« standard C, C++ »
standard C - Narzędzia, które wywodzą się ze standardu języka C. (standard)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński

standard C

[standard] Narzędzia, które wywodzą się ze standardu języka C.

Specyfikacje

Tekst sformatowanySpecyfikacja tekstu sformatowanego standardowych funkcji języka C takich jak printf, scanf i ich pochodnych. (kategoria)

Słowa kluczowe

Instrukcje sterująceInstrukcje do sterowania przebiegiem programu. (kategoria)
Typy danychWbudowane typy danych. (kategoria)
PozostałePozostałe słowa kluczowe. (kategoria)

Pliki nagłówkowe

cassert (assert.h)Narzędzia diagnostyczne. (plik nagłówkowy)
cctype (ctype.h)Operacje na znakach. (plik nagłówkowy)
cerrno (errno.h)Obsługa błędów. (plik nagłówkowy)
cfloat (float.h)Charakterystyka typów zmiennoprzecinkowych, zależna od kompilatora i systemu operacyjnego. (plik nagłówkowy)
ciso646 (iso646.h)Alternatywa pisownia operatorów. (plik nagłówkowy)
climits (limits.h)Limity wartości poszczególnych typów. (plik nagłówkowy)
clocale (locale.h)Ustawienia lokalizacji, języka, waluty itp. (plik nagłówkowy)
cmath (math.h)Biblioteka matematyczna. (plik nagłówkowy)
csetjmp (setjmp.h)Skoki. (plik nagłówkowy)
csignal (signal.h)Obsługa sygnałów. (plik nagłówkowy)
cstdarg (stdarg.h)Narzędzia do obsługi funkcji o zmiennej liczbie argumentów. (plik nagłówkowy)
cstddef (stddef.h)Pomocnicze definicje typów. (plik nagłówkowy)
cstdio (stdio.h)Obsługa operacji wejścia/wyjścia. (plik nagłówkowy)
cstdlib (stdlib.h)Standardowe narzędzia języka C. (plik nagłówkowy)
cstring (string.h)Obsługa łańcuchów znakowych. (plik nagłówkowy)
ctime (time.h)Data i czas. (plik nagłówkowy)

Algorytmy

bsearchWykonuje algorytm binarnego przeszukiwania na posortowanej tablicy. (funkcja)
qsortWykonuje algorytm szybkiego sortowania (ang. quicksort). (funkcja)

Data i czas

asctimeKonwertuje strukturę tm na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas. (funkcja)
clockZwraca liczbę cykli, które upłynęły od chwili uruchomienia programu. (funkcja)
clock_tTyp do przechowywania liczby cykli zegara. (alias)
CLOCKS_PER_SECLiczba cykli zegara na sekundę. (makro)
ctimeKonwertuje time_t na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas. (funkcja)
difftimeZwraca różnicę czasu między dwoma argumentami time_t. (funkcja)
gmtimeKonwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w czasie » DokumentacjaUTC. (funkcja)
localtimeKonwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w » Dokumentacjaczasie lokalnym. (funkcja)
mktimeKonwertuje strukturę tm do time_t. (funkcja)
strftimeKonwertuje strukturę tm na dowolnie sformatowaną datę lub czas. (funkcja)
timeZwraca czas lokalny w postaci time_t. (funkcja)
time_tLiczba całkowita, reprezentująca czas wyrażony w sekundach. (alias)
tmPrzechowuje składowe daty i czasu w postaci liczb. (struktura)

Łańcuchy znaków

Porównywanie tekstuPorównywanie dwóch łańcuchów znaków. (kategoria)
PrzeszukiwanieFunkcje przeszukujące łańcuchy znaków. (kategoria)
Konwersja na liczbęFunkcje do konwersji łańcucha znaków do postaci liczbowej. (kategoria)
PozostałePozostałe operacje na łańcuchach znaków. (kategoria)

