Visual Studio - problem z kompilowaniem kodu C++
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Visual Studio - problem z kompilowaniem kodu C++

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Visual Studio - problem z kompilowaniem kodu C++
» 2018-02-24 01:45:45
Cześć, mam dość nietypowy problem. Chyba, bo nigdzie nie znalazłem nic podobnego. Otóż MVS działał w porządku, ale od dłuższego czasu nic nie pisałem w nim w CPP (tylko w C# - i ten nadal działa bez zarzutu).

Teraz kiedy próbuję zbudować projekt to dostaję...

1>main.cpp
1>bin
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: '14.0\VC\bin': No such file or directory
1>Studio
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'Studio': No such file or directory
1>Visual
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'Visual': No such file or directory
1>Microsoft
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: '(x86)\Microsoft': No such file or directory
1>programów
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'programów': No such file or directory
1>Pliki
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'D:\Pliki': No such file or directory
1>Generating Code...
1>Done building project "Project1.vcxproj" -- FAILED.
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

Co ciekawe. Kiedy jestem w trybie Debug, to przy drugim podejściu kompilacja przebiega bez problemów.
Natomiast przy Release nie pomaga nic.

Korzystałem z wersji 2015, próbowałem ją "naprawiać" visualowym instalatorem, następnie usunąć i zainstalować jeszcze raz, a także usunąć i przerzucić się na wersję 2017.
Cały czas to samo :/

Wygląda to jakby zamiast dostać się do "D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin", to próbował otwierać lokalizacje oddzielane spacjami (??).
Taki sam komunikat kiedy próbuję uruchomić cl.exe
P-169590
» 2018-02-24 13:32:28
Wygląda to jakby zamiast dostać się do "D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin", to próbował otwierać lokalizacje oddzielane spacjami (??).
Tak, to jest możliwe. Strzelam, że cudzysłów jest źle wstawiony, a całość po wywołaniu przez konsolę ląduje do
argv[]
 w kilku kawałkach (oddzielonych spacjami). Podaj pełne logi. Możesz też spróbować ręcznie skompilować to z poziomu konsoli i sprawdzić, czy wtedy to zadziała.
P-169592
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-02-24 20:19:57
Co masz na myśli poprzez "pełne logi"? Wkleiłem wszystko co wypluwa Visual w Output.

"Strzelam, że cudzysłów jest źle wstawiony" - i taka też była moja myśl. Tylko zastanawiają mnie tutaj dwie kwestie:
1. Czemu co drugi raz w trybie Debug kompilacja przebiega bez problemów?
2. Skąd ten problem? W końcu przeinstalowałem całego Visual Studio od nowa...

(pomijając już fakt, że wcześniej działało to bez zarzutu)
P-169599
» 2018-02-24 20:31:00
Tools/Options.../Projects and Solutions/Build and Run/MSBuild project build output verbosity.
P-169600
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-02-24 21:33:36
Fakt, dzięki. Ustawiłem na Diagnostic.

1>------ Up-To-Date check: Project: Project1, Configuration: Release Win32 ------
1>Project 'C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj' not up to date because the last build was unsuccessful.
1>------ Build started: Project: Project1, Configuration: Release Win32 ------
1>Build started 24.02.2018 21:31:11.
1>Environment at start of build:
1>ALLUSERSPROFILE                = C:\ProgramData
1>APPDATA                        = C:\Users\Pawel\AppData\Roaming
1>cl                             = D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin
1>CommonProgramFiles             = C:\Program Files (x86)\Common Files
1>CommonProgramFiles(x86)        = C:\Program Files (x86)\Common Files
1>CommonProgramW6432             = C:\Program Files\Common Files
1>COMPUTERNAME                   = DESKTOP-O0C4UP9
1>ComSpec                        = C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
1>FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING = Internet Explorer
1>FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING = Default
1>FSHARPINSTALLDIR               = C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\F#\4.1\Framework\v4.0\
1>HOMEDRIVE                      = C:
1>HOMEPATH                       = \Users\Pawel
1>LOCALAPPDATA                   = C:\Users\Pawel\AppData\Local
1>LOGONSERVER                    = \\DESKTOP-O0C4UP9
1>MSBuildLoadMicrosoftTargetsReadOnly = true
1>NUMBER_OF_PROCESSORS           = 4
1>OneDrive                       = C:\Users\Pawel\OneDrive
1>OS                             = Windows_NT
1>Path                           = C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Cal3D 0.110\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin\amd64_x86;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
1>PATHEXT                        = .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
1>PkgDefApplicationConfigFile    = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\15.0_25fb51b1\devenv.exe.config
1>PROCESSOR_ARCHITECTURE         = x86
1>PROCESSOR_ARCHITEW6432         = AMD64
1>PROCESSOR_IDENTIFIER           = Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3, GenuineIntel
1>PROCESSOR_LEVEL                = 6
1>PROCESSOR_REVISION             = 5e03
1>ProgramData                    = C:\ProgramData
1>ProgramFiles                   = C:\Program Files (x86)
1>ProgramFiles(x86)              = C:\Program Files (x86)
1>ProgramW6432                   = C:\Program Files
1>PSModulePath                   = C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
1>PUBLIC                         = C:\Users\Public
1>SESSIONNAME                    = Console
1>SystemDrive                    = C:
1>SystemRoot                     = C:\WINDOWS
1>TEMP                           = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Temp
1>TMP                            = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Temp
1>USERDOMAIN                     = DESKTOP-O0C4UP9
1>USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE      = DESKTOP-O0C4UP9
1>USERNAME                       = Pawel
1>USERPROFILE                    = C:\Users\Pawel
1>VisualStudioDir                = D:\Users\Pawel\Documents\Visual Studio 2017
1>VisualStudioEdition            = Microsoft Visual Studio Community 2017
1>VisualStudioVersion            = 15.0
1>VS100COMNTOOLS                 = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\Tools\
1>VS140COMNTOOLS                 = D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\
1>VSAPPIDDIR                     = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\
1>VSAPPIDNAME                    = devenv.exe
1>VSLANG                         = 1033
1>VSSKUEDITION                   = Community
1>windir                         = C:\WINDOWS
1>Initial Properties:
1>_AfterCompileWinFXInternalDependsOn =
1>        PrepareResourcesForSatelliteAssemblies;
1>        MergeLocalizationDirectives;
1>        AfterCompileWinFX
1>   
1>_ApplicableDebuggers           = Desktop
1>_BuildActionType               = Build
1>_BuildSuffix                   =
1>:VCEnd
1>_CheckDev11ToolsInstalled      = true
1>_CompileTargetNameForLocalType = _CompileTemporaryAssembly
1>_DebugSymbolsProduced          = false
1>_DefaultPlatform               = win32
1>_DeploymentApplicationManifestIdentity = Project1.exe
1>_DeploymentBuiltUpdateInterval = 0
1>_DeploymentBuiltUpdateIntervalUnits = Days
1>_DeploymentDeployManifestIdentity = Project1.application
1>_DeploymentFileMappingExtension =
1>_DeploymentPublishableProjectDefault = true
1>_DeploymentTargetApplicationManifestFileName = Project1.exe.manifest
1>_DeploymentUrl                 =
1>_Dev11Installed                =
1>_Dev11WDExpressInstalled       =
1>_DirectoryBuildPropsBasePath   =
1>_DirectoryBuildPropsFile       = Directory.Build.props
1>_DirectoryBuildTargetsBasePath =
1>_DirectoryBuildTargetsFile     = Directory.Build.targets
1>_DocumentationFileProduced     = false
1>_FullFrameworkReferenceAssemblyPaths = C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0
1>_GenerateAppxManifestDependsOn = ;_FixVCLibs120References
1>_GenerateBindingRedirectsIntermediateAppConfig = Release\Project1.exe.config
1>_GenerateRestoreGraphProjectEntryInputProperties =
1>      RestoreUseCustomAfterTargets=;
1>      NuGetRestoreTargets=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\NuGet\NuGet.targets;
1>      BuildProjectReferences=false;
1>      ExcludeRestorePackageImports=true;
1>   
1>_GetChildProjectCopyToOutputDirectoryItems = true
1>_HandlePackageFileConflictsAfter = ResolveNuGetPackageAssets;ResolveNuGetPackageAssetsNonAOT
1>_HandlePackageFileConflictsBefore = ResolveAssemblyReferences
1>_IgnoreInstalledPlatformToolset_v110 = true
1>_IgnoreInstalledPlatformToolset_v110_wp80 = true
1>_IgnoreInstalledPlatformToolset_v110_xp = true
1>_ManifestDependsOn             =
1>      ;
1>     
1>      ;
1>      ComputeManifestInputsTargets;
1>    ;
1>      Manifest;
1>      ComputeManifestGeneratedLinkerInputs;
1>   
1>_NuGetRuntimeIdentifierPlatformTargetSuffix = -x86
1>_NuGetRuntimeIdentifierWithoutAot = win-x86
1>_OriginalConfiguration         = Release
1>_OriginalPlatform              = Win32
1>_PlatformDefaultPropsPath      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\\Platforms\Win32\\Platform.default.props
1>_PlatformFolder                = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Platforms\Win32\
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v100 = Visual Studio 2010 (v100)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v110 = Visual Studio 2012 (v110)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v110_wp80 = Windows Phone 8.0 (v110_wp80)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v110_xp = Visual Studio 2012 - Windows XP (v110_xp)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v120 = Visual Studio 2013 (v120)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v120_wp81 = Windows Phone 8.1 (v120_wp81)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v120_xp = Visual Studio 2013 - Windows XP (v120_xp)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v140 = Visual Studio 2015 (v140)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v140_clang_3_7 = Clang 3.7 with Microsoft CodeGen (v140_clang_3_7)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v140_clang_c2 = Visual Studio 2015 - Clang with Microsoft CodeGen (v140_clang_c2)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v140_xp = Visual Studio 2015 - Windows XP (v140_xp)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v141 = Visual Studio 2017 (v141)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v141_clang_c2 = Visual Studio 2017 - Clang with Microsoft CodeGen (v141_clang_c2)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v141_xp = Visual Studio 2017 - Windows XP (v141_xp)
1>_PlatformToolsetFriendlyNameFor_v90 = Visual Studio 2008 (v90)
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v100 = Visual Studio 2010
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v110 = Visual Studio 2012
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v110_wp80 = Windows Phone 8.0
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v110_xp = Visual Studio 2012 - Windows XP
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v120 = Visual Studio 2013
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v120_wp81 = Windows Phone 8.1
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v120_xp = Visual Studio 2013 - Windows XP
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v140 = Visual Studio 2015
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v140_xp = Visual Studio 2015 - Windows XP
1>_PlatformToolsetShortNameFor_v90 = Visual Studio 2008
1>_ProjectDefaultTargets         = Build
1>_PropertySheetDisplayName      = Whole Program Optimization
1>_RequireMCPass2ForMainAssembly = false
1>_RequireMCPass2ForSatelliteAssemblyOnly = false
1>_ResolveReferenceDependencies  = false
1>_ResourceCompileDependsOn      =
1>     
1>      ;
1>      BeforeResourceCompile;
1>    ;
1>      ;
1>      MakeDirsForResourceCompile;
1>      ResourceCompile;
1>     
1>      ;
1>      AfterResourceCompile;
1>   
1>   
1>_ResourceNameInMainAssembly    = Project1.g.resources
1>_SGenDllCreated                = false
1>_SGenDllName                   = Project1.XmlSerializers.dll
1>_SGenGenerateSerializationAssembliesConfig = Auto
1>_TargetFrameworkDirectories    = C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0
1>_TargetFrameworkVersionWithoutV = 4.0
1>_ToolsetFound                  = true
1>_ToolsetPropsPath              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\\Platforms\Win32\PlatformToolsets\v141\Toolset.props
1>_ToolsetTargetsPath            = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\\Platforms\Win32\PlatformToolsets\v141\Toolset.targets
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v100 = v141
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v110 = v141
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v110_xp = v141_xp
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v120 = v141
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v120_xp = v141_xp
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v140 = v141
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v140_xp = v141_xp
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v141 = v141
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v141_xp = v141_xp
1>_UpgradePlatformToolsetFor_v90 = v141
1>_VC_Target_Library_Platform    = Desktop
1>_VC_x64_ToolsInstalled         = true
1>_VCToolsVersionProps           = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\Build\Microsoft.VCToolsVersion.default.props
1>AddAdditionalExplicitAssemblyReferences = true
1>AddAppConfigToBuildOutputs     = true
1>AdditionalExplicitAssemblyReferences = System.Core;
1>AfterBuildCompileTargets       =
1>      ;
1>      AfterBuildCompileEvent;
1>   
1>AfterBuildGenerateSourcesTargets =
1>     
1>      ;
1>      AfterBuildGenerateSources;
1>    ;
1>      AfterBuildGenerateSourcesEvent;
1>   
1>AfterBuildLinkTargets          =
1>      ;RunMergeNativeCodeAnalysis;RunNativeCodeAnalysis;
1>      CreateSatelliteAssemblies;
1>      _Appverifier;
1>      _Deploy;
1>      PrepareForRun;
1>      PostBuildEvent;
1>   
1>AfterClCompileTargets          =
1>      ;
1>      AfterClCompile;
1>   
1>AfterImpLibTargets             =
1>      ;
1>      AfterImpLib;
1>   
1>AfterLibTargets                =
1>      ;
1>      AfterLib;
1>   
1>AfterLinkTargets               =
1>      ;
1>      AfterLink;
1>   
1>AfterManifestTargets           =
1>      ;
1>      AfterManifest;
1>   
1>AfterMidlTargets               =
1>      ;
1>      AfterMidl;
1>   
1>AfterResourceCompileTargets    =
1>      ;
1>      AfterResourceCompile;
1>   
1>AllowedReferenceAssemblyFileExtensions =
1>      .winmd;
1>      .dll;
1>      .exe
1>   
1>AllowedReferenceRelatedFileExtensions =
1>      .pdb;
1>      .xml;
1>      .pri;
1>      .dll.config;
1>      .exe.config
1>   
1>AllowLocalNetworkLoopback      = true
1>AllProjectOutputGroupsDependsOn =
1>      ;
1>      BuiltProjectOutputGroup;
1>      DebugSymbolsProjectOutputGroup;
1>      DocumentationProjectOutputGroup;
1>      SatelliteDllsProjectOutputGroup;
1>      SourceFilesProjectOutputGroup;
1>      ContentFilesProjectOutputGroup;
1>      SGenFilesOutputGroup
1>   
1>ALLUSERSPROFILE                = C:\ProgramData
1>AlwaysCompileMarkupFilesInSeparateDomain = true
1>AndroidTargetsPath             = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\MDD\Android\V150\
1>APPDATA                        = C:\Users\Pawel\AppData\Roaming
1>AppxManifestMetadataClHostArchDir = HostX86
1>AppxManifestMetadataClTargetArchDir = x86
1>AssemblyFoldersConfigFile      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\AssemblyFolders.config
1>AssemblyFoldersConfigFileSearchPath = {AssemblyFoldersFromConfig:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\AssemblyFolders.config,v4.0};
1>AssemblyFoldersSuffix          = AssemblyFoldersEx
1>AssemblyName                   = Project1
1>AssemblySearchPaths            =
