Problem z bitmap'ą w WinAPI
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Problem z bitmap'ą w WinAPI

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Problem z bitmap'ą w WinAPI
» 2018-12-10 20:38:41
Witam
Mam problem z skopiowaniem i wyświetleniem obrazu z pliku.
Po próbie skompilowania kodu:

C/C++
HDC hdc;


HBITMAP hbmObraz;
hbmObraz =( HBITMAP ) LoadImage( NULL, "d:\nowy.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE );HDC hdcNowy = CreateCompatibleDC( hdc );
HBITMAP hbmOld =( HBITMAP ) SelectObject( hdcNowy, hbmObraz );BITMAP bmInfo;
GetObject( hbmObraz, sizeof( bmInfo ), & bmInfo );

hdc = GetDC( okno );
->BitBlt( hdc, 50, 50, bmInfo.bmWidth, bmInfo.bmHeight, hbmObraz, 0, 0, SRCCOPY );
ReleaseDC( okno, hdc );

SelectObject( hdcNowy, hbmOld );
DeleteDC( hdcNowy );

wyskakuje błąd:
error: cannot convert 'HBITMAP {aka HBITMAP__*}' to 'HDC {aka HDC__*}' for argument '6' to 'BOOL BitBlt(HDC, int, int, int, int, HDC, int, int, DWORD)'

P-173186
» 2018-12-10 23:34:56
Funkcja przyjmuje HDC, nie HBITMAP.
P-173191
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-12-11 19:38:18
A jesteś w stanie mi powiedzieć, co muszę zmienić aby to działało, bo siedzę już nad tym drugi dzień i nie mam pojęcia dlaczego to nie działa. Mimo że przepisuje to dokładnie z instrukcji z kursów.
P-173215
» 2018-12-11 19:42:03
"Przepisane z kursu"
C/C++
BitBlt( hdc, 50, 50, bmInfo.bmWidth, bmInfo.bmHeight, hbmObraz, 0, 0, SRCCOPY );
Skopiowane z kursu
C/C++
BitBlt( hdc, 50, 50, bmInfo.bmWidth, bmInfo.bmHeight, hdcNowy, 0, 0, SRCCOPY );
» Kurs WinAPI, C++ » PodstawyBitmapy lekcja
P-173216
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-12-11 21:39:11
dwa dni szukania błędu, a tu taka rzecz
zaczęło coś chodzić jeszcze obrazków nie wstawia, ale przynajmniej błędu nie wywala,
dzięki wielki
P-173218
« 1 »
 Strona 1 z 1