« curl, biblioteka, C++ »
curl - Biblioteka umożliwiająca transferowanie plików za pomocą protokołów takich jak: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS i FILE. (biblioteka)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

curl

[biblioteka] Biblioteka umożliwiająca transferowanie plików za pomocą protokołów takich jak: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS i FILE.

Opis szczegółowy

Curl jest biblioteką umożliwiającą transferowanie plików ze wsparciem składni URL. Biblioteka wspiera takie rodzaje komunikacji jak: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS i FILE. Curl obsługuje również komunikację SSL, wysyłanie formularzy HTTP POST, HTTP PUT, wgrywanie plików na serwer FTP, wgrywanie plików za pomocą formularzy HTTP, obsługę proxy, ciasteczka, autoryzację użytkownik+hasło (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, kerberos...), wznawianie transferu plików, tunelowanie proxy i inne użyteczne techniki komunikacji.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

curl_easy_cleanupKończy sesję dla podanego uchwytu sesji i zwalnia przydzielone w ramach sesji zasoby. (funkcja)
curl_easy_duphandleKlonuje uchwyt sesji CURL. (funkcja)
curl_easy_escapeKoduje przekazany łańcuch znaków do postaci stosowanej w adresach URL. (funkcja)
curl_easy_initTworzy nowy uchwyt sesji. (funkcja)
curl_easy_performWykonuje operację przesyłania pliku. (funkcja)
curl_easy_resetResetuje stan wszystkich opcji dla podanego uchwytu sesji CURL. (funkcja)
curl_easy_setoptUstawia opcję sesji dla przekazanego uchwytu sesji CURL. (funkcja)
curl_easy_unescapeDekoduje przekazany łańcuch znaków zapisany w formacie adresu URL do postaci tekstowej. (funkcja)
curl_freeZwalnia pamięć, która została zaalokowana w wyniku wywołania innej funkcji, należącej do biblioteki CURL. (funkcja)
CURLcodeKody błędów zwracane przez funkcje biblioteki CURL. (typ wyliczeniowy)
CURLoptionOpcje sesji do konfiguracji sesji CURL. (typ wyliczeniowy)