1>      {CandidateAssemblyFiles};
1>      C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;;
1>      {HintPathFromItem};
1>      {TargetFrameworkDirectory};
1>      {AssemblyFoldersFromConfig:C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\AssemblyFolders.config,v4.0};
1>      {Registry:Software\Microsoft\.NETFramework,v4.0,AssemblyFoldersEx};
1>      {AssemblyFolders};
1>      {GAC};
1>      {RawFileName};
1>      C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\
1>   
1>AssignTargetPathsDependsOn     =
1>Attach                         = false
1>AutoUnifyAssemblyReferences    = false
1>AvailablePlatforms             = Any CPU,x86,x64
1>BaseIntermediateOutputPath     = obj\
1>BaseNuGetRuntimeIdentifier     = win
1>BeforeBuildCompileTargets      =
1>      ;
1>   
1>BeforeBuildGenerateSourcesTargets =
1>     
1>      ;
1>      BeforeBuildGenerateSources;
1>    ;
1>   
1>BeforeClCompileTargets         =
1>      ;
1>      BeforeClCompile;
1>   
1>BeforeImpLibTargets            =
1>      ;
1>      BeforeImpLib;
1>   
1>BeforeLibTargets               =
1>      ;
1>      BeforeLib;
1>   
1>BeforeLinkTargets              =
1>      ;
1>      BeforeLink;
1>   
1>BeforeManifestTargets          =
1>      ;
1>      BeforeManifest;
1>   
1>BeforeMidlTargets              =
1>      ;
1>      BeforeMidl;
1>   
1>BeforeResourceCompileTargets   =
1>      ;
1>      BeforeResourceCompile;
1>   
1>BuildCompileAction             = _BuildCompileAction
1>BuildCompileTargets            =
1>      ;
1>      _ClCompile;
1>      _ResGen;
1>      _ResourceCompile;
1>     
1>      ;
1>      _ImpLib;
1>      _Lib;
1>    ;
1>   
1>BuildDependsOn                 =
1>      _PrepareForBuild;
1>     
1>      ResolveReferences;
1>      PrepareForBuild;
1>      InitializeBuildStatus;
1>      BuildGenerateSources;
1>      BuildCompile;
1>      BuildLink;
1>    ;
1>      AfterBuild;
1>      FinalizeBuildStatus;
1>   
1>BuildGenerateSourcesAction     = _BuildGenerateSourcesAction
1>BuildGenerateSourcesTargets    =
1>      ;
1>      PreBuildEvent;
1>      _Xsd;
1>      _Midl;
1>   
1>BuildingInsideVisualStudio     = true
1>BuildingProject                = true
1>BuildInParallel                = true
1>BuildLibTargets                =
1>      ;
1>      _ImpLib;
1>      _Lib;
1>   
1>BuildLinkAction                = _BuildLinkAction
1>BuildLinkTargets               =
1>      ;
1>      ComputeLegacyManifestEmbedding;
1>      _Link;
1>      _ALink;
1>      _Manifest;
1>      RegisterOutput;
1>      _XdcMake;
1>      _BscMake;
1>   
1>BuildProjectReferences         = true
1>BuildSteps                     =
1>      ResolveReferences;
1>      PrepareForBuild;
1>      InitializeBuildStatus;
1>      BuildGenerateSources;
1>      BuildCompile;
1>      BuildLink;
1>   
1>BuildSystem                    = MSBuild
1>BuildTaskAssembly              = PresentationBuildTasks, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
1>BuiltProjectOutputGroupDependsOn = PrepareForBuild
1>CAExcludePath                  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt;Include\um;
1>CharacterSet                   = MultiByte
1>cl                             = D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin
1>CleanDependsOn                 =
1>     
1>      _PrepareForClean;
1>     
1>     
1>      BeforeClean;
1>      UnmanagedUnregistration;
1>      CoreClean;
1>      CleanReferencedProjects;
1>      CleanPublishFolder;
1>      AfterClean
1>    ;
1>      EntityClean;
1>    ;
1>    ;
1>      CppClean
1>   
1>CleanFile                      = Project1.vcxproj.FileListAbsolute.txt
1>CLRSupport                     = false
1>ClYieldDuringToolExecution     = true
1>CodeAnalysisApplyLogFileXsl    = false
1>CodeAnalysisFailOnMissingRules = false
1>CodeAnalysisForceOutput        = true
1>CodeAnalysisGenerateSuccessFile = true
1>CodeAnalysisIgnoreGeneratedCode = true
1>CodeAnalysisIgnoreInvalidTargets = true
1>CodeAnalysisIgnoreMissingIndirectReferences = false
1>CodeAnalysisInputAssembly      = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe
1>CodeAnalysisLogFile            = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe.CodeAnalysisLog.xml
1>CodeAnalysisModuleSuppressionsFile = GlobalSuppressions.cpp
1>CodeAnalysisOutputToConsole    = false
1>CodeAnalysisOverrideRuleVisibilities = false
1>CodeAnalysisPath               = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Team Tools\Static Analysis Tools\FxCop\
1>CodeAnalysisQuiet              = false
1>CodeAnalysisRuleDirectories    = ;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Team Tools\Static Analysis Tools\FxCop\\Rules
1>CodeAnalysisRuleSet            = NativeRecommendedRules.ruleset
1>CodeAnalysisRuleSetDirectories = ;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Team Tools\Static Analysis Tools\\Rule Sets
1>CodeAnalysisSaveMessagesToReport = Active
1>CodeAnalysisSearchGlobalAssemblyCache = true
1>CodeAnalysisStaticAnalysisDirectory = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Team Tools\Static Analysis Tools\
1>CodeAnalysisSucceededFile      = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe.lastcodeanalysissucceeded
1>CodeAnalysisSummary            = false
1>CodeAnalysisTargets            = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\CodeAnalysis\Microsoft.CodeAnalysis.targets
1>CodeAnalysisTimeout            = 120
1>CodeAnalysisTLogFile           = Release\CodeAnalysis.read.1.tlog
1>CodeAnalysisTreatWarningsAsErrors = false
1>CodeAnalysisUpdateProject      = false
1>CodeAnalysisUseTypeNameInSuppression = true
1>CodeAnalysisVerbose            = false
1>CommonBuildOnlyTargets         =
1>      PrepareForBuild;
1>      ResolveReferences;
1>   
1>CommonProgramFiles             = C:\Program Files (x86)\Common Files
1>CommonProgramW6432             = C:\Program Files\Common Files
1>CommonTargetsPath              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets
1>CommonXamlResourcesDirectory   = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\en-US\
1>CompileDependsOn               =
1>       
1>      ResolveReferences;
1>      ResolveKeySource;
1>      SetWin32ManifestProperties;
1>      FindReferenceAssembliesForReferences;
1>      _GenerateCompileInputs;
1>      BeforeCompile;
1>      _TimeStampBeforeCompile;
1>      _GenerateCompileDependencyCache;
1>      CoreCompile;
1>      _TimeStampAfterCompile;
1>      AfterCompile;
1>    ;
1>        _AfterCompileWinFXInternal
1>   
1>CompileLicxFilesDependsOn      =
1>CompileTargetNameForTemporaryAssembly = CompileTemporaryAssembly
1>ComputeCompileInputsTargets    =
1>     
1>     
1>      ;
1>      ComputeMIDLGeneratedCompileInputs;
1>    ;
1>      ComputeCLInputPDBName;
1>      ComputeReferenceCLInput;
1>      WarnCompileDuplicatedFilename
1>    ;
1>      FixupCLCompileOptions;
1>   
1>ComputeImpLibInputsTargets     =
1>       
1>     
1>     
1>     
1>      ;
1>      ComputeRCGeneratedLibInputs;
1>    ;
1>      ComputeRCGeneratedImpLibInputs;
1>    ;
1>      ComputeCustomBuildOutput;
1>    ;
1>      ComputeCLGeneratedImpLibInputs;
1>    ;
1>        ComputeImpLibInputsFromProject;
1>     
1>ComputeIntermediateSatelliteAssembliesDependsOn =
1>      CreateManifestResourceNames
1>   
1>ComputeLibInputsTargets        =
1>      ComputeLibAdditionalOptions;
1>     
1>     
1>       
1>     
1>     
1>      ;
1>      ComputeRCGeneratedLibInputs;
1>    ;
1>      ComputeCustomBuildOutput;
1>    ;
1>      ComputeCLGeneratedLibInputs;
1>    ;
1>        ComputeLibInputsFromProject;
1>      ;
1>      ComputeReferenceLibInputs;
1>   
1>   
1>ComputeLinkInputsTargets       =
1>     
1>       
1>     
1>     
1>     
1>      ;
1>      ComputeRCGeneratedLinkInputs;
1>    ;
1>      ComputeManifestGeneratedLinkerInputs;
1>    ;
1>      ComputeCustomBuildOutput;
1>    ;
1>      ComputeCLGeneratedLinkInputs;
1>    ;
1>        ComputeLinkInputsFromProject;
1>      ;
1>      ComputeReferenceLinkInputs;
1>   
1>ComputeManifestInputsTargets   =
1>      ;
1>      ComputeManifestInputsTargets;
1>   
1>COMPUTERNAME                   = DESKTOP-O0C4UP9
1>ComReferenceExecuteAsTool      = false
1>ComReferenceNoClassMembers     = false
1>ComSpec                        = C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
1>Configuration                  = Release
1>ConfigurationName              = Release
1>ConfigurationType              = Application
1>ConsiderPlatformAsProcessorArchitecture = true
1>ContentFilesProjectOutputGroupDependsOn = PrepareForBuild;AssignTargetPaths;PrepareForBuild;AssignTargetPaths;MakeDirsForFxc
1>ContinueOnError                = false
1>CopyNuGetImplementations       = true
1>CoreBuildDependsOn             =
1>      BuildOnlySettings;
1>      PrepareForBuild;
1>      PreBuildEvent;
1>      ResolveReferences;
1>      PrepareResources;
1>      ResolveKeySource;
1>      Compile;
1>      ExportWindowsMDFile;
1>      UnmanagedUnregistration;
1>      GenerateSerializationAssemblies;
1>      CreateSatelliteAssemblies;
1>      GenerateManifests;
1>      GetTargetPath;
1>      PrepareForRun;
1>      UnmanagedRegistration;
1>      IncrementalClean;
1>      PostBuildEvent
1>   
1>CoreCleanDependsOn             =
1>CoreCompileDependsOn           =
1>        DesignTimeXamlMarkupCompilation;
1>       
1>          DesignTimeMarkupCompilation;
1>         
1>     
1>   
1>CoreCppCleanDependsOn          =
1>CoreResGenDependsOn            = FindReferenceAssembliesForReferences
1>CppCleanDependsOn              =
1>      BeforeCppClean;
1>      ;
1>      CoreCppClean;
1>      AfterCppClean;
1>    ;PGInstrumentedClean
1>CppCleanLogFile                = Project1.Build.CppClean.log
1>CreateCustomManifestResourceNamesDependsOn =
1>CreateHardLinksForCopyAdditionalFilesIfPossible = false
1>CreateManifestResourceNamesDependsOn =
1>CreateSatelliteAssembliesDependsOn =
1>      _GenerateSatelliteAssemblyInputs;
1>      ComputeIntermediateSatelliteAssemblies;
1>      GenerateSatelliteAssemblies
1>   
1>CreateSymbolicLinksForCopyAdditionalFilesIfPossible = false
1>CRTDefinitionalFile            = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\VCProjectDefault\Microsoft.AppX.VCFrameworkReferences.xml
1>CrtSDKReferenceInclude         = Microsoft.VCLibs, Version=14.0
1>CrtSDKReferenceVersion         = 14.0
1>CurrentSolutionConfigurationContents = <SolutionConfiguration>
1><ProjectConfiguration Project="{a165a87c-db27-4c20-a8eb-3ccbce9b114f}" AbsolutePath="C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj">Release|Win32</ProjectConfiguration>
1></SolutionConfiguration>
1>CustomAfterMicrosoftCommonProps = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\v15.0\Custom.After.Microsoft.Common.props
1>CustomAfterMicrosoftCommonTargets = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\v15.0\Custom.After.Microsoft.Common.targets
1>CustomBeforeMicrosoftCommonProps = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\v15.0\Custom.Before.Microsoft.Common.props
1>CustomBeforeMicrosoftCommonTargets = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\v15.0\Custom.Before.Microsoft.Common.targets
1>CustomBuildAfterTargets        = BscMake
1>CustomBuildBeforeTargets       = PostBuildEvent
1>CustomBuildToolAfterTargets    = PreBuildEvent
1>CustomBuildToolBeforeTargets   = Midl
1>DebugCppRuntimeFilesPath       = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\redist\x86
1>DebuggerFlavor                 = WindowsLocalDebugger
1>DebuggerLaunchApplication      = true
1>DebuggerRequireAuthentication  = true
1>DebuggerType                   = NativeOnly
1>DebugSymbolsProjectOutputGroupDependsOn =
1>DefaultLanguageSourceExtension = .cpp
1>DefaultPlatformToolset         = v141
1>DefaultToolArchitecture        = Native32Bit
1>DefaultWindowsSDKVersion       = 8.1
1>DefineCommonReferenceSchemas   =
1>DefineExplicitDefaults         = true
1>DelayImplib                    = Delayimp.lib
1>DelaySign                      =
1>DeploymentType                 = Installed
1>DesignTimeBuildInitTargets     = _PrepareForReferenceResolution;;InitGetClCommandLines;ResolveReferences;FixupReferences
1>DesignTimeIntermediateOutputPath = Release\InProcessTempFiles\
1>DesignTimeResolveAssemblyReferencesDependsOn =
1>      GetFrameworkPaths;
1>      GetReferenceAssemblyPaths;
1>      ResolveReferences
1>   
1>DetermineProjectTypeTargets    = _PrepareForReferenceResolution;
1>DevEnvDir                      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\
1>DocumentationProjectOutputGroupDependsOn = ResolvedXDCMake;ComputeCLCompileGeneratedXDCFiles
1>DocumentLibraryDependencies    = true
1>DotNetSdk_IncludePath          = Include\um
1>DotNetSdk_LibraryPath          = lib\um
1>DotNetSdk_LibraryPath_arm      = lib\um\arm
1>DotNetSdk_LibraryPath_arm64    = lib\um\arm64
1>DotNetSdk_LibraryPath_x64      = lib\um\x64
1>DotNetSdk_LibraryPath_x86      = lib\um\x86
1>DotNetSdkRoot                  =
1>EmbeddedWin32Manifest          =
1>EmbedManifest                  = true
1>EmbedManifestBy                = MT
1>EnableCppCoreCheck             = false
1>EnableExperimentalCppCoreCheck = false
1>EnableManagedIncrementalBuild  = false
1>EntityDeployDependsOn          =
1>EntityDeployIntermediateResourcePath = Release\edmxResourcesToEmbed\
1>ExcludePath                    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\include;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt;Include\um;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin;C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x86;;;
1>ExecutablePath                 = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\tools;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\ide;C:\Program Files (x86)\HTML Help Workshop;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin;C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\;C:\WINDOWS\SysWow64;;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Cal3D 0.110\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin\amd64_x86;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;
1>ExpandSDKAllowedReferenceExtensions =
1>      .winmd;
1>      .dll
1>   
1>ExpandSDKReferencesDependsOn   =
1>      ResolveSDKReferences
1>   
1>ExtensionsToDeleteOnClean      = *.cdf;*.cache;*.obj;*.obj.enc;*.ilk;*.ipdb;*.iobj;*.resources;*.tlb;*.tli;*.tlh;*.tmp;*.rsp;*.pgc;*.pgd;*.meta;*.tlog;*.manifest;*.res;*.pch;*.exp;*.idb;*.rep;*.xdc;*.pdb;*_manifest.rc;*.bsc;*.sbr;*.xml;*.metagen;*.bi;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe.manifest;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.tlb;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.pdb;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.bsc;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.ilk;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe.intermediate.manifest;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe.CodeAnalysisLog.xml;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe.lastcodeanalysissucceeded
1>FindInvalidProjectReferencesDependsOn =
1>      GetReferenceTargetPlatformMonikers
1>   
1>FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING = Internet Explorer
1>FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING = Default
1>Framework20Dir                 = @(_TargetFramework20DirectoryItem)
1>Framework30Dir                 = @(_TargetFramework30DirectoryItem)
1>Framework35Dir                 = @(_TargetFramework35DirectoryItem)
1>Framework40Dir                 = @(_TargetFramework40DirectoryItem)
1>FrameworkDir                   = C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\
1>FrameworkDir_110               = C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\
1>FrameworkPathOverride          = C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0
1>FrameworkRegistryBase          = Software\Microsoft\.NETFramework
1>FrameworkSdkDir                = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\
1>FrameworkSDKRoot               = C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\
1>FrameworkVersion               = v4.6
1>FSHARPINSTALLDIR               = C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\F#\4.1\Framework\v4.0\
1>FullReferenceAssemblyNames     = Full
