« SDL 1.2, biblioteka, C++ »
SDL 1.2 - Biblioteka wykorzystywana do tworzenia gier 3D. (biblioteka)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

SDL 1.2

[biblioteka] Biblioteka wykorzystywana do tworzenia gier 3D.

Opis szczegółowy

SDL (ang. Simple Directmedia Layer) - przenośna biblioteka, umożliwiająca nisko poziomowy dostęp do dźwięku, klawiatury, myszki, joystick'a, sprzętowej obsługi 3D poprzez OpenGL oraz bufor obrazu wideo 2D.

Licencja

Biblioteka jest rozpowszechniana na » Dokumentacjalicencji LGPL w wersji 2.1 lub nowszej.

Strona domowa

http://www.libsdl.org/

Linki zewnętrzne

Podstawy

SDL_InitInicjalizuje bibliotekę SDL. (funkcja)
SDL_InitSubSystemInicjalizuje jeden lub więcej podsystemów SDL. (funkcja)
SDL_QuitKończy pracę z biblioteką SDL. (funkcja)
SDL_QuitSubSystemKończy pracę żądanych podsystemów, które były zainicjalizowane. (funkcja)
SDL_SetVideoModeTworzy bufor będący powierzchnią ekranu. (funkcja)
SDL_WasInitSprawdza, które podsystemy zostały zainicjalizowane. (funkcja)
Typy danychPredefiniowane typy danych w bibliotece SDL. (kategoria)

Obsługa błędów

SDL_ClearErrorUsuwa wszelkie informacje na temat ostatniego błędu SDL. (funkcja)
SDL_ErrorUstawia komunikat błędu SDL za pomocą predefiniowanego kodu błędu. (funkcja)
SDL_GetErrorZwraca łańcuch znaków zakończony zerem, zawierający pełny opis ostatniego błędu. (funkcja)
SDL_SetErrorUstawia treść błędu SDL. (funkcja)

Praca z powierzchnią

SDL_BlitSurfaceKopiuje wycinek obrazu z jednej powierzchni na drugą. (funkcja)
SDL_FreeSurfaceZwalnia pamięć zajmowaną przez powierzchnię. (funkcja)
SDL_LoadBMPWczytuje powierzchnię z pliku w formacie BMP. (funkcja)
SDL_SaveBMPZapisuje powierzchnię do pliku w formacie BMP. (funkcja)
SDL_SetClipRectPrzycina w kształcie prostokąta wybraną powierzchnię do określonego rozmiaru. (funkcja)
SDL_SetColorsModyfikuje paletę kolorów powierzchni 8-bitowej. (funkcja)

Struktury danych

SDL_ColorReprezentuje określony kolor niezależnie od używanego formatu pikseli. (struktura)
SDL_PalettePaleta kolorów dla 8-bitowych powierzchni. (struktura)
SDL_PixelFormatOpisuje format zapisu pikseli. (struktura)
SDL_RectDefiniuje obszar w kształcie prostokąta. (struktura)
SDL_SurfacePrzechowuje informacje o powierzchni. (struktura)

Zarządzanie blokadami powierzchni

SDL_LockSurfaceBlokuje innym wątkom dostęp do powierzchni. (funkcja)
SDL_MUSTLOCKZwraca prawdę, jeżeli wymagane jest założenie blokady przed uzyskaniem dostępu do powierzchni. (funkcja)
SDL_UnlockSurfaceZdejmuje blokadę dostępu z określonej powierzchni. (funkcja)

Pozostałe

SDL_putenvModyfikuje wartości zmiennych środowiskowych biblioteki SDL. (funkcja)
SDL_WM_SetIconUstawia ikonę okna. (funkcja)