« Matematyka, C++ »
Matematyka - Zagadnienia matematyczne. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
« standard C »

Matematyka

[kategoria] Zagadnienia matematyczne.

Funkcje matematyczne

expFunkcja ekspotencjalna. (funkcja)

Funkcje trygonometryczne

acosFunkcja odwrotna do funkcji cos. (funkcja)
asinFunkcja odwrotna do funkcji sin. (funkcja)
atanFunkcja odwrotna do funkcji tan - przyjmuje jeden argument. (funkcja)
atan2Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ctan - przyjmuje dwa argumenty. (funkcja)
cosZwraca cosinus kąta. (funkcja)
cosfZwraca cosinus kąta. (funkcja)
coshZwraca wartość cosinusa hiperbolicznego. (funkcja)
coshfZwraca wartość cosinusa hiperbolicznego. (funkcja)
sinZwraca sinus kąta. (funkcja)
sinfZwraca sinus kąta. (funkcja)
sinhZwraca wartość sinusa hiperbolicznego. (funkcja)
tanZwraca tangens kąta. (funkcja)
tanhZwraca wartość tangensa hiperbolicznego. (funkcja)

Stałe matematyczne

M_EStała Eulera e. (makro)
M_PIStała matematyczna pi (π). (makro)

Zaokrąglanie liczb

ceilZaokrąglanie liczby w górę. (funkcja)
floorZaokrąglanie liczby w dół. (funkcja)
roundNaturalne zaokrąglanie liczby. (funkcja)

Pozostałe

absWartość bezwzględna liczby. (funkcja)
divOblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia. (funkcja)
div_tStruktura wykorzystywana do reprezentacji wyniku dzielenia liczb całkowitych. (struktura)
fabsWartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej. (funkcja)
fmodOblicza resztę z dzielenia dla liczb rzeczywistych. (funkcja)
HUGE_VALNajwiększa wartość reprezentowana przez typ double. (makro)
labsWartość bezwzględna liczby całkowitej. (funkcja)
ldivOblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia. (funkcja)
ldiv_tStruktura wykorzystywana do reprezentacji wyniku dzielenia liczb całkowitych. (struktura)
logFunkcja zwraca logarytm naturalny z podanej liczby. (funkcja)
log10Zwraca logarytm o podstawie 10 z podanej liczby. (funkcja)
modfRozdziela liczbę rzeczywistą na część całkowitą i część ułamkową. (funkcja)
powPodnoszenie liczby do dowolnej potęgi. (funkcja)
sqrtOblicza pierwiastek stopnia drugiego. (funkcja)