematykaZagadnienia matematyczne. (kategoria)
Operacje dyskoweFunkcje związane bezpośrednio z operacjami dyskowymi. (kategoria)
Operacje na znakuFunkcje operujące na jednym znaku. (kategoria)
PamięćOperacje na pamięci i dynamiczne zarządzanie pamięcią. (kategoria)
Strumienie i plikiOperacje na strumieniach i plikach. (kategoria)
PozostałeInne standardowe narzędzia języka C. (kategoria)

standard C++

Słowa kluczoweWykaz słów kluczowych, które pojawiły się bądź zmieniły znaczenie wraz z wyjściem standardu C++. (kategoria)
Adaptery i konteneryPopularne struktury danych dostępne w postaci szablonów. (kategoria)
AlgorytmyZbiór standardowych algorytmów. (kategoria)
FunktoryFunktory dostępne w standardzie C++. (kategoria)
Łańcuchy znakówOperacje na łańcuchach znaków. (kategoria)
Przeciążanie operatorówDział zawierający praktyczne przykłady przeciążania operatorów w C++. (specyfikacja)
Wejście/WyjścieOperacje na strumieniach i plikach. (kategoria)
WyjątkiStandardowe wyjątki języka C++ (kategoria)
PozostałeInne standardowe elementy języka C++. (kategoria)

standard C++11

Słowa kluczoweWykaz słów kluczowych, które pojawiły się bądź zmieniły znaczenie wraz z wyjściem standardu C++0x. (kategoria)
Obsługa wątkówObsługa wątków zapewniana przez bibliotekę standardową C++. (kategoria)
Pozostałe (kategoria)
Tekst i jego konwersjaNarzędzia do pracy z tekstem i jego konwersji jakie pojawiły się wraz ze standardem C++11. (kategoria)

Standard C++14

cbeginJest to funkcja zwracająca stały iterator na pierwszy element kontenera lub stały wskaźnik na początek tablicy. (szablon funkcji)
cendSzablon funkcji zwracająca stały iterator na koniec kontenera lub stały wskaźnik na koniec tablicy. (szablon funkcji)
deprecatedAtrybut, przy pomocy którego można zaznaczyć pewne typy, obiekty, funkcje, argumenty funkcji, zmienne jako przestarzałe, wtenczas użycie tych rzeczy spowoduje ostrzeżenie kompilatora. (atrybut)
exchangeSzablon funkcji zamieniający wartość danej zmiennej, zwracający poprzednią jej wartość. (szablon funkcji)
integer_sequenceSzablon struktury reprezentujący sekwencje liczb całkowitych czasu kompilacji (szablon struktury)
is_finalSzablon struktury służący do sprawdzania na etapie kompilacji, czy dana klasa jest final (szablon struktury)
make_uniqueFunkcja zwracająca inteligentny wskaźnik std::unique_ptr<T> zaalokowanym obiektem lub tablicą obiektów danego typu. (szablon funkcji)
quotedManipulator standardowych strumieni wejścia/wyjścia służący do umieszczania i wyjmowania tekstu z cytatu. (szablon funkcji)
remove_const_tSzablon aliasu, który z danego typu zwraca tym bez przydomka const (alias)
remove_reference_tSzablon aliasu pozyskujący z typu T typ, który nie jest referencją do l-wartości, ani referencją do r-wartości (alias)
Standardowe literały znakoweStandardowe operatory-suffixy dla typów std::basic_string, std::chrono::duration<> i std::complex<>. (specyfikacja)