1>FxCompileAfterTargets          = CustomBuild
1>FxCompileBeforeTargets         = Midl
1>GenerateBindingRedirectsOutputType = true
1>GenerateClickOnceManifests     =
1>GeneratedFileExtension         = .g.cpp
1>GenerateManifest               = true
1>GenerateManifestsDependsOn     =
1>      SetWin32ManifestProperties;
1>      GenerateApplicationManifest;
1>      GenerateDeploymentManifest
1>   
1>GenerateTargetFrameworkAttribute = false
1>GetCopyToOutputDirectoryItemsDependsOn =
1>      AssignTargetPaths;
1>      _SplitProjectReferencesByFileExistence;
1>      _GetProjectReferenceTargetFrameworkProperties
1>   
1>GetFrameworkPathsDependsOn     =
1>GetReferenceAssemblyPathsDependsOn =
1>        ;
1>        GetWinFXPath
1>   
1>GetTargetPathDependsOn         = _PrepareForReferenceResolution;GetResolvedWinMD;
1>GetTargetPathWithTargetPlatformMonikerDependsOn =
1>GPURefDebuggerBreakOnAllThreads = GPURefBreakOncePerWarp
1>HideWarningsAndErrors          = false
1>HighEntropyVA                  = false
1>HOMEDRIVE                      = C:
1>HOMEPATH                       = \Users\Pawel
1>HostInBrowser                  = false
1>IgnoreImportLibrary            = false
1>ImplicitlyExpandDesignTimeFacadesDependsOn =
1>      ;
1>      GetReferenceAssemblyPaths
1>   
1>ImportByWildcardAfterMicrosoftCommonProps = true
1>ImportByWildcardAfterMicrosoftCommonTargets = true
1>ImportByWildcardAfterMicrosoftNetFrameworkProps = true
1>ImportByWildcardAfterMicrosoftNetFrameworkTargets = true
1>ImportByWildcardBeforeMicrosoftCommonProps = true
1>ImportByWildcardBeforeMicrosoftCommonTargets = true
1>ImportByWildcardBeforeMicrosoftNetFrameworkProps = true
1>ImportByWildcardBeforeMicrosoftNetFrameworkTargets = true
1>ImportDirectoryBuildProps      = true
1>ImportDirectoryBuildTargets    = true
1>ImportProjectExtensionProps    = true
1>ImportProjectExtensionTargets  = true
1>ImportUserLocationsByWildcardAfterMicrosoftCommonProps = true
1>ImportUserLocationsByWildcardAfterMicrosoftCommonTargets = true
1>ImportUserLocationsByWildcardAfterMicrosoftNetFrameworkProps = true
1>ImportUserLocationsByWildcardAfterMicrosoftNetFrameworkTargets = true
1>ImportUserLocationsByWildcardBeforeMicrosoftCommonProps = true
1>ImportUserLocationsByWildcardBeforeMicrosoftCommonTargets = true
1>ImportUserLocationsByWildcardBeforeMicrosoftNetFrameworkProps = true
1>ImportUserLocationsByWildcardBeforeMicrosoftNetFrameworkTargets = true
1>ImportXamlTargets              = true
1>IncludeFrameworkReferencesFromNuGet = true
1>IncludePath                    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\include;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt;Include\um;
1>IncludeVersionInInteropName    = true
1>IntDir                         = Release\
1>IntermediateOutputPath         = Release\
1>InteropOutputPath              = Interop\
1>iOSTargetsPath                 = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\MDD\iOS\V150\
1>IsApplication                  = true
1>IsRestoreTargetsFileLoaded     = true
1>KIT_SHARED_IncludePath         = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared
1>LangID                         = 1033
1>LangName                       = en-US
1>Language                       = C++
1>LastBuildState                 = Release\Project1.tlog\Project1.lastbuildstate
1>LastBuildUnsuccessful          = Release\Project1.tlog\unsuccessfulbuild
1>LibraryPath                    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x86;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\x86;lib\um\x86;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\NETFXSDK\4.6.1\Lib\um\x86
1>LibraryWPath                   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\References;
1>LinkCompiled                   = true
1>LoadTimeSensitiveProperties    =
1>      ;
1>   
1>LoadTimeSensitiveTargets       =
1>      ;
1>      XamlMarkupCompilePass1;
1>   
1>LOCALAPPDATA                   = C:\Users\Pawel\AppData\Local
1>LocalDebuggerAttach            = False
1>LocalDebuggerCommand           = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe
1>LocalDebuggerDebuggerType      = Auto
1>LocalDebuggerMergeEnvironment  = true
1>LocalDebuggerSQLDebugging      = False
1>LocalDebuggerWorkingDirectory  = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\
1>LocalGPUDebuggerTargetType     = {F4453496-1DB8-47F8-A7D5-31EBDDC2EC96}
1>LocalizationDirectivesToLocFile = None
1>LOGONSERVER                    = \\DESKTOP-O0C4UP9
1>ManagedAssembly                = false
1>ManagedExpressionEvaluatorRegKey =
1>ManagedIncrementalBuildProcessDependencyGraphAfterTarget =
1>      ClCompile
1>   
1>ManagedIncrementalBuildProcessDependencyGraphBeforeTarget =
1>      ClCompile
1>   
1>MarkupCompilePass2ForMainAssemblyDependsOn =
1>                     GenerateTemporaryTargetAssembly;
1>                     MarkupCompilePass2;
1>                     AfterMarkupCompilePass2;
1>                     CleanupTemporaryTargetAssembly
1>      
1>MaxTargetPath                  = 100
1>MergedOutputCodeAnalysisFile   = Release\vc.nativecodeanalysis.all.xml
1>MetagenInputTarget             = Link
1>MetaGenTargets                 = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\\Microsoft.MetaGen.targets
1>MicrosoftCommonPropsHasBeenImported = true
1>MicrosoftNETBuildExtensionsTargets = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\Microsoft.NET.Build.Extensions\Microsoft.NET.Build.Extensions.targets
1>MicrosoftNETBuildExtensionsTasksAssembly = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\Microsoft.NET.Build.Extensions\\tools\net46\Microsoft.NET.Build.Extensions.Tasks.dll
1>MidlYieldDuringToolExecution   = true
1>MpiDebuggerCleanupDeployment   = True
1>MpiDebuggerDebuggerType        = Auto
1>MpiDebuggerDeployCommonRuntime = True
1>MpiDebuggerNetworkSecurityMode = AnyAddress
1>MpiDebuggerSchedulerNode       = localhost/1
1>MpiDebuggerSchedulerTimeout    = 5000
1>MsAppxPackageTargets           = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\AppxPackage\Microsoft.AppXPackage.Targets
1>MSBuild_ExecutablePath         = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin;C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\
1>MSBuildAllProjects             = ;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.NETFramework.CurrentVersion.props;C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.NETFramework.CurrentVersion.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Xaml.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\NuGet\NuGet.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Microsoft.Common.targets\ImportAfter\Microsoft.NET.Build.Extensions.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\Microsoft.NET.Build.Extensions\Microsoft.NET.Build.Extensions.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\Microsoft.NET.Build.Extensions\Microsoft.NET.Build.Extensions.NETFramework.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\Microsoft.NET.Build.Extensions\Microsoft.NET.Build.Extensions.ConflictResolution.targets;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\NuGet\15.0\Microsoft.NuGet.targets
1>MSBuildAssemblyVersion         = 15.0
1>MSBuildBinPath                 = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin
1>MSBuildExtensionsPath          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild
1>MSBuildExtensionsPath32        = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild
1>MSBuildExtensionsPath64        = C:\Program Files\MSBuild
1>MSBuildFrameworkToolsPath      = C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\
1>MSBuildFrameworkToolsPath32    = C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\
1>MSBuildFrameworkToolsPath64    = C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\
1>MSBuildFrameworkToolsRoot      = C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\
1>MSBuildLoadMicrosoftTargetsReadOnly = true
1>MSBuildNodeCount               = 4
1>MSBuildProgramFiles32          = C:\Program Files (x86)
1>MSBuildProjectDefaultTargets   = Build
1>MSBuildProjectDirectory        = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1
1>MSBuildProjectDirectoryNoRoot  = Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1
1>MSBuildProjectExtension        = .vcxproj
1>MSBuildProjectExtensionsPath   = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\obj\
1>MSBuildProjectFile             = Project1.vcxproj
1>MSBuildProjectFullPath         = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj
1>MSBuildProjectName             = Project1
1>MSBuildRuntimeType             = Full
1>MSBuildRuntimeVersion          = 4.0.30319
1>MSBuildSDKsPath                = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Sdks
1>MSBuildStartupDirectory        = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE
1>MSBuildToolsPath               = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin
1>MSBuildToolsPath32             = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin
1>MSBuildToolsPath64             = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\amd64
1>MSBuildToolsRoot               = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild
1>MSBuildToolsVersion            = 15.0
1>MSBuildUserExtensionsPath      = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\MSBuild
1>MsTestToolsTargets             = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\TeamTest\Microsoft.TeamTest.targets
1>MultiToolTask                  = false
1>NativeCodeAnalysisTLogFile     = Release\NativeCodeAnalysis.read.1.tlog
1>NetFrameworkPropsPath          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.NETFramework.CurrentVersion.props
1>NetFrameworkTargetsPath        = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.NETFramework.CurrentVersion.targets
1>NetfxCoreRuntimeSettingsTargets = C:\Program Files (x86)\MSBuild\15.0\.Net\CoreRuntime\Microsoft.Net.CoreRuntime.Settings.targets
1>NetfxCoreRuntimeTargets        = C:\Program Files (x86)\MSBuild\15.0\.Net\CoreRuntime\Microsoft.Net.CoreRuntime.targets
1>NETFXKitsDir                   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\NETFXSDK\4.6.1\
1>NETFXSDKDir                    = C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\
1>NuGetProps                     = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\NuGet\15.0\Microsoft.NuGet.props
1>NuGetRestoreTargets            = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\..\..\..\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\NuGet\NuGet.targets
1>NuGetRuntimeIdentifier         = win-x86
1>NuGetTargetFrameworkMonikerToInject = .NETCore,Version=v5.0
1>NuGetTargetMoniker             = .NETFramework,Version=v4.0
1>NuGetTargetMonikerToInject     = .NETCore,Version=v5.0
1>NuGetTargets                   = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\NuGet\15.0\Microsoft.NuGet.targets
1>NUMBER_OF_PROCESSORS           = 4
1>OneDrive                       = C:\Users\Pawel\OneDrive
1>OnlyReferenceAndBuildProjectsEnabledInSolutionConfiguration = true
1>OS                             = Windows_NT
1>OSVersion                      = 5.1.2600.0
1>OutDir                         = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\
1>OutDirWasSpecified             = false
1>OutputPath                     = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\
1>OutputType                     = exe
1>OverwriteReadOnlyFiles         = false
1>Path                           = C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Cal3D 0.110\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin\amd64_x86;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
1>PATHEXT                        = .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
1>PkgDefApplicationConfigFile    = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\15.0_25fb51b1\devenv.exe.config
1>Platform                       = Win32
1>Platform_Actual                = Win32
1>PlatformArchitecture           = 32
1>PlatformName                   = Win32
1>PlatformPropsFound             = true
1>PlatformShortName              = x86
1>PlatformTarget                 = x86
1>PlatformTargetAsMSBuildArchitecture = x86
1>PlatformTargetAsMSBuildArchitectureExplicitlySet = false
1>PlatformTargetsFound           = true
1>PlatformToolset                = v141
1>PlatformToolsetVersion         = 141
1>PostBuildEventDependsOn        =
1>PostBuildEventUseInBuild       = true
1>PreBuildEventDependsOn         =
1>PreBuildEventUseInBuild        = true
1>Prefer32Bit                    = false
1>PreferredToolArchitecture      = x86
1>PreLinkEventUseInBuild         = true
1>PrepareForBuildDependsOn       = PlatformPrepareForBuild;Desktop_PlatformPrepareForBuild;GetFrameworkPaths;GetReferenceAssemblyPaths;AssignLinkMetadata;SetCABuildNativeEnvironmentVariables
1>PrepareForRunDependsOn         =
1>      CopyFilesToOutputDirectory
1>   
1>PrepareProjectReferencesDependsOn =
1>      AssignProjectConfiguration;
1>      _SplitProjectReferencesByFileExistence;
1>      _GetProjectReferenceTargetFrameworkProperties
1>   
1>PrepareResourceNamesDependsOn  =
1>                    AssignWinFXEmbeddedResource;
1>                   
1>      AssignTargetPaths;
1>      SplitResourcesByCulture;
1>      CreateManifestResourceNames;
1>      CreateCustomManifestResourceNames
1>   
1>     
1>PrepareResourcesDependsOn      = ResolveNuGetPackageAssets;
1>      XamlMarkupCompilePass1;
1>      XamlMarkupCompilePass2;
1>     
1>                MarkupCompilePass1;
1>                AfterMarkupCompilePass1;
1>                MarkupCompilePass2ForMainAssembly;
1>                FileClassification;
1>                MainResourcesGeneration;
1>               
1>      PrepareResourceNames;
1>      ResGen;
1>      CompileLicxFiles
1>   
1>      
1>   
1>PROCESSOR_ARCHITECTURE         = x86
1>PROCESSOR_ARCHITEW6432         = AMD64
1>PROCESSOR_IDENTIFIER           = Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3, GenuineIntel
1>PROCESSOR_LEVEL                = 6
1>PROCESSOR_REVISION             = 5e03
1>ProcessorArchitecture          = x86
1>ProduceReferenceAssembly       = false
1>ProgramData                    = C:\ProgramData
1>ProgramFiles                   = C:\Program Files (x86)
1>ProgramW6432                   = C:\Program Files
1>ProjectDesignTimeAssemblyResolutionSearchPaths =
1>      {CandidateAssemblyFiles};
1>      C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;;
1>      {HintPathFromItem};
1>      {TargetFrameworkDirectory};
1>      {Registry:Software\Microsoft\.NETFramework,v4.0,AssemblyFoldersEx};
1>      {RawFileName};
1>      C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\
1>   
1>ProjectDir                     = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\
1>ProjectEvaluationFingerprint   = Release|Win32|C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\|
1>ProjectExt                     = .vcxproj
1>ProjectFileName                = Project1.vcxproj
1>ProjectFlavor                  = Client
1>ProjectGuid                    = {A165A87C-DB27-4C20-A8EB-3CCBCE9B114F}
1>ProjectLockFile                = obj\project.assets.json
1>ProjectName                    = Project1
1>ProjectNSettingsTargets        = C:\Program Files (x86)\MSBuild\15.0\.Net\.NetNative\15.0.24211\Microsoft.NetNative.Settings.targets
1>ProjectNTargets                = C:\Program Files (x86)\MSBuild\15.0\.Net\.NetNative\15.0.24211\Microsoft.NetNative.targets
1>ProjectPath                    = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj
1>PSModulePath                   = C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
1>PUBLIC                         = C:\Users\Public
1>PublishableProject             = true
1>PublishBuildDependsOn          =
1>            BuildOnlySettings;
1>            PrepareForBuild;
1>            ResolveReferences;
1>            PrepareResources;
1>            ResolveKeySource;
1>            PrepareResourcesForSatelliteAssemblies;
1>            GenerateSerializationAssemblies;
1>            CreateSatelliteAssemblies;
1>       
1>PublishDependsOn               =
1>      SetGenerateManifests;
1>      Build;
1>      PublishOnly
1>   
