Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Artykuł omawia XMake, narzędzie do budowania projektów programistycznych wspierające wiele języków i platform, wyróżniające się wbudowanym systemem zarządzania pakietami. Wyjaśniono jego podstawowe funkcje, sposób użycia oraz korzyści z integracji różnych środowisk programistycznych.
Rozdział 51. Wyrażenia lambda (C++11)
W artykule porównano języki C++ (wersja C++23) i Python (wersja 3.11), prezentując ich różnice w formie komentowanego "diffa". Skoncentrowano się na aspektach składniowych, uwypuklając różne podejścia w programowaniu, aby pomóc w zrozumieniu tych języków osobom uczącym się jednego z nich, zwłaszcza w kontekście wykorzystania C++ w kluczowych projektach i Pythona w tworzeniu skryptów w dużych firmach.
Artykuł opisuje jak się przeciąża różne operatory w języku C++.
Rozdział zawiera omówienie pojęć takich jak: problemy P, problemy NP, problemy NP-zupełne oraz NP-trudne.
DOMjudge - narzędzie online-judge, do automatycznego sprawdzania zadań nadesłanych w różnych językach programowania i przeprowadzania konkursów.
Rozdział 1. W niniejszym rozdziale dowiesz się jak zbudowana jest aplikacja okienkowa systemu Windows oparta o standardową bibliotekę WinAPI. Ponadto w rozdziale omówiono takie zagadnienia jak: funkcja MessageBox; klasa okna (WNDCLASSEX) i style okna; blokująca pętla komunikatów oraz procedura do obsługi komunikatów.