« Obsługa wątków, C++ »
Obsługa wątków - Obsługa wątków zapewniana przez bibliotekę standardową C++. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: pekfos
« standard C++11 »

Obsługa wątków

[kategoria] Obsługa wątków zapewniana przez bibliotekę standardową C++.

mutex

lockBlokuje mutex. Jeśli nie jest dostępny, wywołanie lock() czeka na zdjęcie blokady. (metoda)
native_handleZwraca zależny od implementacji uchwyt. (metoda)
native_handle_typeTyp uchwytu zależny od implementacji. (alias)
try_lockPróbuje zablokować mutex. (metoda)
unlockOdblokowuje mutex. (metoda)

this_thread

get_idZwraca id aktualnego wątku. (funkcja)
sleep_forBlokuje działanie wątku przez określony czas. (szablon funkcji)
sleep_untilBlokuje działanie aktualnego wątku do określonego czasu. (szablon funkcji)
yieldRezygnuje z czasu procesora na rzecz innych wątków. (funkcja)

thread

detachOddziela wątek od obiektu
std::thread
. (metoda)
get_idZwraca identyfikator wątku powiązanego z
* this
. (metoda)
hardware_concurrencyZwraca liczbę jednoczesnych wątków obsługiwanych przez implementację. (metoda statyczna)
idTyp identyfikatora wątku. (klasa)
joinBlokuje aktualny wątek do czasu zakończenia wątku reprezentowanego przez
* this
(metoda)
joinableSprawdza, czy obiekt reprezentuje działający wątek wykonania. (metoda)
native_handleZwraca zależny od implementacji uchwyt wątku. (metoda)
native_handle_typeZależny od implementacji typ uchwytów wątków. (alias)
swapZamienia obiekty
std::thread
. (metoda)

timed_mutex

lockBlokuje timed_mutex, czeka jeśli niedostępny. (metoda)
native_handleZwraca zależy od implementacji uchwyt. (metoda)
try_lockPróbuje zablokować
timed_mutex
. (metoda)
try_lock_forPróbuje zablokować
timed_mutex
 na określony czas. (metoda)
try_lock_untilBlokuje
timed_mutex
 do określonego czasu. (metoda)
unlockOdblokowuje timed_mutex. (metoda)