1>PublishDir                     = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\app.publish\
1>PublishOnlyDependsOn           =
1>      SetGenerateManifests;
1>      PublishBuild;
1>      BeforePublish;
1>      GenerateManifests;
1>      CopyFilesToOutputDirectory;
1>      _CopyFilesToPublishFolder;
1>      _DeploymentGenerateBootstrapper;
1>      ResolveKeySource;
1>      _DeploymentSignClickOnceDeployment;
1>      AfterPublish
1>   
1>RebuildDependsOn               =
1>      _PrepareForRebuild;
1>     
1>      BeforeRebuild;
1>      Clean;
1>      Build;
1>      AfterRebuild;
1>    ;
1>   
1>ReferencePath                  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;
1>RemoteDebuggerAttach           = False
1>RemoteDebuggerConnection       = RemoteWithAuthentication
1>RemoteDebuggerDebuggerType     = Auto
1>RemoteDebuggerDeployDebugCppRuntime = true
1>RemoteDebuggerServerName       = DESKTOP-O0C4UP9
1>RemoteDebuggerSQLDebugging     = False
1>RemoteDebuggerWorkingDirectory = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\
1>RemoteGPUDebuggerTargetType    = {F4453496-1DB8-47F8-A7D5-31EBDDC2EC96}
1>ReportingServicesTargets       = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\ReportingServices\Microsoft.ReportingServices.targets
1>RequiredBundles                = Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Tools.x86.x64;
1>ResGenDependsOn                = ResolveAssemblyReferences;SplitResourcesByCulture;BeforeResGen;CoreResGen;AfterResGen
1>ResGenExecuteAsTool            = false
1>ResolveAssemblyConflicts       = true
1>ResolveAssemblyReferencesDependsOn = _PrepareForReferenceResolution;
1>      GetFrameworkPaths;
1>      GetReferenceAssemblyPaths;
1>      PrepareForBuild;
1>      ResolveSDKReferences;
1>      ExpandSDKReferences;
1>    ;ResolveNuGetPackageAssets
1>ResolveNuGetPackageAssetsDependsOn = ResolveProjectReferences
1>ResolveNuGetPackages           = true
1>ResolveReferencesDependsOn     = _PrepareForReferenceResolution;ComputeCrtSDKReference;
1>     
1>     
1>      BeforeResolveReferences;
1>      AssignProjectConfiguration;
1>      ResolveProjectReferences;
1>      FindInvalidProjectReferences;
1>      ResolveNativeReferences;
1>      ResolveAssemblyReferences;
1>      GenerateBindingRedirects;
1>      ResolveComReferences;
1>      AfterResolveReferences
1>    ;
1>      ImplicitlyExpandDesignTimeFacades
1>    ;
1>      ResolveTestReferences
1>   
1>ResolveSDKReferencesDependsOn  = _PrepareForReferenceResolution;ComputeCrtSDKReference;
1>      GetInstalledSDKLocations
1>   
1>RestoreContinueOnError         = WarnAndContinue
1>RestoreRecursive               = true
1>RestoreTaskAssemblyFile        = NuGet.Build.Tasks.dll
1>RetargetAlwaysSupported        = true
1>RootNamespace                  = Project1
1>RoslynTargetsPath              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Roslyn
1>RunAfterInstall                = true
1>RunCodeAnalysisDependsOn       = ;ClCompile;RunMergeNativeCodeAnalysis
1>RunCodeAnalysisInputs          = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe
1>RunDependsOn                   =
1>RunMergeNativeCodeAnalysisDependsOn = ClCompile
1>RunNativeCodeAnalysisInputs    =
1>RuntimeIdentifiers             = win;win-x86;win-x64
1>SatelliteDllsProjectOutputGroupDependsOn = PrepareForBuild;PrepareResourceNames
1>SDK35ToolsPath                 =
1>SDK40ToolsPath                 = C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools\
1>SDKDisplayName                 = Windows 10
1>SDKExtensionDirectoryRoot      = C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Kits\10;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10
1>SDKIdentifier                  = Windows
1>SDKRedistOutputGroupDependsOn  = ResolveSDKReferences;ExpandSDKReferences
1>SDKReferenceDirectoryRoot      = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft SDKs;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs
1>SDKReferenceRegistryRoot       = Software\Microsoft\Microsoft SDKs
1>SDKVersion                     = 10.0
1>SESSIONNAME                    = Console
1>SGenFilesOutputGroupDependsOn  =
1>SGenShouldGenerateSerializer   = true
1>SGenUseKeep                    = false
1>SGenUseProxyTypes              = true
1>ShouldMarkCertainSDKReferencesAsRuntimeOnly = true
1>SkipCopyBuildProduct           = true
1>SkipCopyUnchangedFiles         = true
1>SolutionDir                    = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\
1>SolutionExt                    = .sln
1>SolutionFileName               = Project1.sln
1>SolutionName                   = Project1
1>SolutionPath                   = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1.sln
1>SourceFilesProjectOutputGroupDependsOn = PrepareForBuild;AssignTargetPaths
1>SourcePath                     = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\mfc;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\mfcm;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\atl;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\crt\src;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\src;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Source\10.0.16299.0\ucrt;;;
1>SQLDebugging                   = false
1>SystemDrive                    = C:
1>SystemRoot                     = C:\WINDOWS
1>TargetCulture                  = *
1>TargetDeployManifestFileName   = Project1.application
1>TargetDir                      = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\
1>TargetedFrameworkDir           = @(_TargetedFrameworkDirectoryItem)
1>TargetedRuntimeVersion         = v4.0.30319
1>TargetedSDKArchitecture        = x86
1>TargetedSDKConfiguration       = Retail
1>TargetExt                      = .exe
1>TargetFileName                 = Project1.exe
1>TargetFrameworkAsMSBuildRuntime = CLR4
1>TargetFrameworkIdentifier      = .NETFramework
1>TargetFrameworkMoniker         = .NETFramework,Version=v4.0
1>TargetFrameworkMonikerAssemblyAttributesPath = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Temp\.NETFramework,Version=v4.0.AssemblyAttributes.cpp
1>TargetFrameworkMonikerDisplayName = .NET Framework 4
1>TargetFrameworkSDKToolsDirectory = C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools\
1>TargetFrameworkVersion         = v4.0
1>TargetName                     = Project1
1>TargetPath                     = C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe
1>TargetPlatformDisplayName      = Windows 10.0.16299.0
1>TargetPlatformIdentifier       = Windows
1>TargetPlatformMinVersion       =
1>TargetPlatformMoniker          = Windows,Version=10.0.16299.0
1>TargetPlatformRegistryBase     = Software\Microsoft\Microsoft SDKs\Windows
1>TargetPlatformSdkPath          =
1>TargetPlatformVersion          = 10.0.16299.0
1>TargetPlatformWinMDLocation    = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\References
1>TargetRuntime                  = Managed
1>TargetUniversalCRTVersion      = 10.0.16299.0
1>TaskKeyToken                   = 31bf3856ad364e35
1>TaskVersion                    = 4.0.0.0
1>TEMP                           = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Temp
1>TLogLocation                   = Release\Project1.tlog\
1>TMP                            = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Temp
1>ToolsetPropsFound              = true
1>ToolsetTargetsFound            = true
1>TrackFileAccess                = true
1>UCRTContentRoot                = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\
1>UM_IncludePath                 = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um
1>UniversalCRT_IncludePath       = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt;
1>UniversalCRT_LibraryPath_arm   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\arm;
1>UniversalCRT_LibraryPath_arm64 = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\arm64;
1>UniversalCRT_LibraryPath_x64   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x64;
1>UniversalCRT_LibraryPath_x86   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x86;
1>UniversalCRT_PropsPath         = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\\DesignTime\CommonConfiguration\Neutral\ucrt.props
1>UniversalCRT_SourcePath        = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Source\10.0.16299.0\ucrt;
1>UniversalCRTSdkDir             = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\
1>UniversalCRTSdkDir_10          = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\
1>UnmanagedRegistrationDependsOn =
1>UnmanagedUnregistrationDependsOn =
1>UpgradeSubsetToProfile         = true
1>UseCommonOutputDirectory       = false
1>UseDebugLibraries              = false
1>UseDotNetNativeToolchain       =
1>UseLegacyManagedDebugger       = true
1>UseOfATL                       = false
1>UseOfMFC                       = false
1>USERDOMAIN                     = DESKTOP-O0C4UP9
1>USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE      = DESKTOP-O0C4UP9
1>USERNAME                       = Pawel
1>USERPROFILE                    = C:\Users\Pawel
1>UserRootDir                    = C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\MSBuild\v4.0
1>UseSourcePath                  = true
1>ValidateRuntimeIdentifierCompatibility = false
1>VC_ATLMFC_IncludePath          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include;
1>VC_ATLMFC_SourcePath           = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\mfc;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\mfcm;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\atl;
1>VC_CRT_SourcePath              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\crt\src;
1>VC_ExecutablePath_ARM          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\arm;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86
1>VC_ExecutablePath_ARM64        = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\arm64;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86
1>VC_ExecutablePath_x64          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x64;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86
1>VC_ExecutablePath_x64_ARM      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX64\arm
1>VC_ExecutablePath_x64_ARM64    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX64\arm64
1>VC_ExecutablePath_x64_x64      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX64\x64
1>VC_ExecutablePath_x64_x86      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX64\x86
1>VC_ExecutablePath_x86          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86
1>VC_ExecutablePath_x86_ARM      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\arm
1>VC_ExecutablePath_x86_ARM64    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\arm64
1>VC_ExecutablePath_x86_x64      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x64
1>VC_ExecutablePath_x86_x86      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86
1>VC_IFCPath                     = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\ifc\x86
1>VC_IncludePath                 = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\include;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt;;
1>VC_LibraryPath_ARM             = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\ARM;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\ARM;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\arm;;
1>VC_LibraryPath_ARM64           = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM64;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\ARM64;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\arm64;;
1>VC_LibraryPath_ATL_ARM         = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\ARM;
1>VC_LibraryPath_ATL_ARM64       = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\ARM64;
1>VC_LibraryPath_ATL_x64         = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x64;
1>VC_LibraryPath_ATL_x86         = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;
1>VC_LibraryPath_VC_ARM          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM;
1>VC_LibraryPath_VC_ARM_Desktop  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM
1>VC_LibraryPath_VC_ARM_OneCore  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\onecore\ARM
1>VC_LibraryPath_VC_ARM_Store    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM\store
1>VC_LibraryPath_VC_ARM64        = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM64;
1>VC_LibraryPath_VC_ARM64_Desktop = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM64
1>VC_LibraryPath_VC_ARM64_OneCore = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\onecore\ARM64
1>VC_LibraryPath_VC_ARM64_Store  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM64\store
1>VC_LibraryPath_VC_x64          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x64;
1>VC_LibraryPath_VC_x64_Desktop  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x64
1>VC_LibraryPath_VC_x64_OneCore  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\onecore\x64
1>VC_LibraryPath_VC_x64_Store    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x64\store
1>VC_LibraryPath_VC_x86          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;
1>VC_LibraryPath_VC_x86_Desktop  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86
1>VC_LibraryPath_VC_x86_OneCore  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\onecore\x86
1>VC_LibraryPath_VC_x86_Store    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86\store
1>VC_LibraryPath_x64             = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x64;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x64;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x64;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x64;;
1>VC_LibraryPath_x86             = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x86;;
1>VC_PGO_RunTime_Dir             = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\Hostx86\x86
1>VC_ReferencesPath_ARM          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\ARM;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM
1>VC_ReferencesPath_ARM64        = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\ARM64;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM64
1>VC_ReferencesPath_ATL_ARM      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\ARM;
1>VC_ReferencesPath_ATL_ARM64    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\ARM64;
1>VC_ReferencesPath_ATL_x64      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x64;
1>VC_ReferencesPath_ATL_x86      = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;
1>VC_ReferencesPath_VC_ARM       = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM
1>VC_ReferencesPath_VC_ARM64     = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\ARM64
1>VC_ReferencesPath_VC_x64       = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x64
1>VC_ReferencesPath_VC_x86       = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86
1>VC_ReferencesPath_x64          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x64;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x64
1>VC_ReferencesPath_x86          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86
1>VC_SourcePath                  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\mfc;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\mfcm;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\src\atl;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\crt\src;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\src;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Source\10.0.16299.0\ucrt;;
1>VC_VC_IncludePath              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include;
1>VC_VS_IncludePath              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\include;
1>VC_VS_LibraryPath_VC_VS_ARM    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\ARM;
1>VC_VS_LibraryPath_VC_VS_x64    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x64;
1>VC_VS_LibraryPath_VC_VS_x86    = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86;
1>VC_VS_SourcePath               = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\src;
1>VCIDEInstallDir                = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\
