Problem z portem
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Problem z portem

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Problem z portem
» 2019-01-26 17:52:32
Witam. Muszę przerobić ten kod tak, żeby mozna było pisać z jednego portu (chat UDP)
Otwierając dwa terminale (loguje sie na 2 roznych maszynach)
Na 1 terminalu: ./chat 5555 (IP drugiej maszyny do ktorej bede wysylac odpowiedzi) 5556
Na 2 terminalu: ./chat 5556 (IP pierwszej maszyny do ktorej bede wysylac odpowiedzi) 5555

// gdzie 5555 i 5556 to porty

a o to kod:

C/C++
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <netinet/in.h>
#include <poll.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

void start_chat( int sock_fd, struct sockaddr_in * peer )
{
    int ret;
    ssize_t bytes;
    char input_buffer[ 1024 ];
    char output_buffer[ 1024 ];
    struct pollfd fds[ 2 ];
   
    fds[ 0 ].fd = 0;
    fds[ 1 ].fd = sock_fd;
    fds[ 0 ].events = POLLIN | POLLPRI;
    fds[ 1 ].events = POLLIN | POLLPRI;
   
    while( 1 )
    {
       
        ret = poll( fds, 2, - 1 );
       
        if( ret < 0 )
        {
            printf( "Error - poll zwrocil error: %s\n", strerror( errno ) );
            break;
        }
        if( ret > 0 )
        {
           
            /* Regardless of requested events, poll() can always return these */
            if( fds[ 0 ].revents &( POLLERR | POLLHUP | POLLNVAL ) )
            {
                printf( "Error - stdin error\n" );
                break;
            }
            if( fds[ 1 ].revents &( POLLERR | POLLHUP | POLLNVAL ) )
            {
                printf( "Error - socket error\n" );
                break;
            }
           
            if( fds[ 0 ].revents &( POLLIN | POLLPRI ) )
            {
                bytes = read( 0, output_buffer, sizeof( output_buffer ) );
                if( bytes < 0 )
                {
                    printf( "Error - stdin error: %s\n", strerror( errno ) );
                    break;
                }
                printf( "Sending: %.*s\n",( int ) bytes, output_buffer );
                bytes = sendto( sock_fd, output_buffer, bytes, 0,
                ( struct sockaddr * ) peer, sizeof( struct sockaddr_in ) );
                if( bytes < 0 )
                {
                    printf( "Error - sendto error: %s\n", strerror( errno ) );
                    break;
                }
            }
           
            if( fds[ 1 ].revents &( POLLIN | POLLPRI ) )
            {
                bytes = recvfrom( sock_fd, input_buffer, sizeof( input_buffer ),
                0, NULL, NULL );
                if( bytes < 0 )
                {
                    printf( "Error - recvfrom error: %s\n", strerror( errno ) );
                    break;
                }
                if( bytes > 0 )
                {
                    printf( "Received: %.*s\n",( int ) bytes, input_buffer );
                }
            }
        }
    }
}

int main( int argc, char * argv[] )
{
    unsigned long local_port;
    unsigned long remote_port;
    int sock_fd;
    struct sockaddr_in server_addr;
    struct sockaddr_in peer_addr;
   
    if( argc < 4 )
    {
        printf( "Usage: %s <local port> <remote host> <remote port>\n", argv[ 0 ] );
        return 1;
    }
    local_port = strtoul( argv[ 1 ], NULL, 0 );
    if( local_port < 1 || local_port > 65535 )
    {
        printf( "Error - invalid local port '%s'\n", argv[ 1 ] );
        return 1;
    }
    remote_port = strtoul( argv[ 3 ], NULL, 0 );
    if( remote_port < 1 || remote_port > 65535 )
    {
        printf( "Error - invalid remote port '%s'\n", argv[ 3 ] );
        return 1;
    }
   
    peer_addr.sin_family = AF_INET;
    peer_addr.sin_port = htons( remote_port );
    if( inet_aton( argv[ 2 ], & peer_addr.sin_addr ) == 0 )
    {
        printf( "Error - invalid remote address '%s'\n", argv[ 2 ] );
        return 1;
    }
   
    /* Create UDP socket */
    sock_fd = socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 );
    if( sock_fd < 0 )
    {
        printf( "Error - failed to open socket: %s\n", strerror( errno ) );
        return 1;
    }
   
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_addr.s_addr = htonl( INADDR_ANY );
    server_addr.sin_port = htons( local_port );
    if( bind( sock_fd,( struct sockaddr * )( & server_addr ),
    sizeof( server_addr ) ) < 0 )
    {
        printf( "Error - failed to bind socket: %s\n", strerror( errno ) );
        return 1;
    }
   
    start_chat( sock_fd, & peer_addr );
   
    close( sock_fd );
   
    return 0;
}
P-173699
» 2019-01-26 17:56:26
A masz problem z..?
P-173700
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2019-01-27 11:12:17
Nie wiem jak to przerobic zeby mozna bylo na 1 porcie pisac. Potrzebuje wskazówek
P-173707
port
» 2019-01-29 06:00:17
<< removed - spam >>
P-173785
» 2019-01-29 23:22:56
Co się dzieje, gdy podasz ten sam port dla local i remote?
P-173797
« 1 »
 Strona 1 z 1