« standard C++, C++ »
standard C++ - Narzędzia, które należą do standardu C++. (standard)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

standard C++

[standard] Narzędzia, które należą do standardu C++.

Słowa kluczowe

Typowo obiektoweSłowa kluczowe związane z programowaniem obiektowym. (kategoria)

Adaptery i kontenery

deque[Kontener] Lista dwukierunkowa ze swobodnym dostępem do wszystkich elementów. (szablon klasy)
list[Kontener] Struktura danych - lista. (szablon klasy)
priority_queue[Adapter] Struktura danych - kolejka priorytetowa. (szablon klasy)
queue[Adapter] Struktura danych - kolejka. (szablon klasy)
stack[Adapter] Struktura danych - stos. (szablon klasy)
vector[Kontener] Struktura danych - tablica. (szablon klasy)

Algorytmy

binary_searchWykonuje algorytm binarnego przeszukiwania na posortowanym zakresie danych. (szablon funkcji)
copyKopiuje elementy. (funkcja)
copy_backwardKopiuje elementy od końca. (funkcja)
countZlicza wystąpienia elementu. (funkcja)
count_ifZlicza wystąpienia elementów spełniających warunek. (funkcja)
equalSprawdza, czy elementy w dwóch zakresach są równe. (funkcja)
fillWypełnia zakres wartością. (funkcja)
fill_nWypełnia sekwencję wartością. (funkcja)
findSzuka wystąpienia elementu. (funkcja)
find_endSzuka ostatniego wystąpienia drugiego zakresu w pierwszym zakresie. (funkcja)
find_ifSzuka elementu spełniającego warunek. (funkcja)
for_eachWywołuje funkcję dla każdego elementu. (funkcja)
inplace_mergeScala dwa posortowane zakresy w jeden posortowany zakres. (szablon funkcji)
iter_swapZamienia wartości obiektów wskazywanych przez iteratory. (funkcja)
maxZwraca większą wartość. (szablon funkcji)
max_elementSzuka największej wartości w zakresie. (funkcja)
minZwraca mniejszą wartość. (funkcja)
min_elementSzuka najmniejszej wartości w zakresie. (funkcja)
replaceZamienia wszystkie wystąpienia wartości. (funkcja)
replace_ifZamienia wszystkie wartości spełniające warunek. (funkcja)
reverseOdwraca kolejność elementów w podanym zakresie. (funkcja)
reverse_copyKopiuje elementy z określonego zakresu w odwróconej kolejności. (funkcja)
searchSzuka wystąpienia drugiego zakresu w pierwszym zakresie. (funkcja)
sortSortuje elementy w podanym zakresie. (szablon funkcji)
swapZamienia wartości dwóch obiektów. (szablon funkcji)

Funktory

dividesZwraca iloraz arytmetyczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
equal_toPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
==
. (szablon struktury)
greaterPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
>
. (szablon struktury)
greater_equalPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
>=
. (szablon struktury)
lessPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
<
. (szablon struktury)
less_equalPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
<=
. (szablon struktury)
logical_andZwraca iloczyn logiczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
logical_notZwraca logiczną negację wartości przekazanej poprzez argument. (szablon struktury)
logical_orZwraca sumę logiczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
minusZwraca różnicę arytmetyczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
modulusZwraca resztę z dzielenia arytmetycznego dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
multipliesZwraca iloczyn arytmetyczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
negateZwraca wartość przeciwną w stosunku do wartości przekazanej poprzez argument. (szablon struktury)
not_equal_toPorównuje wartości dwóch argumentów operatorem
!=
. (szablon struktury)
plusZwraca sumę arytmetyczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)

Łańcuchy znaków

basic_stringStandardowy kontener C++ dostarczający mechanizmy do łatwej pracy z tekstem, którego znaki są określonego typu. (szablon klasy)
char_traitsStandardowe cechowanie znaków. (szablon klasy)
stringPrzechowuje tekst wielobajtowy. Znak jest zdefiniowany za pomocą typu
char
. (alias)
wstringPrzechowuje tekst unikodowy. Znak jest zdefiniowany za pomocą typu
wchar_t
. (alias)