Matematyka

Funkcje matematyczneFunkcje typowo matematyczne. (kategoria)
Funkcje trygonometryczneFunkcje typowo trygonometryczne. (kategoria)
Stałe matematycznePredefiniowane stałe matematyczne. (kategoria)
Zaokrąglanie liczbZaokrąglanie liczb. (kategoria)
PozostałePozostałe funkcje matematyczne. (kategoria)

Operacje dyskowe

removeKasuje plik o podanej nazwie. (funkcja)
renameZmienia nazwę pliku. (funkcja)

Operacje na znaku

isalnumSprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą lub literą alfabetu. (funkcja)
isalphaSprawdza czy znak przekazany jako argument literą alfabetu. (funkcja)
iscntrlSprawdza czy znak przekazany jako argument jest znakiem kontrolnym. (funkcja)
isdigitSprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą. (funkcja)
isgraphSprawdza czy znak przekazany jako argument jest znakiem graficznym. (funkcja)
islowerSprawdza czy znak przekazany jako argument jest małą literą alfabetu. (funkcja)
isprintSprawdza czy znak przekazany jako argument jest znakiem drukowalnym. (funkcja)
ispunctSprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem drukowalnym ale nie jest » Dokumentacjaznakiem alfanumerycznym ani spacją. (funkcja)
isspaceSprawdza czy znak przekazany jako argument jest białym znakiem. (funkcja)
isupperSprawdza czy znak przekazany jako argument jest dużą literą alfabetu. (funkcja)
isxdigitSprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą szesnastkową. (funkcja)
tolowerZwraca znak zamieniony z dużej litery na małą. (funkcja)
toupperZwraca znak zamieniony z małej litery na dużą. (funkcja)

Pamięć

Bloki pamięciOperacje na blokach pamięci. (kategoria)
Dynamiczne zarządzanie pamięciąFunkcje do dynamicznego zarządzania pamięcią. (kategoria)

Strumienie i pliki

Odczyt ze strumieniaNarzędzia związane z obsługą strumienia wejściowego. (kategoria)
Pliki tymczasoweNarzędzia związane z plikami tymczasowymi. (kategoria)
Podstawy obsługi plikówPodstawowe narzędzia, umożliwiające pracę z plikami. (kategoria)
Poruszanie się po plikuNarzędzia umożliwiające poruszanie się po strumieniu danych. (kategoria)
Zapis do strumieniaNarzędzia związane z obsługą strumienia wyjściowego. (kategoria)
PozostałePozostałe narzędzia związane ze strumieniami standardowej biblioteki C. (kategoria)

Pozostałe

_exitKończy działanie aplikacji nie zwalniając zasobów globalnych. (funkcja)
abortPrzerywa działanie aplikacji. (funkcja)
assertSprawdza wartość wyrażenia; jeżeli jest fałszywe wypisuje komunikat diagnostyczny i przerywa działanie aplikacji. (makro)
atexitUstawia funkcję do wywołania przed zakończeniem programu. (funkcja)
errnoOstatni numer błędu. (makro)
exitKończy działanie aplikacji po zwolnieniu zasobów globalnych. (funkcja)
EXIT_FAILUREKod błędu wyjścia z aplikacji - aplikacja została nieoczekiwanie przerwana. (makro)
EXIT_SUCCESSKod błędu wyjścia z aplikacji - aplikacja została zakończona prawidłowo. (makro)
FILENAME_MAXMaksymalna długość nazwy pliku. (makro)
getenvZwraca wartość określonej zmiennej środowiskowej. (funkcja)
jmp_bufTyp tablicowy zdolny do przechowywania środowiska wywołania. (alias)
NULLMakro reprezentujące pusty wskaźnik. (makro)
ptrdiff_tTyp wyniku operacji odejmowania pomiędzy dwoma wskaźnikami. (alias)
randGeneruje całkowitą liczbę pseudolosową. (funkcja)
RAND_MAXMaksymalna zwracana wartość przez funkcję rand. (makro)
size_tWbudowany typ bez znaku. (alias)
srandUstawia punkt startowy generatora pseudolosowego. (funkcja)
systemWywołuje polecenie systemowe. (funkcja)