« mpich, biblioteka, C++ »
mpich - Biblioteka do programowania aplikacji wielowątkowych uruchamianych na superkomputerach. (biblioteka)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

mpich

[biblioteka] Biblioteka do programowania aplikacji wielowątkowych uruchamianych na superkomputerach.

Opis szczegółowy

Biblioteka wykorzystywana jest do aplikacji na komputery, w których każdy procesor ma wydzielony obszar pamięci. Komputery te nazywamy klastrami (ang. clusers). Można sobie je wyobrazić jako zbiór domowych komputerów, połączonych siecią i odpowiednim oprogramowaniem. Każdy z tych komputerów posiada indywidualne zasoby, tj. pamięć i procesor, które z pomocą tej biblioteki można można współdzielić.

Linki zewnętrzne

Podstawy

MPI_Comm_rankPobiera identyfikator procesu. (funkcja)
MPI_Comm_sizePobiera ilość dostępnych procesów. (funkcja)
MPI_FinalizeKończy pracę w trybie MPI. (funkcja)
MPI_InitInicjalizuje mechanizm MPI. (funkcja)

Komunikacja blokująca

MPI_BcastRozsyła określone dane do wszystkich procesów w grupie. (funkcja)
MPI_RecvOdbiera dane z określonego procesu. (funkcja)
MPI_SendWysyła dane do określonego procesu. (funkcja)

Stałe predefiniowane

MPI_CommTyp wyliczeniowy określający rodzaj komunikacji. (typ wyliczeniowy)
MPI_DatatypeTyp predefiniowany określający rodzaj przesyłanych danych. (alias)
MPI_OpMetoda redukowania danych. (alias)

Synchronizacja

MPI_BarrierWstrzymuje pracę procesu aż do wywołania tej funkcji przez wszystkie procesy należące do grupy. (funkcja)

Pozostałe

MPI_ReduceObliczanie równoległe. Wynik operacji trafia do jednego, wybranego procesu. (funkcja)