« Kurs C++, kurs »
Kurs C++ dla początkujących. (kurs)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Autor: Piotr Szawdyński

Kurs C++

[kurs] Kurs C++ dla początkujących.

Opis szczegółowy

Jednym z najpopularniejszych języków programowania, przeznaczonych do tworzenia programów i gier jest C++. Język ten umożliwia pisanie aplikacji pod Windowsa, Linuksa i inne mniej popularne systemy operacyjne. Łatwość wykorzystywania możliwości sprzętowych komputera w połączeniu z tzw. przenośnością kodu źródłowego między platformami stwarza bardzo duże możliwości dla programistów na całym świecie.

Niniejszy kurs C++ koncentruje się na najważniejszych elementach języka i stopniowo wprowadza w coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, jakie oferuje nam C++. Aktualnie kurs jest przeznaczony głównie dla osób początkujących, jednak osoby bardziej doświadczone również znajdą w nim cenne porady.

Dodatkowe informacje

Pomimo, iż niniejszy kurs został stworzony praktycznie od podstaw to jest on oznaczony jako wersja 3.0. Wersje historyczne kursów C++, które znajdowały się w przeszłości na łamach serwisu znajdują się w sekcji materiałów archiwalnych.

FAQ

Dokument opisuje jaka jest różnica pomiędzy preinkrementacją, a postinkrementacją.
Niniejszy dokument zawiera wskazówki, które ułatwiają samodzielne rozwiązywanie problemów typu: "Napisany program nie działa wcale lub nie działa poprawnie".
Jaki warunek wpisać do pętli? (pytanie/odpowiedź)
Dokument opisuje prosty sposób na dobieranie warunków pętli
Najczęściej spotykane bugi (często zadawane pytania)
Najczęściej spotykane bugi na forum
Dokument opisuje jak powinieneś postępować jeżeli napisany przez Ciebie program działa inaczej niż powinien.
Napisany program wysypuje się (pytanie/odpowiedź)
Napisany program wysypuje się - jak szukać przyczyny krytycznego błędu aplikacji

Poziom 1

Rozdział 1. Omówienie dostępnych środowisk do programowania w C++.
Rozdział 2. Krótkie omówienie budowy programów komputerowych i zapoznanie się z podstawową terminologią.
Rozdział 3. Podstawowa obsługa Code::Blocks i pierwsza kompilacja programu.
Rozdział 4. Omówienie budowy programu napisanego w C++.
5. Komentarze (lekcja)
Rozdział 5. Komentarze - forma zapisu oraz wskazówki jak z nich prawidłowo korzystać.
Rozdział 6. Zapoznanie się z obsługą standardowego wyjścia za pomocą funkcji printf oraz strumienia std::cout.
Rozdział 7. Co to jest przestrzeń nazw i jak z niej korzystać.
Rozdział 8. Omówienie podstawowych zagadnień związanych ze zmiennymi: dostępne typy danych; tworzenie i inicjalizacja zmiennych oraz operacja przypisania.
Rozdział 9. Omówienie obsługi standardowego wejścia za pomocą strumienia std::cin oraz przedstawienie sposobu walidacji wczytywanych danych.
Rozdział 10. Podstawowe operatory matematyczne, inkrementacja i dekrementacja oraz sposoby zapisywania działań matematycznych.
Rozdział 11. Operatory porównania; co jest prawdą, a co fałszem w C++ i wielokrotne przypisanie.
Rozdział 12. Operatory logiczne - sposób zapisywania koniunkcji, alternatywy i negacji w C++.
Rozdział 13. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji warunkowej if ... else.
Rozdział 14. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji switch ... case oraz omówienie działania instrukcji sterującej break.

Poziom 2

Rozdział 15. Omówienie pojęcia czym jest pętla, podkreślenie jej znaczenia oraz omówienie pętli do ... while.
Rozdział 16. W lekcji omówiono w jaki sposób generuje się losowe liczby całkowite.
Rozdział 17. Co to są funkcje i jak się z nich korzysta.
Rozdział 18. Jednowymiarowe tablice zmiennych.
Rozdział 19. Niniejszy rozdział pokazuje podstawowe techniki przekazywania tablic jednowymiarowych do funkcji.
Rozdział 20. Jak działa słowo kluczowe return w funkcjach i jakie są praktyczne zalety z właściwego używania wspomnianego słowa kluczowego.
Rozdział 21. Losowanie liczb całkowitych bez powtórzeń.
Rozdział 22. Omówienie pętli
for
.

