« WTL, biblioteka, C++ »
WTL - WTL (Windows Template Library) - biblioteka dla języka C++ przeznaczona do wytwarzania aplikacji dla systemu Windows jak również komponentów interfejsu graficznego. Biblioteka ta jest rozszerzeniem ATL; dostarcza zbiór klas do tworzenia kontrolek, dialogów, ramek okien, obiektów GDI i wielu innych. (biblioteka)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

WTL

[biblioteka] WTL (Windows Template Library) - biblioteka dla języka C++ przeznaczona do wytwarzania aplikacji dla systemu Windows jak również komponentów interfejsu graficznego. Biblioteka ta jest rozszerzeniem » DokumentacjaATL; dostarcza zbiór klas do tworzenia kontrolek, dialogów, ramek okien, obiektów GDI i wielu innych.

Kontrolki

CAnimateCtrlKontrolka do animacji, dostarczająca podstawową funkcjonalność wyświetlania klipów AVI, spełniających określone kryteria. (alias)
CButtonKontrolka przycisku klikalnego. (alias)
CComboBoxKontrolka listy rozwijalnej. (alias)
CComboBoxExKontrolka listy rozwijalnej rozszerzona o wsparcie dla listy obrazków. (alias)
CDateTimePickerCtrlKontrolka dostarczająca funkcjonalność wyboru daty i czasu. (alias)
CDragListBoxKontrolka listy przewijanej, umożliwiająca zmianę kolejności elementów za pomocą przeciągania. (alias)
CEditKontrolka umożliwiająca wprowadzanie tekstu. (alias)
CHeaderCtrlKontrolka nagłówkowa, która często znajduje się nad kolumnami list. Zawiera tytuł każdej kolumny i może być podzielona na części. (alias)
CHotKeyCtrlKontrolka umożliwiająca utworzenie skrótu klawiszowego. (alias)
CImageListLista obrazów, będąca kolekcją obrazów o tych samych wymiarach. Listy obrazów są wykorzystywane do efektywnego zarządzania dużym zbiorem ikon lub bitmap. (klasa)
CIPAddressCtrlKontrolka umożliwiająca wprowadzanie adresu IP. (alias)
CListBoxKontrolka listy przewijanej. (alias)
CListViewCtrlKontrolka posiadająca funkcjonalność listy, która służy do wyświetlania kolekcji elementów. Każdy element kolekcji zawiera ikonę oraz etykietę (opis). (alias)
CProgressBarCtrlKontrolka zwana paskiem postępu. (alias)
CRichEditCtrlKontrolka dostarczająca interfejs rozbudowanego edytora tekstu. (alias)
CScrollBarKontrolka suwaka pionowego i poziomego. (alias)
CStaticKontrolka, która może wyświetlać tekst, ramkę, prostokąt, ikonę, kursor, bitmapę lub format metaplików Windows. (alias)
CStatusBarCtrlKontrolka dostarczająca funkcjonalność paska stanu, zazwyczaj umieszczonego w dolnej części okna. (alias)
CTabCtrlKontrolka dostarczająca funkcjonalność zakładek. (alias)
CToolBarCtrlKontrolka, która dostarcza funkcjonalność paska narzędzi. (alias)
CToolTipCtrlKontrolka dostarczająca dymek pomocy w postaci małego wyskakującego okna, które wyświetla krótki, jednowierszowy tekst opisujący zachowanie narzędzia w aplikacji. (alias)
CTrackBarCtrlKontrolka dostarczająca funkcjonalność suwaka. (alias)
CTreeViewCtrlKontrolka realizująca funkcjonalność drzewa. Każdy element drzewa posiada etykietę (opis) oraz może opcjonalnie mieć ikonę. (alias)
CUpDownCtrlKontrolka, posiadająca strzałki (góra, dół) do inkrementacji i dekrementacji wartości. (alias)

Szablony kontrolek

CListViewCtrlTSzablon tworzący funkcjonalność listy, który służy do wyświetlania kolekcji elementów. Każdy element kolekcji zawiera ikonę oraz etykietę. Zaleca się używanie typu zdefiniowanego » WTLCListViewCtrl. (szablon klasy)