[VC++] Program nie wywołuje destruktorów
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

[VC++] Program nie wywołuje destruktorów

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
[VC++] Program nie wywołuje destruktorów
» 2017-10-26 23:00:52
Witam wszystkich!
Problem zawiera się w sumie w większości w tytule. Używam VS Community 2017, i gdy odpalam mój program po skompilowaniu za każdym razem destruktory w ogóle nie są wywoływane (potem w Menadżerze Zadań widzę kwiatki pod tytułem - 1,5 GB nie zwolnionej pamięci). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy obiekty są ulokowane na stercie, czy na stosie. Dodam jeszcze, że chyba dzieje się tak tylko z obiektami moich (niebibliotecznych) klas. Zdarzyło się komuś coś takiego? Czy jest to może związane z którymś ustawieniem kompilacji? Z góry dziękuję za potencjalną pomoc.
P-166108
» 2017-10-26 23:08:20
Podaj przykład jakiejś krótkiej funkcji, w której nie są wywoływane destruktory lokalnych obiektów. Do kompletu, wygenerowany kod dla tej funkcji.
P-166109
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2017-10-27 19:53:32
Mam nadzieję, że o coś takiego chodziło:

Metoda zawierająca menu główne. Miedzy innymi w niej przy usuwaniu obiektów tworzonych w pętli, dtor nie jest wywoływany.
C/C++
void C_Main::run() {
    do {
        cout << "<---------------->" << endl;
        cout << "Menu Glowne" << endl;
        do {
            if( main_choice > 4 ) {
                cout << "<---------------->" << endl;
                cout << "Bledny wybor!" << endl;
            }
            if( cin.fail() ) {
                cout << "<---------------->" << endl;
                cout << "Blad wczytywania danych!" << endl;
                cin.clear();
                cin.ignore( numeric_limits < streamsize >::max(), '\n' );
            }
            cout << "<---------------->" << endl;
            cout << "0 - Zamknij program" << endl;
            cout << "1 - Symulacja" << endl;
            cout << "2 - Odczytywanie danych z analizy" << endl;
            cout << "3 - Ustawienia" << endl;
            cout << "4 - Obszar testowy" << endl;
            cout << "Twoj wybor: ";
            cin >> main_choice;
        } while( cin.fail() || main_choice > 4 );
       
        switch( main_choice ) {
        case 0:
            return;
        case 1: {
                running = new C_Universe( num_of_sim, path + L"/simulations" );
                break;
            }
        case 2: {
                running = new C_Analysis_Access;
                break;
            }
        case 3: {
                running = & global_settings;
                break;
            }
        case 4: {
                running = new C_Test;
                break;
            }
        }
        running->run();
        if( main_choice == 2 ) {
            continue;
        }
        delete running;
    } while( true );
   
}

Wygenerowany asm (wraz z linijkami kodu w komentarzach):


_TEXT SEGMENT
$T18 = 48
$T6 = 64
$T11 = 176
this$ = 176
$T12 = 184
$T9 = 192
$T5 = 200
?run@C_Main@@QEAAXXZ PROC ; C_Main::run, COMDAT

; 14   : void C_Main::run() {

$LN110:
push rbx
push rbp
push rsi
push rdi
push r12
push r13
push r14
push r15
sub rsp, 104 ; 00000068H
mov QWORD PTR $T18[rsp], -2
mov rsi, rcx
mov r14, 9223372036854775807 ; 7fffffffffffffffH
lea r13, OFFSET FLAT:??_7C_Test@@6B@
mov r15, 4627167142146473984 ; 4037000000000000H
lea r12, OFFSET FLAT:??_7C_Base@@6B@
npad 1
$LL4@run:

; 15   : do {
; 16   : cout << "<---------------->" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0BD@OJIDEFJN@?$DM?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?$DO?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 17   : cout << "Menu Glowne" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0M@MONKOAFM@Menu?5Glowne?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z
mov rdx, QWORD PTR __imp_?cin@std@@3V?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
npad 3
$LL7@run:

; 18   : do {
; 19   : if (main_choice > 4) {

cmp DWORD PTR [rsi+352], 4
jbe SHORT $LN10@run

; 20   : cout << "<---------------->" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0BD@OJIDEFJN@?$DM?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?$DO?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 21   : cout << "Bledny wybor!" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0O@HOMBNDHB@Bledny?5wybor?$CB?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z
mov rdx, QWORD PTR __imp_?cin@std@@3V?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
$LN10@run:

; 23   : if (cin.fail()) {

mov rax, QWORD PTR [rdx]
movsxd rcx, DWORD PTR [rax+4]
; File c:\program files (x86)\microsoft visual studio\2017\community\vc\tools\msvc\14.11.25503\include\xiosbase