Poziom 3

Rozdział 23. W niniejszym rozdziale opisano typ zmiennej wykorzystywany do pracy z tekstem w języku C++. Rozdział omawia podstawowe zagadnienia takie jak: tworzenie zmiennej tekstowej, ustawianie tekstu, sklejanie tekstu, wczytywanie wyrazu za pomocą standardowego strumienia wejściowego do zmiennej tekstowej oraz wypisywanie zawartości zmiennej tekstowej przy pomocy standardowego strumienia wyjściowego.
Rozdział 24. W niniejszej lekcji omówiono znaczenie słowa referencja oraz wyjaśniono działanie referencji w argumentach funkcji.
Rozdział 25. Niniejszy rozdział opisuje podstawowe pojęcia występujące w programowaniu obiektowym. Pojęcia te są dostosowane do poziomu osób początkujących i mają na celu przede wszystkim umożliwienie poprawnego komunikowania się z czytelnikiem w kolejnych rozdziałach niniejszego kursu.
Rozdział 26. Wczytywanie tekstu za pomocą standardowego strumienia wejściowego. Omówiono użycie std::cin oraz funkcję std::getline.
Rozdział 27. Wyszukiwanie ciągu znaków w tekście z użyciem klasy std::string.
Rozdział 28. Modyfikowanie treści (wstawianie, kopiowanie i usuwanie fragmentów tekstu) oraz sprawdzanie długości tekstu.
Rozdział 29. Omówienie słów kluczowych
continue
 i
break
 w kontekście pętli for, while oraz do ... while.
Rozdział 30. Rozdział omawia zagadnienie zagnieżdżania pętli.
Rozdział 31. Omówienie pętli
while
.

Poziom 4

Rozdział 32. W rozdziale opisano podstawową obsługę plików, tj. w jaki sposób otwiera się pliki, jak sprawdzić czy otwarcie pliku się powiodło, jak należy zamykać pliki oraz w jaki sposób można wczytać zawartość pliku tekstowego przy pomocy funkcji std::getline.
Rozdział 33. Odczytywanie zawartości pliku tekstowego za pomocą operatora >>.
Rozdział 34. Omówienie dostępnych mechanizmów do kontroli błędów podczas wczytywania zawartości pliku oraz przedstawienie kilku sposobów na radzenie sobie z nimi.
Rozdział 35. Rozdział opisuje, jak poruszać się po pliku w trybie do odczytu.

Poziom 5

Rozdział 43. W rozdziale opisano, jak tworzyć wskaźniki i jak nimi się posługiwać.
Rozdział 44. Lekcja przybliża działanie operatorów do zarządzana pamięcią,
new
 i
delete
Rozdział 45. Omówienie funkcjonalności standardowych wskaźników inteligentnych.
W niniejszym rozdziale zawarto informacje, w jaki sposób warto pogłębiać swoją wiedzę z zakresu programowania w języku C++.

Poziom X

Jak zachowują się metody wirtualne w konstruktorach.
Działanie wirtualnych destruktorów w praktyce - znaczenie słowa kluczowego virtual.
Rozdział opisuje jak stworzyć wskaźnik na funkcję oraz jak z niego korzystać.
Po przeczytaniu niniejszego rozdziału powinieneś wiedzieć co to są wyrażenia lambda, jak się ich używa oraz jakie było praktyczne uzasadnienie ich wprowadzenia do standardu C++11.

Dodatkowe materiały

Co to są tablice, omówienie tablic jednowymiarowych i wielowymiarowych oraz jakie zużycie pamięci generują tworzone tablice.
Omówienie łańcuchów znaków w stylu C oraz sposoby na wczytywanie tekstu.
Dokument opisuje co to są struktury i do czego one służą oraz jak je stosować.
Wskaźniki (lekcja)
Dokument opisuje co to są wskaźniki oraz pokazuje jak się z nich korzysta.
Obsługa plików za pomocą biblioteki fstream.
Przekazywanie struktur do funkcji oraz funkcji przez wskaźnik. Ponadto omówiono zagadnienie rekurencji.
Dynamiczne zarządzanie pamięcią za pomocą operatorów new i delete.
Dokument omawia referencje, polimorfizm funkcji i inne własności funkcji.
Omówienie zagadnienia związanego z przestrzeniami nazw.
Dokument opisuje jak się dzieli kod źródłowy na kilka plików.
Podstawowe informacje o klasach.
Tworzenie metod w klasie oraz ich wywoływanie.
Omówienie konstruktora, destruktora i konstruktora kopiującego.
Unia w C++ (lekcja)
Dokument omawia co to są unie i pokazuje jak je stosować.
Co to są szablony funkcji i jak z nich korzystać.
Co to są szablony struktur i jak z nich korzystać.
Szablony klas (lekcja)
Co to są szablony klas i jak z nich korzystać.
Co to jest typ wyliczeniowy enum i jak się z niego korzysta.
Dokument opisuje jak się korzysta z klasy std::string.
Dokument opisuje bibliotekę używaną pod konsolą dla systemu Windows.
Dokument opisuje jak korzystać z biblioteki do obsługi czasu.
Omówienie niektórych funkcji standardowej biblioteki matematycznej.
Dokument opisuje jak sterować wyświetlaniem danych w konsoli strumienia std::cout.