1>VCIDEInstallDir_150            = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\
1>VCInstallDir                   = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\
1>VCInstallDir_150               = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\
1>VCLibPackagePath               = C:\Users\Pawel\AppData\Local\vcpkg\vcpkg.user
1>VCProjectVersion               = 15.0
1>VCTargetsPath                  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\
1>VCTargetsPath10                = C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\
1>VCTargetsPath11                = C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V110\
1>VCTargetsPath12                = C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V120\
1>VCTargetsPath14                = C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\
1>VCTargetsPath15                = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\
1>VCTargetsPathActual            = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\
1>VCTargetsPathEffective         = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\
1>VCToolArchitecture             = Native32Bit
1>VCToolsInstallDir              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\
1>VCToolsInstallDir_150          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\
1>VCToolsVersion                 = 14.12.25827
1>Version                        = 1.0.0.0
1>VisualStudioDir                = D:\Users\Pawel\Documents\Visual Studio 2017
1>VisualStudioEdition            = Microsoft Visual Studio Community 2017
1>VisualStudioVersion            = 15.0
1>VS_ExecutablePath              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\tools;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\ide;C:\Program Files (x86)\HTML Help Workshop;
1>VS100COMNTOOLS                 = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\Tools\
1>VS140COMNTOOLS                 = D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\
1>VSAPPIDDIR                     = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\
1>VSAPPIDNAME                    = devenv.exe
1>VSIDEResolvedNonMSBuildProjectOutputs = <VSIDEResolvedNonMSBuildProjectOutputs />
1>VSInstallDir                   = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\
1>VSInstallDir_150               = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\
1>VsInstallRoot                  = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community
1>VSLANG                         = 1033
1>VSSKUEDITION                   = Community
1>VSVersion                      = $(VisualStudioVersion)
1>WDKBinRoot                     = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0
1>WDKBinRoot_x64                 = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x64
1>WDKBinRoot_x86                 = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x86
1>WebBrowserDebuggerDebuggerType = Auto
1>WebReference_EnableLegacyEventingModel = false
1>WebReference_EnableProperties  = true
1>WebReference_EnableSQLTypes    = true
1>WebServiceDebuggerDebuggerType = Auto
1>WebServiceDebuggerSQLDebugging = False
1>WholeProgramOptimization       = true
1>WholeProgramOptimizationAvailabilityInstrument = true
1>WholeProgramOptimizationAvailabilityOptimize = true
1>WholeProgramOptimizationAvailabilityTrue = true
1>WholeProgramOptimizationAvailabilityUpdate = true
1>windir                         = C:\WINDOWS
1>Windows81SdkInstalled          = true
1>WindowsAppContainer            = false
1>WindowsSDK_ExecutablePath      = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools
1>WindowsSDK_ExecutablePath_arm  = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\arm;
1>WindowsSDK_ExecutablePath_arm64 = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\arm64;
1>WindowsSDK_ExecutablePath_x64  = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x64;;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools\x64
1>WindowsSDK_ExecutablePath_x86  = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools
1>WindowsSDK_HasVersionedContent = true
1>WindowsSDK_IncludePath         = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt;Include\um
1>WindowsSDK_LibraryPath         = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um
1>WindowsSDK_LibraryPath_arm     = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\arm;lib\um\arm;
1>WindowsSDK_LibraryPath_arm64   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\arm64;lib\um\arm64;
1>WindowsSDK_LibraryPath_x64     = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\x64;lib\um\x64;
1>WindowsSDK_LibraryPath_x86     = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\x86;lib\um\x86;
1>WindowsSDK_MetadataFoundationPath = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\References\10.0.16299.0\windows.foundation.foundationcontract\3.0.0.0
1>WindowsSDK_MetadataPath        = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\References
1>WindowsSDK_MetadataPathVersioned = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\References\10.0.16299.0
1>WindowsSDK_PlatformPath        = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Platforms\UAP;
1>WindowsSDK_SupportedAPIs_arm   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\\App Certification Kit\SupportedAPIs-arm.xml
1>WindowsSDK_SupportedAPIs_x64   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\\App Certification Kit\SupportedAPIs-x64.xml
1>WindowsSDK_SupportedAPIs_x86   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\\App Certification Kit\SupportedAPIs-x86.xml
1>WindowsSDK_UnionMetadataPath   = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\UnionMetadata\10.0.16299.0
1>WindowsSDK80Path               = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\
1>WindowsSdkDir                  = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\
1>WindowsSdkDir_10               = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\
1>WindowsSdkDir_81               = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\
1>WindowsSdkDir_81A              =
1>WindowsSDKToolArchitecture     = Native32Bit
1>WindowsTargetPlatformVersion   = 10.0.16299.0
1>WinMDAssembly                  = false
1>WinRT_IncludePath              = C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt
1>WMSJSProject                   = WJProject
1>WMSJSProjectDirectory          = JavaScript
1>XamlBuildTaskAssemblyName      = XamlBuildTask, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
1>XamlBuildTaskLocation          = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\amd64
1>XamlBuildTaskPath              = C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\amd64
1>XamlGenCodeFileNames           = Project1.vcxproj.XamlGeneratedCodeFileListAbsolute.txt
1>XamlGenMarkupFileNames         = Project1.vcxproj.XamlGeneratedXamlFileListAbsolute.txt
1>XamlPass2FlagFile              = Project1.vcxproj.XamlPass2Flag.txt
1>XamlRequiresCompilationPass2   = false
1>XamlTemporaryAssemblyName      = Project1
1>YieldDuringToolExecution       = true
1>Building with tools version "15.0".
1>Target "_CheckForInvalidConfigurationAndPlatform" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Set Property: _InvalidConfigurationMessageText=The OutputPath property is not set for project 'Project1.vcxproj'.  Please check to make sure that you have specified a valid combination of Configuration and Platform for this project.  Configuration='Release'  Platform='Win32'.
1>  Set Property: _InvalidConfigurationMessageText=The OutputPath property is not set for project 'Project1.vcxproj'.  Please check to make sure that you have specified a valid combination of Configuration and Platform for this project.  Configuration='Release'  Platform='Win32'.  This error may also appear if some other project is trying to follow a project-to-project reference to this project, this project has been unloaded or is not included in the solution, and the referencing project does not build using the same or an equivalent Configuration or Platform.
1>  Task "Error" skipped, due to false condition; ( '$(_InvalidConfigurationError)' == 'true' ) was evaluated as ( '' == 'true' ).
1>  Task "Warning" skipped, due to false condition; ( '$(_InvalidConfigurationWarning)' == 'true' ) was evaluated as ( '' == 'true' ).
1>  Using "Message" task from assembly "Microsoft.Build.Tasks.Core, Version=15.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>  Task "Message"
1>    Task Parameter:Text=Configuration=Release
1>    Task Parameter:Importance=Low
1>    Configuration=Release
1>  Done executing task "Message".
1>  Task "Message"
1>    Task Parameter:Text=Platform=Win32
1>    Task Parameter:Importance=Low
1>    Platform=Win32
1>  Done executing task "Message".
1>  Task "Error" skipped, due to false condition; ('$(OutDir)' != '' and !HasTrailingSlash('$(OutDir)')) was evaluated as ('C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\' != '' and !HasTrailingSlash('C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\')).
1>  Task "Error" skipped, due to false condition; ('$(BaseIntermediateOutputPath)' != '' and !HasTrailingSlash('$(BaseIntermediateOutputPath)')) was evaluated as ('obj\' != '' and !HasTrailingSlash('obj\')).
1>  Task "Error" skipped, due to false condition; ('$(IntermediateOutputPath)' != '' and !HasTrailingSlash('$(IntermediateOutputPath)')) was evaluated as ('Release\' != '' and !HasTrailingSlash('Release\')).
1>Done building target "_CheckForInvalidConfigurationAndPlatform" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "_PrepareForBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.BuildSteps.Targets":
1>  Set Property: BuildType=Build
1>  Set Property: _BuildActionType=Build
1>  Task "CreateItem" skipped, due to false condition; ('%(CustomBuild.IncludeFileToTool)'!='') was evaluated as (''!='').
1>  Removed Item(s):
1>      CustomBuildStep=
1>          Project1
1>                  Message=Performing Custom Build Step
1>Done building target "_PrepareForBuild" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "_PrepareForReferenceResolution" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Set Property: TargetFrameworkMoniker=
1>  Set Property: _FindDependencies=false
1>  Set Property: AdditionalExplicitAssemblyReferences=
1>  Task "Message" skipped, due to false condition; ('$(_REFERENCE_DEBUG)'=='true') was evaluated as (''=='true').
1>Done building target "_PrepareForReferenceResolution" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "ComputeCrtSDKReference" skipped, due to false condition; ('@(ClCompile)'!='' and '$(WindowsAppContainer)'=='true' and '$(UseCrtSDKReference)' != 'false') was evaluated as ('main.cpp'!='' and 'false'=='true' and '' != 'false').
1>Target "BeforeResolveReferences" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>Done building target "BeforeResolveReferences" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "AssignProjectConfiguration" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Set Property: ShouldUnsetParentConfigurationAndPlatform=true
1>  Using "AssignProjectConfiguration" task from assembly "Microsoft.Build.Tasks.Core, Version=15.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>  Task "AssignProjectConfiguration"
1>    Task Parameter:CurrentProject=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj
1>    Task Parameter:CurrentProjectConfiguration=Release
1>    Task Parameter:CurrentProjectPlatform=Win32
1>    Task Parameter:OutputType=exe
1>    Task Parameter:ResolveConfigurationPlatformUsingMappings=False
1>    Task Parameter:SolutionConfigurationContents=<SolutionConfiguration>
1>    <ProjectConfiguration Project="{a165a87c-db27-4c20-a8eb-3ccbce9b114f}" AbsolutePath="C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj">Release|Win32</ProjectConfiguration>
1>    </SolutionConfiguration>
1>    Task Parameter:OnlyReferenceAndBuildProjectsEnabledInSolutionConfiguration=True
1>    Task Parameter:ShouldUnsetParentConfigurationAndPlatform=True
1>  Done executing task "AssignProjectConfiguration".
1>Done building target "AssignProjectConfiguration" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "AssignProjectConfiguration" skipped. Previously built successfully.
1>Target "_SplitProjectReferencesByFileExistence" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Task "ResolveNonMSBuildProjectOutput" skipped, due to false condition; ('$(BuildingInsideVisualStudio)'=='true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)'!='') was evaluated as ('true'=='true' and ''!='').
1>Done building target "_SplitProjectReferencesByFileExistence" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "_GetProjectReferenceTargetFrameworkProperties" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Set Property: ReferringTargetFrameworkForProjectReferences=.NETFramework,Version=v4.0
1>  Using "MSBuild" task from assembly "Microsoft.Build.Tasks.Core, Version=15.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>  Task "MSBuild"
1>    Task Parameter:Targets=GetTargetFrameworks
1>    Task Parameter:BuildInParallel=True
1>    Task Parameter:RemoveProperties=;TargetFramework;RuntimeIdentifier
1>    Task Parameter:SkipNonexistentTargets=True
1>  Done executing task "MSBuild".
1>  Task "GetReferenceNearestTargetFrameworkTask" skipped, due to false condition; ('@(_ProjectReferenceTargetFrameworkPossibilities->Count())' != '0' and '$(ReferringTargetFrameworkForProjectReferences)' != '') was evaluated as ('0' != '0' and '.NETFramework,Version=v4.0' != '').
1>Done building target "_GetProjectReferenceTargetFrameworkProperties" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PrepareProjectReferences" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>Done building target "PrepareProjectReferences" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "_RemoveNameMetadataFromProjectReferenceItems" skipped, due to false condition; ('@(ProjectReference)'!='') was evaluated as (''!='').
1>Target "ResolveProjectReferences" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Task "MSBuild" skipped, due to false condition; ('%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and ('$(BuildingInsideVisualStudio)' == 'true' or '$(BuildProjectReferences)' != 'true') and '$(VisualStudioVersion)' != '10.0' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '') was evaluated as ('' == 'true' and '' != '' and ('true' == 'true' or 'true' != 'true') and '15.0' != '10.0' and '' != '').
1>  Task "MSBuild" skipped, due to false condition; ('%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and ('$(BuildingInsideVisualStudio)' == 'true' or '$(BuildProjectReferences)' != 'true') and '$(VisualStudioVersion)' == '10.0' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '') was evaluated as ('' == 'true' and '' != '' and ('true' == 'true' or 'true' != 'true') and '15.0' == '10.0' and '' != '').
1>  Task "MSBuild" skipped, due to false condition; ('%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '$(BuildingInsideVisualStudio)' != 'true' and '$(BuildProjectReferences)' == 'true' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '') was evaluated as ('' == 'true' and '' != '' and 'true' != 'true' and 'true' == 'true' and '' != '').
1>  Task "MSBuild" skipped, due to false condition; ('%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '$(BuildingProject)' == 'true' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '') was evaluated as ('' == 'true' and '' != '' and 'true' == 'true' and '' != '').
1>  Task "Warning" skipped, due to false condition; ('@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '@(_MSBuildProjectReferenceNonexistent)' != '') was evaluated as ('' != '' and '' != '').
1>Done building target "ResolveProjectReferences" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "FindInvalidProjectReferences" skipped, due to false condition; ('$(FindInvalidProjectReferences)' == 'true') was evaluated as ('' == 'true').
1>Target "ResolveNativeReferences" skipped, due to false condition; ('@(NativeReference)'!='') was evaluated as (''!='').
1>Target "_PrepareForReferenceResolution" skipped. Previously built successfully.
