[WinAPI] menu programu
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

[WinAPI] menu programu

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
[WinAPI] menu programu
» 2008-12-16 17:24:42
przerabiam kurs WinAPI ze strony www.winapi.rox.pl i jak doszłem do
tworzenia menu programu pojawił się pierwszy większy problem....
nie kompiluje się.
a teraz trochę szczegółów:
kod:
C/C++
#include <windows.h>
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR lStart, INT nShow )
{
    WNDCLASSEX ppk;
    CONST CHAR ClassName[] = "pekfos";
    ppk.hInstance = hInst;
    ppk.lpszClassName = ClassName;
    ppk.lpfnWndProc = DefWindowProc;
    ppk.style = CS_DBLCLKS;
    ppk.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
    ppk.hIcon = LoadIcon( 0, IDI_APPLICATION );
    ppk.hIconSm = LoadIcon( 0, IDI_APPLICATION );
    ppk.hCursor = LoadCursor( 0, IDC_ARROW );
    ppk.lpszMenuName = "moje_menu";
    ppk.hbrBackground =( HBRUSH ) GetStockObject( WHITE_BRUSH );
    ppk.cbWndExtra = 0;
    ppk.cbClsExtra = 0;
    if( RegisterClassEx( & ppk ) == 0 ) return 0;
   
    HWND Okno = CreateWindowEx( 0, ClassName, "okienkoo", WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE, 50, 50, 100, 100, 0, 0, hInst, 0 );
    MSG msgs;
    while( GetMessage( & msgs, 0, 0, 0 ) )
    {
        TranslateMessage( & msgs );
        DispatchMessage( & msgs );
    }
    return 0;
}
plik zasobów:
C/C++
moje_menu MENU
{
    POPUP "&Plik"
    {
        MENUITEM "&Zakończ", 1
    }
}
błędy:
Permission danied
[Bulid Error] [clean] Error1
log:
Kompilator: Default compiler
Building Makefile: "C:\Users\pekfos\Documents\Programy Cpp\pasek wyboru w winapi\Makefile.win"
Wykonywanie  make clean
rm -f main.o pasek_wyboru_w_winapi_private.res "pasek wyboru w winapi.exe"

rm: pasek wyboru w winapi.exe: Permission denied

make.exe: *** [clean] Error 1

Wykonanie zakończone
więcej danych o błędzie nie znalazłem :)
P-2766
» 2008-12-16 17:59:56
U mnie wszystko się kompiluje i działa
P-2768
» 2008-12-16 19:48:36
Permission denied - brak dostępu -> brak możliwości utworzenia pliku. Spróbuj skompilować Twój program ale w innym miejscu na dysku - może pomoże.
P-2771
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2008-12-17 15:41:56
jeden poziom wyżej załatwił sprawe. ale czemu nie wcześniej nie uzyskał
dostępu? czy to może mieć jakiś związek z tym
że w folderze w którym chciałem przekompilować projekt znajdowało sie
jeszcze 130 programów :D?
P-2793
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2008-12-17 16:03:54
PS: zawsze programy w WinAPI nie chcą się skasować usunąć?
P-2799
» 2008-12-17 19:57:43
Nie, nie zawsze :P

Tak na poważnie to nie miało wpływu te 130 programów. Problem tkwił w tym, że pewnie przy wcześniejszych uruchomieniach tego programu nie zamknąłeś go poprawnie. Wtedy kompilator nie ma dostępu do pliku wykonywalnego i nie może go nadpisać. Nie widziałeś, że działał lecz działał, wystarczyło stare dobre ctrl+alt+delete i w procesach znaleźć nazwę swojego programu, oraz zakończyć proces :)
Na pewno przyda Ci się ta informacja w przyszłości
P-2807
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2008-12-18 16:17:10
dobry sposób
P-2819
« 1 »
 Strona 1 z 1