; 348  : return (((int)rdstate()

test BYTE PTR [rcx+rdx+16], 6
; File c:\users\26kub\documents\visual studio 2017\projects\spacephysicssimulator\spacephysicssimulator\c_main.cpp

; 23   : if (cin.fail()) {

je SHORT $LN11@run

; 24   : cout << "<---------------->" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0BD@OJIDEFJN@?$DM?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?$DO?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 25   : cout << "Blad wczytywania danych!" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0BJ@FOCJOIFK@Blad?5wczytywania?5danych?$CB?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 26   : cin.clear();

mov rdx, QWORD PTR __imp_?cin@std@@3V?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
mov rax, QWORD PTR [rdx]
movsxd rcx, DWORD PTR [rax+4]
add rcx, rdx
xor r8d, r8d
xor edx, edx
call QWORD PTR __imp_?clear@?$basic_ios@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAXH_N@Z

; 27   : cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

mov r8d, 10
mov rdx, r14
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cin@std@@3V?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call QWORD PTR __imp_?ignore@?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV12@_JH@Z
$LN11@run:

; 28   : }
; 29   : cout << "<---------------->" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0BD@OJIDEFJN@?$DM?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?$DO?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 30   : cout << "0 - Zamknij program" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0BE@EKEBEBLO@0?5?9?5Zamknij?5program?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 31   : cout << "1 - Symulacja" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0O@JLCNOCMM@1?5?9?5Symulacja?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 32   : cout << "2 - Odczytywanie danych z analizy" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0CC@DDJBLOMN@2?5?9?5Odczytywanie?5danych?5z?5analiz@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 33   : cout << "3 - Ustawienia" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0P@MGJHKAGJ@3?5?9?5Ustawienia?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 34   : cout << "4 - Obszar testowy" << endl;

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0BD@OINPKOPL@4?5?9?5Obszar?5testowy?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >
mov rcx, rax
lea rdx, OFFSET FLAT:??$endl@DU?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@@Z ; std::endl<char,std::char_traits<char> >
call QWORD PTR __imp_??6?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@P6AAEAV01@AEAV01@@Z@Z

; 35   : cout << "Twoj wybor: ";

lea rdx, OFFSET FLAT:??_C@_0N@BCAHJHEK@Twoj?5wybor?3?5?$AA@
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAEAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AEAV10@PEBD@Z ; std::operator<<<std::char_traits<char> >

; 36   : cin >> main_choice;

lea rdx, QWORD PTR [rsi+352]
mov rcx, QWORD PTR __imp_?cin@std@@3V?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
call QWORD PTR __imp_??5?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@QEAAAEAV01@AEAI@Z

; 37   : } while (cin.fail() || main_choice > 4);

mov rdx, QWORD PTR __imp_?cin@std@@3V?$basic_istream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A
mov rax, QWORD PTR [rdx]
movsxd rcx, DWORD PTR [rax+4]
; File c:\program files (x86)\microsoft visual studio\2017\community\vc\tools\msvc\14.11.25503\include\xiosbase

; 348  : return (((int)rdstate()

test BYTE PTR [rcx+rdx+16], 6
; File c:\users\26kub\documents\visual studio 2017\projects\spacephysicssimulator\spacephysicssimulator\c_main.cpp

; 37   : } while (cin.fail() || main_choice > 4);

jne $LL7@run
mov eax, DWORD PTR [rsi+352]
cmp eax, 4
ja $LL7@run

; 38   : switch (main_choice) {

test eax, eax
je $LN3@run
sub eax, 1
je $LN13@run
sub eax, 1
je $LN14@run
sub eax, 1
je SHORT $LN15@run
cmp eax, 1
jne $LN8@run

; 54   : running = new C_Test;

lea ecx, QWORD PTR [rax+31]
call ??2@YAPEAX_K@Z ; operator new
mov rbx, rax
mov QWORD PTR $T11[rsp], rax
; File c:\users\26kub\documents\visual studio 2017\projects\spacephysicssimulator\spacephysicssimulator\c_test.cpp

; 27   : C_Test::C_Test() {

mov QWORD PTR [rax], r13
; File c:\users\26kub\documents\visual studio 2017\projects\spacephysicssimulator\spacephysicssimulator\c_test.h

; 30   : i[2] = {23, 23};

mov QWORD PTR [rax+16], r15
mov QWORD PTR [rax+24], r15
; File c:\users\26kub\documents\visual studio 2017\projects\spacephysicssimulator\spacephysicssimulator\c_test.cpp