Przeciążanie operatorów

operator konwersjiPrzeciążanie operatora konwersji w języku C++. (operator - metoda)
operator rzutowaniaPrzeciążanie operatora rzutowania w języku C++. (metoda)
operator-Przeciążanie operatora '
-
' w języku C++. (metoda)
operator->Przeciążanie operatora '
->
' w języku C++. (metoda)
operator!=Przeciążanie operatora '
!=
' w języku C++. (metoda)
operator*Przeciążanie operatora '
*
' w języku C++. (metoda)
operator/Przeciążanie operatora '
/
' w języku C++. (metoda)
operator&=Przeciążanie operatora '
&=
' w języku C++. (metoda)
operator>Przeciążanie operatora '
>
' w języku C++. (metoda)
operator>=Przeciążanie operatora '
>=
' w języku C++. (metoda)
operator<Przeciążanie operatora '
<
' w języku C++. (metoda)
operator<=Przeciążanie operatora '
<=
' w języku C++. (metoda)
operator%Przeciążanie operatora '
%
' w języku C++. (metoda)
operator+Przeciążanie operatora '
+
' w języku C++. (metoda)
operator=Przeciążanie operatora przypisania '
=
' w języku C++. (metoda)
operator==Przeciążanie operatora '
==
' w języku C++. (metoda)
operator|=Przeciążanie operatora '
|=
' w języku C++. (metoda)

Wejście/Wyjście

basic_istreamUmożliwia wykonywanie operacji wejściowych wysokiego poziomu na strumieniach znaków. (szablon klasy)
basic_ostreamUmożliwia wykonywanie operacji wyjściowych wysokiego poziomu na strumieniach znaków. (szablon klasy)
basic_streambufUmożliwia wykonywanie operacji wejściowych i wyjściowych na strumieniach znaków. (szablon klasy)

Wyjątki

bad_allocWyjątek rzucany w sytuacji nieudanej alokacji pamięci. (klasa)
length_errorWyjątek rzucany, gdy dany kontener będzie próbował zmienić rozmiar na niepoprawny (za duży lub za mały). (klasa)
out_of_rangeWyjątek rzucany w sytuacji odwołania się poza zasięg (np. błędny indeks) (klasa)

Pozostałe

allocatorStandardowy alokator. (szablon klasy)
auto_ptrPrzechowuje wskaźnik na zaalokowany obiekt zapewniając jednocześnie jego zwolnienie z chwilą wywołania destruktora. (szablon klasy)
bind1stTworzy funktor jednoargumentowy na podstawie funktora dwuargumentowego, poprzez wstawienie podanej wartości w miejsce pierwszego argumentu przekazanego funktora. (szablon funkcji)
bind2ndTworzy funktor jednoargumentowy na podstawie funktora dwuargumentowego, poprzez wstawienie podanej wartości w miejsce drugiego argumentu przekazanego funktora. (szablon funkcji)
mem_funZwraca obiekt funkcyjny opakowujący metodę (wersja dla wskaźnika). (szablon funkcji)
mem_fun_refZwraca obiekt funkcyjny opakowujący metodę (wersja dla referencji). (szablon funkcji)
not1Zwraca obiekt funkcyjny opakowujący jednoargumentowy predykat i negujący jego wartość zwracaną. (szablon funkcji)
not2Zwraca obiekt funkcyjny opakowujący dwuargumentowy predykat i negujący jego wartość zwracaną. (szablon funkcji)
placement newOperator umożliwiający wywołanie konstruktora obiektu na zaalokowanym obszarze pamięci. (operator - metoda)
ptr_funZwraca obiekt funkcyjny opakowujący funkcję. (szablon funkcji)