« Poziom 1, dział kursu »
Część I. Materiał wprowadzający do programowania w języku C++. Omówienie dostępnych środowisk programistycznych do C++, zapoznanie się z podstawową terminologią używaną w programowaniu. Utworzenie pierwszej aplikacji konsolowej oraz jej uruchomienie. Ponadto omówienie zagadnień takich jak: komentarze, podstawy obsługi strumienia wyjściowego i wejściowego, co to jest przestrzeń nazw, zmienne oraz podstawowe typy danych, podstawowe operacje matematyczne, operacje porównania, operacje logiczne, instrukcja warunkowa if ... else oraz warunek wielokrotnego wyboru switch ... case. (dział kursu)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Autor: Piotr Szawdyński
Kurs C++

Poziom 1

[dział kursu] Część I. Materiał wprowadzający do programowania w języku C++. Omówienie dostępnych środowisk programistycznych do C++, zapoznanie się z podstawową terminologią używaną w programowaniu. Utworzenie pierwszej aplikacji konsolowej oraz jej uruchomienie. Ponadto omówienie zagadnień takich jak: komentarze, podstawy obsługi strumienia wyjściowego i wejściowego, co to jest przestrzeń nazw, zmienne oraz podstawowe typy danych, podstawowe operacje matematyczne, operacje porównania, operacje logiczne, instrukcja warunkowa if ... else oraz warunek wielokrotnego wyboru switch ... case.

Opis szczegółowy

W niniejszym dziale znajdują się materiały stanowiące całkowite podstawy programowania w języku C++. Materiały są dostosowane do osób początkujących, które nie miały żadnej styczności z programowaniem. Niniejsza część kursu stanowi wstęp do programowania, który krok po kroku wprowadzi Cię w świat programowania w języku C++. Jeżeli nie miałeś do tej pory żadnej styczności z programowaniem bądź znasz już jakiś język i chcesz zacząć uczyć się programowania w C++ to ten kurs jest właśnie dla Ciebie.
Poprzedni dokumentNastępny dokument
std::getline() mi nie działa!Wybieramy środowisko pracy

Wykaz elementów dowiązanych

Rozdział 1. Omówienie dostępnych środowisk do programowania w C++.
Rozdział 2. Krótkie omówienie budowy programów komputerowych i zapoznanie się z podstawową terminologią.
Rozdział 3. Podstawowa obsługa Code::Blocks i pierwsza kompilacja programu.
Rozdział 4. Omówienie budowy programu napisanego w C++.
5. Komentarze (lekcja)
Rozdział 5. Komentarze - forma zapisu oraz wskazówki jak z nich prawidłowo korzystać.
Rozdział 6. Zapoznanie się z obsługą standardowego wyjścia za pomocą funkcji printf oraz strumienia std::cout.
Rozdział 7. Co to jest przestrzeń nazw i jak z niej korzystać.
Rozdział 8. Omówienie podstawowych zagadnień związanych ze zmiennymi: dostępne typy danych; tworzenie i inicjalizacja zmiennych oraz operacja przypisania.
Rozdział 9. Omówienie obsługi standardowego wejścia za pomocą strumienia std::cin oraz przedstawienie sposobu walidacji wczytywanych danych.
Rozdział 10. Podstawowe operatory matematyczne, inkrementacja i dekrementacja oraz sposoby zapisywania działań matematycznych.
Rozdział 11. Operatory porównania; co jest prawdą, a co fałszem w C++ i wielokrotne przypisanie.
Rozdział 12. Operatory logiczne - sposób zapisywania koniunkcji, alternatywy i negacji w C++.
Rozdział 13. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji warunkowej if ... else.
Rozdział 14. Sterowanie przebiegiem programu za pomocą instrukcji switch ... case oraz omówienie działania instrukcji sterującej break.