; 28   : obj = new MyClass[5];

mov ecx, 13
call ??_U@YAPEAX_K@Z ; operator new[]
mov QWORD PTR $T12[rsp], rax
test rax, rax
je SHORT $LN89@run
mov QWORD PTR [rax], 5
lea rbp, QWORD PTR [rax+8]
lea rax, OFFSET FLAT:??1MyClass@@QEAA@XZ ; MyClass::~MyClass
mov QWORD PTR [rsp+32], rax
lea r9, OFFSET FLAT:??0MyClass@@QEAA@XZ ; MyClass::MyClass
mov edx, 1
lea r8d, QWORD PTR [rdx+4]
mov rcx, rbp
call ??_L@YAXPEAX_K1P6AX0@Z2@Z
jmp SHORT $LN90@run
$LN89@run:
xor ebp, ebp
$LN90@run:
mov QWORD PTR [rbx+8], rbp
; File c:\users\26kub\documents\visual studio 2017\projects\spacephysicssimulator\spacephysicssimulator\c_main.cpp

; 54   : running = new C_Test;

mov QWORD PTR [rsi+344], rbx
jmp SHORT $LN8@run
$LN15@run:

; 48   : }
; 49   : case 3: {
; 50   : running = &global_settings;

lea rax, QWORD PTR [rsi+360]

; 51   : break;

jmp SHORT $LN109@run
$LN14@run:

; 43   : break;
; 44   : }
; 45   : case 2: {
; 46   : running = new C_Analysis_Access;

mov ecx, 344 ; 00000158H
call ??2@YAPEAX_K@Z ; operator new
mov QWORD PTR $T9[rsp], rax
mov rcx, rax
call ??0C_Analysis_Access@@QEAA@XZ ; C_Analysis_Access::C_Analysis_Access
npad 1

; 47   : break;

jmp SHORT $LN109@run
$LN13@run:

; 39   : case 0:
; 40   : return;
; 41   : case 1: {
; 42   : running = new C_Universe(num_of_sim, path + L"/simulations");

mov ecx, 728 ; 000002d8H
call ??2@YAPEAX_K@Z ; operator new
mov rbx, rax
mov QWORD PTR $T5[rsp], rax
lea rdx, QWORD PTR [rsi+312]
lea r8, OFFSET FLAT:??_C@_1BK@DCJOPDIJ@?$AA?1?$AAs?$AAi?$AAm?$AAu?$AAl?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
lea rcx, QWORD PTR $T6[rsp]
call ??$?H_WU?$char_traits@_W@std@@V?$allocator@_W@1@@std@@YA?AV?$basic_string@_WU?$char_traits@_W@std@@V?$allocator@_W@2@@0@AEBV10@QEB_W@Z ; std::operator+<wchar_t,std::char_traits<wchar_t>,std::allocator<wchar_t> >
lea rdx, QWORD PTR [rsi+356]
mov r8, rax
mov rcx, rbx
call ??0C_Universe@@QEAA@AEAIV?$basic_string@_WU?$char_traits@_W@std@@V?$allocator@_W@2@@std@@@Z ; C_Universe::C_Universe
npad 1
$LN109@run:
mov QWORD PTR [rsi+344], rax
$LN8@run:

; 55   : break;
; 56   : }
; 57   : }
; 58   : running->run();

mov rcx, QWORD PTR [rsi+344]
mov rax, QWORD PTR [rcx]
call QWORD PTR [rax]

; 59   : if (main_choice == 2) {

cmp DWORD PTR [rsi+352], 2
je $LL4@run

; 60   : continue;
; 61   : }
; 62   : delete running;

mov rcx, QWORD PTR [rsi+344]
test rcx, rcx
je $LL4@run
; File c:\users\26kub\documents\visual studio 2017\projects\spacephysicssimulator\spacephysicssimulator\c_base.cpp

; 10   : {

mov QWORD PTR [rcx], r12
mov edx, 8
call ??3@YAXPEAX_K@Z ; operator delete
; File c:\users\26kub\documents\visual studio 2017\projects\spacephysicssimulator\spacephysicssimulator\c_main.cpp

; 63   : } while (true);

jmp $LL4@run
$LN3@run:

; 64   : }

add rsp, 104 ; 00000068H
pop r15
pop r14
pop r13
pop r12
pop rdi
pop rsi
pop rbp
pop rbx
ret 0
?run@C_Main@@QEAAXXZ ENDP ; C_Main::run
_TEXT ENDS
P-166117
» 2017-10-27 20:23:25
Strzelam w ciemno: czy
global_settings
 jest przydzielane na stosie? Bo jeśli tak, to wywołanie
delete running;
 może wykrzaczyć program.

