« boost, biblioteka, C++ »
boost - (biblioteka)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

boost

[biblioteka]

Linki zewnętrzne

Algorytmy

prim_minimum_spanning_treeAlgorytm wyznaczający minimalne drzewo rozpinające. (szablon funkcji)
replace_allZamienia wszystkie znalezione wystąpienia wyszukiwanej frazy w tekście na inną frazę. (szablon funkcji)
sequential_vertex_coloringAlgorytm kolorowania wierzchołków grafu. (szablon funkcji)
tokenizerUmożliwia iterowanie po frazach występujących w podanym tekście, utworzonych przy pomocy określonej puli separatorów rozdzielających od siebie kolejne frazy. (szablon klasy)

Kontenery

arrayTworzy tablicę elementów określonego typu o stałym rozmiarze. (szablon klasy)
circular_bufferKontener przechowujący nie więcej niż określoną liczbę elementów, zapewniający przy tym optymalną gospodarkę pamięci. (szablon klasy)
ptr_dequeKontener reprezentujący tablicę wskaźników danego typu, analogiczną do kontenera std::deque. (szablon klasy)
ptr_listKontener reprezentujący listę przechowującą wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_mapKontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość bez powtórzeń, którego wartości są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_multimapKontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość z powtórzeniami, którego wartości są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_multisetKontener reprezentujący zrównoważone drzewo binarne z powtórzeniami, którego elementami są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_setKontener reprezentujący zrównoważone drzewo binarne bez powtórzeń, którego elementami są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_vectorKontener reprezentujący tablicę wskaźników danego typu. (szablon klasy)

Pozostałe

compressed_pairOdpowiednik szablonu std::pair umożliwiający zmniejszenie rozmiaru danych. (szablon klasy)
intrusive_ptrPrzechowuje wskaźnik do obiektu, który posiada wbudowany licznik odniesień do obiektu. (szablon klasy)
scoped_arrayAutomatycznie zwalnia pamięć zaalokowaną przy pomocy operatora
new[]
 przy wyjściu ze scope-a. (szablon klasy)
scoped_ptrAutomatycznie zwalnia pamięć zaalokowaną przy pomocy operatora
new
 przy wyjściu ze scope-a. (szablon klasy)

thread

NarzędziaStosowane narzędzia w programowaniu współbieżnym. (kategoria)
InneZagadnienia niesklasyfikowane. (kategoria)