1>Target "GetFrameworkPaths" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.NETFramework.CurrentVersion.targets":
1>  Added Item(s): _TargetFramework40DirectoryItem=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
1>  Added Item(s): _TargetFramework35DirectoryItem=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5
1>  Added Item(s): _TargetFramework30DirectoryItem=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0
1>  Added Item(s): _TargetFramework20DirectoryItem=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
1>  Added Item(s): _TargetedFrameworkDirectoryItem=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
1>  Added Item(s): _CombinedTargetFrameworkDirectoriesItem=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
1>  Set Property: TargetFrameworkDirectory=C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
1>  Set Property: TargetFrameworkSDKDirectory=C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\
1>  Added Item(s): _TargetFrameworkSDKDirectoryItem=C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\
1>Done building target "GetFrameworkPaths" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "GetWinFXPath" skipped, due to false condition; (('@(Page)' != '' or '@(ApplicationDefinition)' != '' or '@(Resource)' != '') and ('$(GetWinFXNativePath)' != '' or '$(GetWinFXWoWPath)' != '' )) was evaluated as (('' != '' or '' != '' or '' != '') and ('' != '' or '' != '' )).
1>Target "GetReferenceAssemblyPaths" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Set Property: TargetFrameworkDirectory=
1>  Task "GetReferenceAssemblyPaths" skipped, due to false condition; ('$(TargetFrameworkMoniker)' != '' and ('$(_TargetFrameworkDirectories)' == '' or '$(_FullFrameworkReferenceAssemblyPaths)' == '')) was evaluated as ('' != '' and ('C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0' == '' or 'C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0' == '')).
1>  Set Property: TargetFrameworkDirectory=C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0;;
1>  Set Property: TargetFrameworkDirectory=C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\References
1>  Set Property: RemoveAssemblyFoldersIfNoTargetFramework=true
1>Done building target "GetReferenceAssemblyPaths" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.Current.targets":
1>  Using "SetEnv" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Build.CppTasks.Common.dll".
1>  Task "SetEnv"
1>    Task Parameter:Name=PATH
1>    Task Parameter:Value=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\tools;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\ide;C:\Program Files (x86)\HTML Help Workshop;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin;C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\;C:\WINDOWS\SysWow64;;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Cal3D 0.110\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin\amd64_x86;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;
1>    Task Parameter:Prefix=False
1>    PATH=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\tools;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\ide;C:\Program Files (x86)\HTML Help Workshop;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin;C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\;C:\WINDOWS\SysWow64;;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Cal3D 0.110\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin;D:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin\amd64_x86;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;
1>    Output Property: Path=C:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86%3bC:\Program Files %28x86%29\Windows Kits\10\bin\10.0.16299.0\x86%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\tools%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\ide%3bC:\Program Files %28x86%29\HTML Help Workshop%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin%3bC:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\%3bC:\WINDOWS\SysWow64%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\NVIDIA Corporation\PhysX\Common%3bC:\Windows\System32%3bC:\Windows%3bC:\Windows\System32\wbem%3bC:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\%3bC:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\%3bC:\Program Files %28x86%29\Cal3D 0.110\bin%3bD:\Pliki programów %28x86%29\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin%3bD:\Pliki programów %28x86%29\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\bin\amd64_x86%3bC:\Program Files\dotnet\%3bC:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps%3b%3b
1>  Done executing task "SetEnv".
1>  Task "SetEnv"
1>    Task Parameter:Name=LIB
1>    Task Parameter:Value=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x86;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\x86;lib\um\x86;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\NETFXSDK\4.6.1\Lib\um\x86
1>    Task Parameter:Prefix=False
1>    LIB=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x86;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\x86;lib\um\x86;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\NETFXSDK\4.6.1\Lib\um\x86
1>    Output Property: LIB=C:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x86%3b%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\um\x86%3blib\um\x86%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Windows Kits\NETFXSDK\4.6.1\Lib\um\x86
1>  Done executing task "SetEnv".
1>  Task "SetEnv"
1>    Task Parameter:Name=LIBPATH
1>    Task Parameter:Value=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;
1>    Task Parameter:Prefix=False
1>    LIBPATH=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86;
1>    Output Property: LIBPATH=C:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86%3b
1>  Done executing task "SetEnv".
1>  Task "SetEnv"
1>    Task Parameter:Name=INCLUDE
1>    Task Parameter:Value=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\include;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt;Include\um;
1>    Task Parameter:Prefix=False
1>    INCLUDE=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include;;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\include;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt;;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt;Include\um;
1>    Output Property: INCLUDE=C:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\include%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt%3b%3b%3bC:\Program Files %28x86%29\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um%3bC:\Program Files %28x86%29\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared%3bC:\Program Files %28x86%29\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt%3bInclude\um%3b
1>  Done executing task "SetEnv".
1>Done building target "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "SetUserMacroEnvironmentVariables" skipped, due to false condition; ('@(BuildMacro)' != '' and '$(DesignTimeBuild)' != 'true') was evaluated as ('' != '' and '' != 'true').
1>Target "GetResolvedWinMD" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Added Item(s):
1>      Link=
1>          tmp
1>                  AcceptableNonZeroExitCodes=
1>                  AdditionalDependencies=kernel32.lib;user32.lib;gdi32.lib;winspool.lib;comdlg32.lib;advapi32.lib;shell32.lib;ole32.lib;oleaut32.lib;uuid.lib;odbc32.lib;odbccp32.lib;
1>                  AllowIsolation=true
1>                  CLRImageType=Default
1>                  DataExecutionPrevention=true
1>                  DelaySign=
1>                  DeleteSoon=true
1>                  Driver=NotSet
1>                  EnableCOMDATFolding=true
1>                  EnableUAC=true
1>                  GenerateDebugInformation=DebugFull
1>                  GenerateMapFile=false
1>                  IgnoreEmbeddedIDL=false
1>                  ImageHasSafeExceptionHandlers=true
1>                  ImportLibrary=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.lib
1>                  KeyFile=
1>                  LinkErrorReporting=PromptImmediately
1>                  LinkTimeCodeGeneration=UseFastLinkTimeCodeGeneration
1>                  ManifestFile=Release\Project1.exe.intermediate.manifest
1>                  MapExports=false
1>                  MinimalRebuildFromTracking=true
1>                  NoEntryPoint=false
1>                  OptimizeReferences=true
1>                  OutputFile=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe
1>                  PerUserRedirection=false
1>                  Profile=false
1>                  ProfileGuidedDatabase=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.pgd
1>                  ProgramDatabaseFile=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.pdb
1>                  RandomizedBaseAddress=true
1>                  RegisterOutput=false
1>                  SetChecksum=false
1>                  ShowProgress=NotSet
1>                  SuppressStartupBanner=true
1>                  SwapRunFromCD=false
1>                  SwapRunFromNET=false
1>                  TargetMachine=MachineX86
1>                  TrackerLogDirectory=Release\Project1.tlog\
1>                  TurnOffAssemblyGeneration=false
1>                  TypeLibraryResourceID=1
1>                  UACExecutionLevel=AsInvoker
1>                  UACUIAccess=false
1>  Removed Item(s):
1>      Link=
1>          tmp
1>                  AcceptableNonZeroExitCodes=
1>                  AdditionalDependencies=kernel32.lib;user32.lib;gdi32.lib;winspool.lib;comdlg32.lib;advapi32.lib;shell32.lib;ole32.lib;oleaut32.lib;uuid.lib;odbc32.lib;odbccp32.lib;
1>                  AllowIsolation=true
1>                  CLRImageType=Default
1>                  DataExecutionPrevention=true
1>                  DelaySign=
1>                  DeleteSoon=true
1>                  Driver=NotSet
1>                  EnableCOMDATFolding=true
1>                  EnableUAC=true
1>                  GenerateDebugInformation=DebugFull
1>                  GenerateMapFile=false
1>                  IgnoreEmbeddedIDL=false
1>                  ImageHasSafeExceptionHandlers=true
1>                  ImportLibrary=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.lib
1>                  KeyFile=
1>                  LinkErrorReporting=PromptImmediately
1>                  LinkTimeCodeGeneration=UseFastLinkTimeCodeGeneration
1>                  ManifestFile=Release\Project1.exe.intermediate.manifest
1>                  MapExports=false
1>                  MinimalRebuildFromTracking=true
1>                  NoEntryPoint=false
1>                  OptimizeReferences=true
1>                  OutputFile=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe
1>                  PerUserRedirection=false
1>                  Profile=false
1>                  ProfileGuidedDatabase=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.pgd
1>                  ProgramDatabaseFile=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.pdb
1>                  RandomizedBaseAddress=true
1>                  RegisterOutput=false
1>                  SetChecksum=false
1>                  ShowProgress=NotSet
1>                  SuppressStartupBanner=true
1>                  SwapRunFromCD=false
1>                  SwapRunFromNET=false
1>                  TargetMachine=MachineX86
1>                  TrackerLogDirectory=Release\Project1.tlog\
1>                  TurnOffAssemblyGeneration=false
1>                  TypeLibraryResourceID=1
1>                  UACExecutionLevel=AsInvoker
1>                  UACUIAccess=false
1>Done building target "GetResolvedWinMD" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PlatformPrepareForBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Cpp.Platform.targets":
1>  Set Property: ConfigurationPlatformExists=true
1>  Set Property: _CurrentPlatformToolsetShortName=v141
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(_Error64bitToolsNotInstalled)' == 'true') was evaluated as ('' == 'true').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(_ToolsetFound)' != 'true' and '$(PlatformToolset)' == 'v110') was evaluated as (''!='true' and 'true' != 'true' and 'v141' == 'v110').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(_ToolsetFound)' != 'true' and '$(PlatformToolset)' == 'v100') was evaluated as (''!='true' and 'true' != 'true' and 'v141' == 'v100').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(_ToolsetFound)' != 'true' and '$(PlatformToolset)' == 'v90') was evaluated as (''!='true' and 'true' != 'true' and 'v141' == 'v90').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(_ToolsetFound)' != 'true' and '$(PlatformToolset)' != 'v90' and '$(PlatformToolset)' != 'v100' and '$(PlatformToolset)' != 'v110') was evaluated as (''!='true' and 'true' != 'true' and 'v141' != 'v90' and 'v141' != 'v100' and 'v141' != 'v110').
1>Done building target "PlatformPrepareForBuild" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "Desktop_PlatformPrepareForBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Platforms\Win32\PlatformToolsets\v141\Toolset.targets":
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ($(MissingSDKProps) == 'true') was evaluated as ( == 'true').
1>Done building target "Desktop_PlatformPrepareForBuild" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "GetFrameworkPaths" skipped. Previously built successfully.
1>Target "GetReferenceAssemblyPaths" skipped. Previously built successfully.
1>Target "AssignLinkMetadata" skipped, due to false condition; ( '$(SynthesizeLinkMetadata)' == 'true' ) was evaluated as ( '' == 'true' ).
1>Target "SetCABuildNativeEnvironmentVariables" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v15.0\CodeAnalysis\Microsoft.CodeAnalysis.targets":
1>  Initializing task factory "CodeTaskFactory" from assembly "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Build.Tasks.Core.dll".
1>  Using "SetEnvironmentVariable" task from the task factory "Code Task Factory".
1>  Task "SetEnvironmentVariable"
1>    Task Parameter:EnvValue=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt;;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt;Include\um;
1>    Task Parameter:EnvKey=CAExcludePath
1>  Done executing task "SetEnvironmentVariable".
1>Done building target "SetCABuildNativeEnvironmentVariables" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PrepareForBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Set Property: TargetDir=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\
1>  Set Property: LocalDebuggerCommand=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\Project1.exe
1>  Set Property: BuildProjectReferences=false
1>  Set Property: ConfigurationPlatformExists=true
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)' != 'true' and '$(ConfigurationPlatformExists)' != 'true') was evaluated as ('' != 'true' and 'true' != 'true').
1>  Using "MakeDir" task from assembly "Microsoft.Build.Tasks.Core, Version=15.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>  Task "MakeDir"
1>    Task Parameter:Directories=Release\
1>  Done executing task "MakeDir".
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(WindowsAppContainer)'=='true' and '$(ConfigurationType)'!='Application' and '$(ConfigurationType)'!='DynamicLibrary' and '$(ConfigurationType)'!='StaticLibrary') was evaluated as (''!='true' and 'false'=='true' and 'Application'!='Application' and 'Application'!='DynamicLibrary' and 'Application'!='StaticLibrary').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(VCToolsInstallDir)'=='' and '$(UseEnv)' != 'true' and ('$(TargetFrameworkVersion)'=='v3.5' or '$(TargetFrameworkVersion)'=='v3.0' or '$(TargetFrameworkVersion)'=='v2.0' )) was evaluated as (''!='true' and 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\'=='' and '' != 'true' and ('v4.0'=='v3.5' or 'v4.0'=='v3.0' or 'v4.0'=='v2.0' )).
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(VCToolsInstallDir)'=='' and '$(UseEnv)' != 'true' and '$(PlatformToolset)'=='v90') was evaluated as (''!='true' and 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\'=='' and '' != 'true' and 'v141'=='v90').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(VCToolsInstallDir)'=='' and '$(UseEnv)' != 'true') was evaluated as (''!='true' and 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\'=='' and '' != 'true').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(WindowsSDKDir)'=='' and '$(UseEnv)' != 'true') was evaluated as (''!='true' and 'C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\'=='' and '' != 'true').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(IntDirTrailingSlashWarning)'=='true') was evaluated as (''!='true' and ''=='true').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(OutDirTrailingSlashWarning)'=='true') was evaluated as (''!='true' and ''=='true').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('%(CompatibilityIssues.Identity)' != '' and '$(DesignTimeBuild)'!='true') was evaluated as ('' != '' and ''!='true').
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(IgnoreWarnIntDirSharingDetected)' != 'true' and '$(IntDirSharingDetected)' == 'true') was evaluated as ('' != 'true' and '' == 'true').
1>  Set Property: _IntDirFullpath=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release\
1>  Set Property: _OutDirFullpath=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('$(DesignTimeBuild)'!='true' and '$(IgnoreWarnIntDirInTempDetected)' != 'true' and ('$(_IntDirFullpath.StartsWith($(Tmp), true, null))' == 'true' or '$(_IntDirFullpath.StartsWith($(Temp), true, null))' == 'true' or '$(_OutDirFullpath.StartsWith($(Tmp), true, null))' == 'true' or '$(_OutDirFullpath.StartsWith($(Temp), true, null))' == 'true')) was evaluated as (''!='true' and '' != 'true' and ('False' == 'true' or 'False' == 'true' or 'False' == 'true' or 'False' == 'true')).
1>  Task "MakeDir"
1>    Task Parameter:
1>        Directories=
1>            Release\
1>            C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Release\
1>            Release\Project1.tlog\
1>  Done executing task "MakeDir".
