« Standard C++14, C++ »
Standard C++14 - Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++14. (standard)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

Standard C++14

[standard] Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++14.

Opis szczegółowy

Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++14.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

cbeginJest to funkcja zwracająca stały iterator na pierwszy element kontenera lub stały wskaźnik na początek tablicy. (szablon funkcji)
cendSzablon funkcji zwracająca stały iterator na koniec kontenera lub stały wskaźnik na koniec tablicy. (szablon funkcji)
deprecatedAtrybut, przy pomocy którego można zaznaczyć pewne typy, obiekty, funkcje, argumenty funkcji, zmienne jako przestarzałe, wtenczas użycie tych rzeczy spowoduje ostrzeżenie kompilatora. (atrybut)
exchangeSzablon funkcji zamieniający wartość danej zmiennej, zwracający poprzednią jej wartość. (szablon funkcji)
integer_sequenceSzablon struktury reprezentujący sekwencje liczb całkowitych czasu kompilacji (szablon struktury)
is_finalSzablon struktury służący do sprawdzania na etapie kompilacji, czy dana klasa jest final (szablon struktury)
make_uniqueFunkcja zwracająca inteligentny wskaźnik std::unique_ptr<T> zaalokowanym obiektem lub tablicą obiektów danego typu. (szablon funkcji)
quotedManipulator standardowych strumieni wejścia/wyjścia służący do umieszczania i wyjmowania tekstu z cytatu. (szablon funkcji)
remove_const_tSzablon aliasu, który z danego typu zwraca tym bez przydomka const (alias)
remove_reference_tSzablon aliasu pozyskujący z typu T typ, który nie jest referencją do l-wartości, ani referencją do r-wartości (alias)
Standardowe literały znakoweStandardowe operatory-suffixy dla typów std::basic_string, std::chrono::duration<> i std::complex<>. (specyfikacja)