Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Artykuł opisuje jak się przeciąża różne operatory w języku C++.
Rozdział zawiera omówienie pojęć takich jak: problemy P, problemy NP, problemy NP-zupełne oraz NP-trudne.
DOMjudge - narzędzie online-judge, do automatycznego sprawdzania zadań nadesłanych w różnych językach programowania i przeprowadzania konkursów.
Rozdział 1. W niniejszym rozdziale dowiesz się jak zbudowana jest aplikacja okienkowa systemu Windows oparta o standardową bibliotekę WinAPI. Ponadto w rozdziale omówiono takie zagadnienia jak: funkcja MessageBox; klasa okna (WNDCLASSEX) i style okna; blokująca pętla komunikatów oraz procedura do obsługi komunikatów.
Rozdział 34. Omówienie obszaru powiadomień na pasku zadań: tworzenie i usuwanie ikony, dymki i balonowe komunikaty.
Rozdział 30. Omówienie suwaka poziomego i pionowego od podstaw: tworzenie, inicjalizacja oraz jego obsługa czyli przesuwanie.