1>Done building target "PrepareForBuild" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "_PrepareForReferenceResolution" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ComputeCrtSDKReference" skipped, due to false condition; ('@(ClCompile)'!='' and '$(WindowsAppContainer)'=='true' and '$(UseCrtSDKReference)' != 'false') was evaluated as ('main.cpp'!='' and 'false'=='true' and '' != 'false').
1>Target "GetInstalledSDKLocations" skipped, due to false condition; ('@(SDKReference)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "ResolveSDKReferences" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Task "ResolveSDKReference" skipped, due to false condition; ('@(SDKReference)'!='') was evaluated as (''!='').
1>Done building target "ResolveSDKReferences" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "ResolveSDKReferences" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ExpandSDKReferences" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Task "GetSDKReferenceFiles" skipped, due to false condition; ('@(ResolvedSDKReference)'!='') was evaluated as (''!='').
1>Done building target "ExpandSDKReferences" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "ResolveNuGetPackageAssets" skipped, due to false condition; ('$(ResolveNuGetPackages)' == 'true' and exists('$(ProjectLockFile)')) was evaluated as ('true' == 'true' and exists('obj\project.assets.json')).
1>Target "ImplicitlyExpandNETStandardFacades" skipped, due to false condition; ('$(ImplicitlyExpandNETStandardFacades)' == 'true') was evaluated as ('' == 'true').
1>Target "GetReferenceAssemblyPaths" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ImplicitlyExpandNETStandardFacades" skipped, due to false condition; ('$(ImplicitlyExpandNETStandardFacades)' == 'true') was evaluated as ('' == 'true').
1>Target "_HandlePackageFileConflicts" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\Microsoft.NET.Build.Extensions\Microsoft.NET.Build.Extensions.ConflictResolution.targets":
1>  Using "ResolvePackageFileConflicts" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\Microsoft\Microsoft.NET.Build.Extensions\\tools\net46\Microsoft.NET.Build.Extensions.Tasks.dll".
1>  Task "ResolvePackageFileConflicts"
1>    Task Parameter:
1>        TargetFrameworkDirectories=
1>            C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0
1>            C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\References
1>    Output Item(s): _ReferencesWithoutConflicts=
1>    Output Item(s): _ReferenceCopyLocalPathsWithoutConflicts=
1>  Done executing task "ResolvePackageFileConflicts".
1>Done building target "_HandlePackageFileConflicts" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "ResolveAssemblyReferences" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Added Item(s):
1>      _ReferenceInstalledAssemblyDirectory=
1>          C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\.NETFramework\v4.0
1>          C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\References
1>  Set Property: ResolveAssemblyReferencesStateFile=Release\Project1.vcxprojResolveAssemblyReference.cache
1>  Set Property: ResolveAssemblyReferencesSilent=false
1>  Set Property: ResolveAssemblyWarnOrErrorOnTargetArchitectureMismatch=Warning
1>  Task "ResolveAssemblyReference" skipped, due to false condition; ('@(Reference)'!='' or '@(_ResolvedProjectReferencePaths)'!='' or '@(_ExplicitReference)' != '') was evaluated as (''!='' or ''!='' or '' != '').
1>Done building target "ResolveAssemblyReferences" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "GenerateBindingRedirects" skipped, due to false condition; ('$(AutoGenerateBindingRedirects)' == 'true' and '$(GenerateBindingRedirectsOutputType)' == 'true') was evaluated as ('' == 'true' and 'true' == 'true').
1>Target "GenerateBindingRedirectsUpdateAppConfig" skipped, due to false condition; ('$(AutoGenerateBindingRedirects)' == 'true' and '$(GenerateBindingRedirectsOutputType)' == 'true' and Exists('$(_GenerateBindingRedirectsIntermediateAppConfig)')) was evaluated as ('' == 'true' and 'true' == 'true' and Exists('Release\Project1.exe.config')).
1>Target "ResolveComReferences" skipped, due to false condition; ('@(COMReference)'!='' or '@(COMFileReference)'!='') was evaluated as (''!='' or ''!='').
1>Target "AfterResolveReferences" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>Done building target "AfterResolveReferences" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "ImplicitlyExpandDesignTimeFacades" skipped, due to false condition; ('$(ImplicitlyExpandDesignTimeFacades)' == 'true') was evaluated as ('' == 'true').
1>Target "ResolveTestReferences" skipped, due to false condition; ('@(Shadow)'!='') was evaluated as (''!='').
1>Target "ResolveReferences" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>Done building target "ResolveReferences" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PrepareForBuild" skipped. Previously built successfully.
1>Target "PrepareForBuild" skipped. Previously built successfully.
1>Target "InitializeBuildStatus" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Using "ReadLinesFromFile" task from assembly "Microsoft.Build.Tasks.Core, Version=15.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>  Task "ReadLinesFromFile"
1>    Task Parameter:File=Release\Project1.tlog\Project1.lastbuildstate
1>    Output Item(s):
1>        _ReadProjectStateLine=
1>            #TargetFrameworkVersion=v4.0:PlatformToolSet=v141:EnableManagedIncrementalBuild=false:VCToolArchitecture=Native32Bit:WindowsTargetPlatformVersion=10.0.16299.0
1>            Release|Win32|C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\|
1>  Done executing task "ReadLinesFromFile".
1>  Set Property: ProjectStateLine=#TargetFrameworkVersion=v4.0:PlatformToolSet=v141:EnableManagedIncrementalBuild=false:VCToolArchitecture=Native32Bit:WindowsTargetPlatformVersion=10.0.16299.0
1>  Set Property: StateBuildType=Build
1>  Using "WriteLinesToFile" task from assembly "Microsoft.Build.Tasks.Core, Version=15.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>  Task "WriteLinesToFile"
1>    Task Parameter:Overwrite=True
1>    Task Parameter:File=Release\Project1.tlog\Project1.lastbuildstate
1>    Task Parameter:
1>        Lines=
1>            #TargetFrameworkVersion=v4.0:PlatformToolSet=v141:EnableManagedIncrementalBuild=false:VCToolArchitecture=Native32Bit:WindowsTargetPlatformVersion=10.0.16299.0
1>            Release|Win32|C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\|
1>  Done executing task "WriteLinesToFile".
1>  Using "Touch" task from assembly "Microsoft.Build.Tasks.Core, Version=15.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a".
1>  Task "Touch"
1>    Task Parameter:AlwaysCreate=True
1>    Task Parameter:Files=Release\Project1.tlog\unsuccessfulbuild
1>    Touching "Release\Project1.tlog\unsuccessfulbuild".
1>  Done executing task "Touch".
1>Done building target "InitializeBuildStatus" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PrepareProjectReferences" skipped. Previously built successfully.
1>Target "BuildGenerateSourcesTraverse" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Task "MSBuild" skipped, due to false condition; ('$(BuildPassReferences)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != '' and '%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true') was evaluated as ('' == 'true' and '' != '' and '' != '' and '' == 'true').
1>Done building target "BuildGenerateSourcesTraverse" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PrepareForBuild" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ResolveReferences" skipped. Previously built successfully.
1>Target "BeforeBuildGenerateSources" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.BuildSteps.Targets":
1>Done building target "BeforeBuildGenerateSources" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PreBuildEvent" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppCommon.targets":
1>  Task "Message" skipped, due to false condition; ('%(PreBuildEvent.Message)' != '' and '%(PreBuildEvent.Command)' != '') was evaluated as ('' != '' and '' != '').
1>  Task "Exec" skipped, due to false condition; ('%(PreBuildEvent.Command)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Done building target "PreBuildEvent" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "CustomBuild" skipped, due to false condition; ('@(CustomBuild)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "FxExport" skipped, due to false condition; ('@(FxCompile)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "FxCompile" skipped, due to false condition; ('@(FxCompile)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "Xsd" skipped, due to false condition; ('@(Xsd)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "_Xsd" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "_Xsd" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "MakeDirsForMidl" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Set Property: Midl_OutputDir=
1>  Task "Makedir"
1>  Done executing task "Makedir".
1>Done building target "MakeDirsForMidl" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "Midl" skipped, due to false condition; ('@(Midl)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "CustomBuild" skipped, due to false condition; ('@(CustomBuild)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "FxExport" skipped, due to false condition; ('@(FxCompile)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "FxCompile" skipped, due to false condition; ('@(FxCompile)' != '') was evaluated as ('' != '').
1>Target "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Set Property: Midl_OutputDir=
1>Done building target "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "AfterMidl" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "AfterMidl" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "_Midl" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "_Midl" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "AfterBuildGenerateSources" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.BuildSteps.Targets":
1>Done building target "AfterBuildGenerateSources" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "AfterBuildGenerateSourcesEvent" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "AfterBuildGenerateSourcesEvent" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "_BuildGenerateSourcesAction" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "_BuildGenerateSourcesAction" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "BuildGenerateSources" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>Done building target "BuildGenerateSources" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PrepareProjectReferences" skipped. Previously built successfully.
1>Target "BuildCompileTraverse" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets":
1>  Task "MSBuild" skipped, due to false condition; ('$(BuildPassReferences)' == 'true' and '@(ProjectReferenceWithConfiguration)' != '' and '@(_MSBuildProjectReferenceExistent)' != ''  and '%(_MSBuildProjectReferenceExistent.BuildReference)' == 'true') was evaluated as ('' == 'true' and '' != '' and '' != ''  and '' == 'true').
1>Done building target "BuildCompileTraverse" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PrepareForBuild" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ResolveReferences" skipped. Previously built successfully.
1>Target "BeforeClCompile" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "BeforeClCompile" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ComputeCLInputPDBName" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "ComputeCLInputPDBName" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "ResolveReferences" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ComputeReferenceCLInput" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Task "WriteLinesToFile" skipped, due to false condition; (('@(_ReferenceCopyLocalPaths)'!='') and '$(DesignTimeBuild)' != 'true') was evaluated as ((''!='') and '' != 'true').
1>  Task "Message" skipped, due to false condition; ('$(_REFERENCE_DEBUG)'=='true') was evaluated as (''=='true').
1>Done building target "ComputeReferenceCLInput" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "WarnCompileDuplicatedFilename" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Task "VCMessage" skipped, due to false condition; ('%(ClCompile.ExcludedFromBuild)' != 'true' and '%(Filename)%(Extension)' != '@(ClCompile->'%(Filename)%(Extension)')' and '%(ObjectFileName)' == '@(ClCompile->Metadata(ObjectFileName)->Distinct())') was evaluated as ('' != 'true' and 'main.cpp' != 'main.cpp' and 'Release\' == 'Release\').
1>Done building target "WarnCompileDuplicatedFilename" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "FixupCLCompileOptions" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppCommon.targets":
1>Done building target "FixupCLCompileOptions" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "MakeDirsForCl" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>  Added Item(s): ClDirsToMake=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>  Added Item(s): ClDirsToMake=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>  Added Item(s): ClDirsToMake=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>  Added Item(s): ClDirsToMake=C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>  Task "MakeDir"
1>    Task Parameter:
1>        Directories=
1>            C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>            C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>            C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>            C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>  Done executing task "MakeDir".
1>  Removed Item(s):
1>      ClDirsToMake=
1>          C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>          C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>          C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>          C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release
1>Done building target "MakeDirsForCl" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "PrepareForBuild" skipped. Previously built successfully.
1>Target "SetBuildDefaultEnvironmentVariables" skipped. Previously built successfully.
1>Target "SetUserMacroEnvironmentVariables" skipped, due to false condition; ('@(BuildMacro)' != '' and '$(DesignTimeBuild)' != 'true') was evaluated as ('' != '' and '' != 'true').
1>Target "_SelectedFiles" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "_SelectedFiles" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "ComputeMIDLGeneratedCompileInputs" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ComputeCLInputPDBName" skipped. Previously built successfully.
1>Target "ComputeReferenceCLInput" skipped. Previously built successfully.
1>Target "WarnCompileDuplicatedFilename" skipped. Previously built successfully.
1>Target "FixupCLCompileOptions" skipped. Previously built successfully.
1>Target "_SelectedFiles" skipped. Previously built successfully.
1>Target "SelectCustomBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "SelectCustomBuild" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "SelectClCompile" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppBuild.targets":
1>Done building target "SelectClCompile" in project "Project1.vcxproj".
1>Target "GenerateTargetFrameworkMonikerAttribute" skipped, due to false condition; ('$(GenerateTargetFrameworkAttribute)' == 'true') was evaluated as ('false' == 'true').
1>Target "ManagedIncrementalBuildPreProcessDependencyGraph" skipped, due to false condition; ('@(ClCompile)' != '' and '$(EnableManagedIncrementalBuild)' == 'True') was evaluated as ('main.cpp' != '' and 'false' == 'True').
1>Target "ClCompile" in file "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.CppCommon.targets":
1>  Set Property: CLToolArchitecture=Native32Bit
1>  Set Property: CLDeleteOutputOnExecute=true
1>  Task "Delete" skipped, due to false condition; ('%(ClCompile.DebugInformationFormat)' != '' and '%(ClCompile.DebugInformationFormat)' != 'None' and '%(ClCompile.DebugInformationFormat)' != 'OldStyle' and '%(ClCompile.ProgramDataBaseFileName)' != '' and !Exists(%(ClCompile.ProgramDataBaseFileName))) was evaluated as ('ProgramDatabase' != '' and 'ProgramDatabase' != 'None' and 'ProgramDatabase' != 'OldStyle' and 'Release\vc141.pdb' != '' and !Exists(Release\vc141.pdb)).
1>  Task "CL" skipped, due to false condition; ('%(ClCompile.PrecompiledHeader)' == 'Create' and '%(ClCompile.ExcludedFromBuild)'!='true' and '%(ClCompile.CompilerIteration)' == '') was evaluated as ('NotUsing' == 'Create' and ''!='true' and '' == '').
1>  Using "CL" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCTargets\Microsoft.Build.CppTasks.Common.dll".