Dopisano:
Skoro już napisałem sobie "wydmuszkę", to wrzucam - może komuś się przyda. Teoretycznie powinienem poprzeciążać wszystkie operatory, a wszystkie typy uznać za nieznane klasy, no ale na razie zostawię to tak, jak jest.

dummy.hpp
C/C++
#ifndef DUMMY_HPP
#define DUMMY_HPP

#include <iostream>
#include <limits>
#include <string>

class C_Universe
{
    int number;
    std::wstring str;
public:
    C_Universe( int number, const std::wstring & str );
    ~C_Universe();
    void run();
};

class C_Analysis_Access
    : public C_Universe
{
public:
    C_Analysis_Access();
    ~C_Analysis_Access();
};

class C_Test
    : public C_Universe
{
public:
    C_Test();
    ~C_Test();
};

class C_Dummy
{
public:
    C_Dummy();
    ~C_Dummy();
    C_Universe * operator &();
};

class C_Main
{
    int main_choice;
    int num_of_sim;
    std::wstring path;
    C_Universe * running;
    C_Dummy global_settings;
public:
    C_Main();
    ~C_Main();
    void run();
};

#endif // DUMMY_HPP

dummy.cpp
C/C++
#include "dummy.hpp"

C_Universe::C_Universe( int number, const std::wstring & str )
    : number( number )
     , str( str )
{
    std::cout << "C_Universe::C_Universe(" << number;
    std::wcout << ",L\"" << str << "\"";
    std::cout << ")\n";
    std::wcout.flush();
    std::cout.flush();
}

C_Universe::~C_Universe()
{
    std::cout << "C_Universe::~C_Universe()\n";
    std::cout.flush();
}

void C_Universe::run()
{
    std::cout << "C_Universe::run()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Analysis_Access::C_Analysis_Access()
    : C_Universe( 0, L"" )
{
    std::cout << "C_Analysis_Access::C_Analysis_Access()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Analysis_Access::~C_Analysis_Access()
{
    std::cout << "C_Analysis_Access::~C_Analysis_Access()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Test::C_Test()
    : C_Universe( 0, L"" )
{
    std::cout << "C_Test::C_Test()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Test::~C_Test()
{
    std::cout << "C_Test::~C_Test()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Main::C_Main()
    : main_choice( 0 )
     , num_of_sim( 0 )
{
    std::cout << "C_Main::C_Main()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Main::~C_Main()
{
    std::cout << "C_Main::~C_Main()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Dummy::C_Dummy()
{
    std::cout << "C_Dummy::C_Dummy()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Dummy::~C_Dummy()
{
    std::cout << "C_Dummy::~C_Dummy()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Universe * C_Dummy::operator &()
{
    std::cout << "C_Dummy::operator&()\n";
    std::cout.flush();
    return new C_Universe( 0, L"" );
}

main.cpp
C/C++
#include "dummy.hpp"

int main()
{
    C_Main obj;
    obj.run();
}

kinexity.cpp
C/C++
#include "dummy.hpp"

using namespace std;

//tutaj to, co wrzuciłeś na forum
P-166118
» 2017-10-27 20:42:39
czy klasa podstawowa, wg której tworzysz klasy pochodne "runing" ma destruktor virtualny??
P-166119
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2017-10-27 20:52:41
Strzelam w ciemno: czy global_settings jest przydzielane na stosie? Bo jeśli tak, to wywołanie delete running; może wykrzaczyć program.
 - tak sądziłem, że ktoś to zauważy :D Wiem o tym, że to nie powinno tak być, ale na razie jest i dopiero z czasem to zmienię (trochę przebudowy będzie potrzebne głębiej w kodzie). :P
czy klasa podstawowa, wg której tworzysz klasy pochodne "runing" ma destruktor virtualny??
 - nie, nie ma. A powinna?
P-166120
» 2017-10-27 20:56:36
Tak, powinna mieć destruktor wirtualny. Jeśli nie ma, to
delete running;
 jest UB.
P-166121
» 2017-10-27 21:02:02
Może najlepiej to pokazać na przykładzie:

C/C++
#include <iostream>

class C_Parent
{
public:
    C_Parent();
    ~C_Parent();
};

class C_Child
    : public C_Parent
{
public:
    C_Child();
    ~C_Child();
};

C_Parent::C_Parent()
{
    std::cout << "C_Parent()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Parent::~C_Parent()
{
    std::cout << "~C_Parent()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Child::C_Child()
{
    std::cout << "C_Child()\n";
    std::cout.flush();
}

C_Child::~C_Child()
{
    std::cout << "~C_Child()\n";
    std::cout.flush();
}

int main()
{
    C_Parent * parent = new C_Child();
    delete parent;
}
P-166122
« 1 » 2
 Strona 1 z 2Następna strona