« Pojęcia, C++ »
Pojęcia - Wykaz pojęć. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

Pojęcia

[kategoria] Wykaz pojęć.

Czas

czas lokalnyCzas obowiązujący w lokalnej strefie czasowej. (pojęcie)
GMTCzas środkowoeuropejski. (pojęcie)
UTCUniwersalny czas koordynowany. (pojęcie)

Programowanie współbieżne

sekcja krytycznaWydzielony fragment kodu, wykonywany sekwencyjnie w programie wielowątkowym. (pojęcie)
wątekCzęść programu wykonywana współbieżnie w obrębie jednego procesu. (pojęcie)
współbieżnośćWykonywanie zadań równolegle. (pojęcie)
zakleszczenieSytuacja, w której wszystkie wątki czekają na zdjęcie blokady. (pojęcie)

Rodzaje licencji

Licencja giftwareNie narzuca żadnych ograniczeń ani obostrzeń. (pojęcie)

Rodzaje znaków

białe znakiZnaki takie jak spacja, tabulacja, przejście do nowej linii itp. (pojęcie)
znak alfanumerycznyZnak, który jest cyfrą lub literą alfabetu. (pojęcie)
znak terminalnyZnak kończący łańcuch znaków w stylu C. (pojęcie)
znaki drukowalneZnaki, które są widoczne na ekranie jak i w druku. (pojęcie)
znaki graficzneZnaki, które są widoczne na ekranie. (pojęcie)

Struktury danych

kolejkaPierwszy wchodzący element jest pierwszym wychodzącym. (pojęcie)
kolejka priorytetowaDane uporządkowane z dostępem do elementu o najwyższym priorytecie. (pojęcie)
stosOstatni wchodzący element jest pierwszym wychodzącym. (pojęcie)

Teoria złożoności obliczeniowej

DTIMEZłożoność czasowa algorytmu, rozpatrywana na deterministycznej maszynie Turinga. (pojęcie)
klasy złożonościZbiory problemów obliczeniowych o podobnych złożonościach obliczeniowych. (pojęcie)
NTIMEZłożoność czasowa algorytmu, rozpatrywana na niedeterministycznej maszynie Turinga. (pojęcie)
problem decyzyjnyOpisanie problemu w taki sposób, że jego rozwiązaniem jest zawsze prawda lub fałsz. (pojęcie)
problem NPSprawdzenie poprawności danego rozwiązania wymaga złożoności obliczeniowej wielomianowej. (pojęcie)
problem NP-TrudnyZnalezienie rozwiązania problemu nie jest możliwe ze złożonością obliczeniową wielomianową. (pojęcie)
problem NP-ZupełnySprawdzenie poprawności danego rozwiązania wymaga złożoności obliczeniowej wielomianowej oraz nie jest możliwe rozwiązanie problemu ze złożonością obliczeniową wielomianową. (pojęcie)
problem optymalizacyjnyOpisanie problemu w taki sposób, że jego rozwiązaniem jest najlepszy możliwy do uzyskania wynik. (pojęcie)
problem PZnalezienie rozwiązania wymaga złożoności obliczeniowej wielomianowej. (pojęcie)
problem przeszukiwaniaOpisanie problemu w taki sposób, że jego rozwiązaniem jest zbiór wyników spełniających warunki wynikające z opisu problemu. (pojęcie)
złożoność obliczeniowaIlość operacji jakie trzeba wykonać aby został zrealizowany dany algorytm, posiadając określoną ilość danych wejściowych. (pojęcie)

Inne

audyt systemowyMechanizm śledzenia zdarzeń systemu operacyjnego. (pojęcie)
camelCaseNotacja do czytelnego zapisywania wyrazów bez używania odstępów. W notacji camelCase każdy wyraz oprócz pierwszego zapisuje się z wielkiej litery (np. przykladowyNapisCamelCase). (pojęcie)
frameworkZbiór klas wspomagający proces wytwarzania aplikacji. (pojęcie)
funktorObiekt, który może być wywoływany jak funkcja. (pojęcie)
PascalCaseNotacja do czytelnego zapisywania wyrazów bez używania odstępów. Każdy wyraz w notacji PascalCase zapisuje się z wielkiej litery (np. ToJestNapisPascalCase). (pojęcie)
predykatFunkcja orzekająca o spełnieniu warunku. (pojęcie)
protokół bezpołączeniowyProtokół, który służy do przesyłania danych bez nawiązywania połączenia z odbiorcą. (pojęcie)
wzorzec projektowySprawdzone w praktyce rozwiązanie problemów projektowych. (pojęcie)