1>  Task "CL"
1>    Task Parameter:BuildingInIde=True
1>    Task Parameter:
1>        Sources=
1>            main.cpp
1>                    AcceptableNonZeroExitCodes=
1>                    AssemblerListingLocation=
1>                    AssemblerOutput=NoListing
1>                    BasicRuntimeChecks=Default
1>                    BrowseInformation=false
1>                    BrowseInformationFile=Release\
1>                    BufferSecurityCheck=true
1>                    CallingConvention=Cdecl
1>                    CompileAs=CompileAsCpp
1>                    ConformanceMode=true
1>                    DebugInformationFormat=ProgramDatabase
1>                    DiagnosticsFormat=Classic
1>                    DisableLanguageExtensions=false
1>                    EnableEnhancedInstructionSet=NotSet
1>                    EnableFiberSafeOptimizations=false
1>                    EnablePREfast=false
1>                    ErrorReporting=Prompt
1>                    ExceptionHandling=Sync
1>                    ExpandAttributedSource=false
1>                    FavorSizeOrSpeed=Neither
1>                    FloatingPointModel=Precise
1>                    ForceConformanceInForLoopScope=true
1>                    ForcedIncludeFiles=
1>                    ForcedUsingFiles=
1>                    FunctionLevelLinking=true
1>                    GenerateXMLDocumentationFiles=false
1>                    IgnoreStandardIncludePath=false
1>                    ImpLibCompiled=
1>                    InlineFunctionExpansion=Default
1>                    IntrinsicFunctions=true
1>                    LibCompiled=
1>                    LinkCompiled=true
1>                    MinimalRebuild=false
1>                    MinimalRebuildFromTracking=true
1>                    ObjectFileName=Release\
1>                    OmitDefaultLibName=false
1>                    OmitFramePointers=false
1>                    Optimization=MaxSpeed
1>                    PrecompiledHeader=NotUsing
1>                    PrecompiledHeaderFile=
1>                    PrecompiledHeaderOutputFile=
1>                    PreprocessKeepComments=false
1>                    PreprocessorDefinitions=_MBCS;
1>                    PreprocessSuppressLineNumbers=false
1>                    PreprocessToFile=false
1>                    ProgramDataBaseFileName=Release\vc141.pdb
1>                    RemoveUnreferencedCodeData=true
1>                    RuntimeLibrary=MultiThreadedDll
1>                    SDLCheck=true
1>                    ShowIncludes=false
1>                    SmallerTypeCheck=false
1>                    StructMemberAlignment=Default
1>                    SuppressStartupBanner=true
1>                    TrackerLogDirectory=Release\Project1.tlog\
1>                    TreatWarningAsError=false
1>                    TreatWChar_tAsBuiltInType=true
1>                    UndefineAllPreprocessorDefinitions=false
1>                    UseFullPaths=false
1>                    UseUnicodeForAssemblerListing=
1>                    WarningLevel=Level3
1>                    WholeProgramOptimization=true
1>                    WinRTNoStdLib=false
1>                    XMLDocumentationFileName=Release\
1>    Task Parameter:AssemblerOutput=NoListing
1>    Task Parameter:BasicRuntimeChecks=Default
1>    Task Parameter:BrowseInformation=False
1>    Task Parameter:BrowseInformationFile=Release\
1>    Task Parameter:BufferSecurityCheck=true
1>    Task Parameter:CallingConvention=Cdecl
1>    Task Parameter:CompileAs=CompileAsCpp
1>    Task Parameter:ConformanceMode=True
1>    Task Parameter:DebugInformationFormat=ProgramDatabase
1>    Task Parameter:DiagnosticsFormat=Classic
1>    Task Parameter:DisableLanguageExtensions=False
1>    Task Parameter:EnableEnhancedInstructionSet=NotSet
1>    Task Parameter:EnableFiberSafeOptimizations=False
1>    Task Parameter:EnablePREfast=False
1>    Task Parameter:ErrorReporting=Prompt
1>    Task Parameter:ExceptionHandling=Sync
1>    Task Parameter:
1>        ExcludedInputPaths=
1>            C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\include
1>            C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\include
1>            C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\include
1>            C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\ucrt
1>            C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\um
1>            C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\shared
1>            C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.16299.0\winrt
1>            Include\um
1>            C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin
1>            C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\
1>            C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\lib\x86
1>            C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\atlmfc\lib\x86
1>            C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86
1>            C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\lib\10.0.16299.0\ucrt\x86
1>    Task Parameter:ExpandAttributedSource=False
1>    Task Parameter:FavorSizeOrSpeed=Neither
1>    Task Parameter:FloatingPointModel=Precise
1>    Task Parameter:ForceConformanceInForLoopScope=True
1>    Task Parameter:FunctionLevelLinking=True
1>    Task Parameter:GenerateXMLDocumentationFiles=False
1>    Task Parameter:IgnoreStandardIncludePath=False
1>    Task Parameter:InlineFunctionExpansion=Default
1>    Task Parameter:IntrinsicFunctions=True
1>    Task Parameter:MinimalRebuild=False
1>    Task Parameter:ObjectFileName=Release\
1>    Task Parameter:OmitDefaultLibName=False
1>    Task Parameter:OmitFramePointers=False
1>    Task Parameter:Optimization=MaxSpeed
1>    Task Parameter:PrecompiledHeader=NotUsing
1>    Task Parameter:PreprocessKeepComments=False
1>    Task Parameter:PreprocessorDefinitions=_MBCS
1>    Task Parameter:PreprocessSuppressLineNumbers=False
1>    Task Parameter:PreprocessToFile=False
1>    Task Parameter:ProgramDataBaseFileName=Release\vc141.pdb
1>    Task Parameter:RemoveUnreferencedCodeData=True
1>    Task Parameter:RuntimeLibrary=MultiThreadedDll
1>    Task Parameter:SDLCheck=True
1>    Task Parameter:ShowIncludes=False
1>    Task Parameter:SmallerTypeCheck=False
1>    Task Parameter:StructMemberAlignment=Default
1>    Task Parameter:SuppressStartupBanner=True
1>    Task Parameter:TreatWarningAsError=False
1>    Task Parameter:TreatWChar_tAsBuiltInType=True
1>    Task Parameter:UndefineAllPreprocessorDefinitions=False
1>    Task Parameter:UseFullPaths=False
1>    Task Parameter:WarningLevel=Level3
1>    Task Parameter:WholeProgramOptimization=True
1>    Task Parameter:WinRTNoStdLib=False
1>    Task Parameter:XMLDocumentationFileName=Release\
1>    Task Parameter:TrackerLogDirectory=Release\Project1.tlog\
1>    Task Parameter:TrackFileAccess=True
1>    Task Parameter:MinimalRebuildFromTracking=True
1>    Task Parameter:ToolArchitecture=Native32Bit
1>    Task Parameter:DeleteOutputOnExecute=True
1>    Task Parameter:YieldDuringToolExecution=True
1>    Outputs for C:\USERS\PAWEL\SOURCE\REPOS\PROJECT1\PROJECT1\MAIN.CPP:
1>    C:\USERS\PAWEL\SOURCE\REPOS\PROJECT1\PROJECT1\RELEASE\MAIN.OBJ
1>    main.cpp will be compiled because the tracking log is not available.
1>    Write Tracking log not available, minimal rebuild will be disabled.
1>    Environment Variables passed to tool:
1>      VS_UNICODE_OUTPUT=1172
1>    C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86\CL.exe /c /Zi /nologo /W3 /WX- /diagnostics:classic /sdl /O2 /Oi /Oy- /GL /D _MBCS /Gm- /EHsc /MD /GS /Gy /fp:precise /permissive- /Zc:wchar_t /Zc:forScope /Zc:inline /Fo"Release\\" /Fd"Release\vc141.pdb" /Gd /TP /analyze- /errorReport:prompt main.cpp
1>    Tracking command:
1>    C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\MSBuild\15.0\Bin\Tracker.exe /d "C:\Program Files (x86)\MSBuild\15.0\FileTracker\FileTracker32.dll" /i C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Release\Project1.tlog /r C:\USERS\PAWEL\SOURCE\REPOS\PROJECT1\PROJECT1\MAIN.CPP /b MSBuildConsole_CancelEventf049b4ff5b824366abe6fca37d16b940  /c "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86\CL.exe"  /c /Zi /nologo /W3 /WX- /diagnostics:classic /sdl /O2 /Oi /Oy- /GL /D _MBCS /Gm- /EHsc /MD /GS /Gy /fp:precise /permissive- /Zc:wchar_t /Zc:forScope /Zc:inline /Fo"Release\\" /Fd"Release\vc141.pdb" /Gd /TP /analyze- /errorReport:prompt main.cpp
1>    Pliki
1>    c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'D:\Pliki': No such file or directory
1>    programów
1>    c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'programów': No such file or directory
1>    Microsoft
1>    c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: '(x86)\Microsoft': No such file or directory
1>    Visual
1>    c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'Visual': No such file or directory
1>    Studio
1>    c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'Studio': No such file or directory
1>    bin
1>    c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: '14.0\VC\bin': No such file or directory
1>    main.cpp
1>    The command exited with code 2.
1>  Done executing task "CL" -- FAILED.
1>Done building target "ClCompile" in project "Project1.vcxproj" -- FAILED.
1>
1>Done building project "Project1.vcxproj" -- FAILED.
1>
1>Project Performance Summary:
1>     1333 ms  C:\Users\Pawel\source\repos\Project1\Project1\Project1.vcxproj   1 calls
1>
1>Target Performance Summary:
1>        0 ms  AfterResolveReferences                     1 calls
1>        0 ms  SelectClCompile                            1 calls
1>        0 ms  BuildGenerateSourcesTraverse               1 calls
1>        0 ms  BeforeBuildGenerateSources                 1 calls
1>        0 ms  PreBuildEvent                              1 calls
1>        0 ms  _Xsd                                       1 calls
1>        0 ms  MakeDirsForMidl                            1 calls
1>        0 ms  ComputeMIDLGeneratedCompileInputs          1 calls
1>        0 ms  AfterMidl                                  1 calls
1>        0 ms  ResolveReferences                          1 calls
1>        0 ms  _Midl                                      1 calls
1>        0 ms  AfterBuildGenerateSourcesEvent             1 calls
1>        0 ms  _BuildGenerateSourcesAction                1 calls
1>        0 ms  BuildGenerateSources                       1 calls
1>        0 ms  BuildCompileTraverse                       1 calls
1>        0 ms  BeforeClCompile                            1 calls
1>        0 ms  ComputeCLInputPDBName                      1 calls
1>        0 ms  ComputeReferenceCLInput                    1 calls
1>        0 ms  FixupCLCompileOptions                      1 calls
1>        0 ms  AfterBuildGenerateSources                  1 calls
1>        0 ms  MakeDirsForCl                              1 calls
1>        0 ms  _SelectedFiles                             1 calls
1>        0 ms  GetFrameworkPaths                          1 calls
1>        0 ms  ExpandSDKReferences                        1 calls
1>        0 ms  ResolveSDKReferences                       1 calls
1>        0 ms  _PrepareForReferenceResolution             1 calls
1>        0 ms  SelectCustomBuild                          1 calls
1>        0 ms  Desktop_PlatformPrepareForBuild            1 calls
1>        0 ms  PlatformPrepareForBuild                    1 calls
1>        0 ms  GetResolvedWinMD                           1 calls
1>        0 ms  GetReferenceAssemblyPaths                  1 calls
1>        0 ms  ResolveAssemblyReferences                  1 calls
1>        0 ms  BeforeResolveReferences                    1 calls
1>        0 ms  PrepareProjectReferences                   1 calls
1>        0 ms  _SplitProjectReferencesByFileExistence     1 calls
1>       16 ms  SetBuildDefaultEnvironmentVariables        1 calls
1>       16 ms  AssignProjectConfiguration                 1 calls
1>       16 ms  InitializeBuildStatus                      1 calls
1>       16 ms  PrepareForBuild                            1 calls
1>       16 ms  WarnCompileDuplicatedFilename              1 calls
1>       16 ms  _GetProjectReferenceTargetFrameworkProperties   1 calls
1>       16 ms  _HandlePackageFileConflicts                1 calls
1>       16 ms  ResolveProjectReferences                   1 calls
1>       16 ms  _PrepareForBuild                           1 calls
1>       53 ms  _CheckForInvalidConfigurationAndPlatform   1 calls
1>      137 ms  SetCABuildNativeEnvironmentVariables       1 calls
1>      970 ms  ClCompile                                  1 calls
1>
1>Task Performance Summary:
1>        0 ms  AssignProjectConfiguration                 1 calls
1>        0 ms  MSBuild                                    1 calls
1>        0 ms  SetEnvironmentVariable                     1 calls
1>        0 ms  ReadLinesFromFile                          1 calls
1>        0 ms  Touch                                      1 calls
1>       16 ms  SetEnv                                     4 calls
1>       16 ms  WriteLinesToFile                           1 calls
1>       16 ms  MakeDir                                    4 calls
1>       16 ms  ResolvePackageFileConflicts                1 calls
1>       22 ms  Message                                    2 calls
1>      970 ms  CL                                         1 calls
1>
1>Build FAILED.
1>
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'D:\Pliki': No such file or directory
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'programów': No such file or directory
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: '(x86)\Microsoft': No such file or directory
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'Visual': No such file or directory
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: 'Studio': No such file or directory
1>c1xx : fatal error C1083: Cannot open source file: '14.0\VC\bin': No such file or directory
1>    0 Warning(s)
1>    6 Error(s)
1>
1>Time Elapsed 00:00:01.34
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
P-169602
» 2018-02-24 22:52:56
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86\CL.exe /c /Zi /nologo /W3 /WX- /diagnostics:classic /sdl /O2 /Oi /Oy- /GL /D _MBCS /Gm- /EHsc /MD /GS /Gy /fp:precise /permissive- /Zc:wchar_t /Zc:forScope /Zc:inline /Fo"Release\\" /Fd"Release\vc141.pdb" /Gd /TP /analyze- /errorReport:prompt main.cpp
Jaki jest wynik wykonania tego kawałka w konsoli (bez Visuala)?
P-169603
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-02-25 14:15:13
Project1>C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86\CL.exe /c /Zi /nologo /W3 /WX- /diagnostics:classic /sdl /O2 /Oi /Oy- /GL /D _MBCS /Gm- /EHsc /MD /GS /Gy /fp:precise /permissive- /Zc:wchar_t /Zc:forScope /Zc:inline /Fo"Release\\" /Fd"Release\vc141.pdb" /Gd /TP /analyze- /errorReport:prompt main.cpp
'C:\Program' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

Project1>"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.12.25827\bin\HostX86\x86\CL.exe" /c /Zi /nologo /W3 /WX- /diagnostics:classic /sdl /O2 /Oi /Oy- /GL /D _MBCS /Gm- /EHsc /MD /GS /Gy /fp:precise /permissive- /Zc:wchar_t /Zc:forScope /Zc:inline /Fo"Release\\" /Fd"Release\vc141.pdb" /Gd /TP /analyze- /errorReport:prompt main.cpp
Pliki
c1xx: fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku źródło: 'D:\Pliki': No such file or directory
programów
c1xx: fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku źródło: 'programów': No such file or directory
Microsoft
c1xx: fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku źródło: '(x86)\Microsoft': No such file or directory
Visual
c1xx: fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku źródło: 'Visual': No such file or directory
Studio
c1xx: fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku źródło: 'Studio': No such file or directory
bin
c1xx: fatal error C1083: Nie można otworzyć pliku źródło: '14.0\VC\bin': No such file or directory
main.cpp
P-169606
» 2018-02-25 14:32:55
Czemu masz 2 instalacje Visuala?
P-169607
« 1 » 2
 Strona 1 z 2Następna strona