Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Polska dokumentacja C++

Język C++

preprocesor Aplikacja, która przetwarza pliki C i C++ zanim zostaną one przekazane do kompilatora. (aplikacja)
standard C Narzędzia, które wywodzą się ze standardu języka C. (standard)
standard C++ Narzędzia, które należą do standardu C++. (standard)
standard C++11 Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++11. (standard)
Standard C++14 Narzędzia, które pojawiły się wraz z ukazaniem się standardu C++14. (standard)

Biblioteki C/C++

Allegro 4.4 Biblioteka do tworzenia gier 2D. (biblioteka)
Allegro 5.0 Biblioteka do tworzenia gier 2D. (biblioteka)
ATL ATL (Active Template Library) - zbiór narzędzi dla języka C++, ułatwiających tworzenie komponentów zorientowanych obiektowo (technologia COM - Component Object Model). (biblioteka)
boost (biblioteka)
CUDA Biblioteka umożliwiająca wykonywanie obliczeń na GPU. (biblioteka)
curl Biblioteka umożliwiająca transferowanie plików za pomocą protokołów takich jak: FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS i FILE. (biblioteka)
GTK+ Biblioteka służąca do tworzenia GUI programów komputerowych. (biblioteka)
irrlicht 1.7 Biblioteka do tworzenia gier 3D (biblioteka)
libintl Biblioteka do obsługi internacjonalizacji. (biblioteka)
libxml++ Wrapper na bibliotekę » Dokumentacjalibxml2. (biblioteka)
libxml2 Biblioteka do parsowania i budowania dokumentów XML. (biblioteka)
MFC Microsoft Foundation Class (MFC). (biblioteka)
mpich Biblioteka do programowania aplikacji wielowątkowych uruchamianych na superkomputerach. (biblioteka)
OpenGL Dokumentacja biblioteki OpenGL. (biblioteka)
PSAPI Process Status API - Standardowa biblioteka systemu Windows ułatwiająca uzyskiwanie informacji o procesach i o sterownikach urządzeń. (biblioteka)
RapidXML Biblioteka do tworzenia i przetwarzania dokumentów XML. (biblioteka)
SDL 1.2 Biblioteka wykorzystywana do tworzenia gier 3D. (biblioteka)
SFML 1.6 Dokumentacja biblioteki SFML 1.6. (biblioteka)
SFML 2.x Dokumentacja biblioteki w wersji SFML 2.0 lub nowszej. (biblioteka)
TinyXML Mała, a zarazem prosta biblioteka C++ do parsowania i budowania dokumentów XML. (biblioteka)
WinAPI Narzędzia dostępne w bibliotece Windows API. (biblioteka)
WinCrypt Biblioteka zawierająca narzędzia do szyfrowania i deszyfrowania danych. (biblioteka)
WinHTTP Wysokopoziomowy interfejs do obsługi protokołu Internetowego HTTP/1.1. (biblioteka)
WinINet Biblioteka umożliwiająca łatwe wykorzystywanie standardowych protokołów Internetowych takich jak FTP i HTTP. (biblioteka)
WMI Windows Management Instrumentation (WMI) - zestaw narzędzi do zarządzania zasobami komputera, który jest wbudowany w system Microsoft Windows. (biblioteka)
WTL WTL (Windows Template Library) - biblioteka dla języka C++ przeznaczona do wytwarzania aplikacji dla systemu Windows jak również komponentów interfejsu graficznego. Biblioteka ta jest rozszerzeniem » DokumentacjaATL; dostarcza zbiór klas do tworzenia kontrolek, dialogów, ramek okien, obiektów GDI i wielu innych. (plik nagłówkowy)

Pojęcia

Czas Pojęcia związane z czasem. (kategoria)
Programowanie współbieżne Dziedzina programowania, zajmująca się » Dokumentacjawspółbieżnością. (pojęcie)
Rodzaje licencji Spotykane rodzaje licencji. (kategoria)
Rodzaje znaków Terminologia związana ze znakami. (kategoria)
Struktury danych Wykaz struktur danych. (kategoria)
Teoria złożoności obliczeniowej Zagadnienia związane z teorią złożoności obliczeniowej. (kategoria)
Inne Pozostałe pojęcia. (kategoria)