Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Artykuły

Konfiguracja

Artykuł opisuje w jaki sposób przeprowadza się konfigurację nowych bibliotek w środowisku Code::Blocks.
Artykuł opisuje w jaki sposób przeprowadza się konfigurację nowych bibliotek w środowisku Dev-C++. Proces instalacji nowej biblioteki został omówiony na przykładzie biblioteki freeglut.
Artykuł opisujący proces instalacji i podstawowej konfiguracji środowiska Code::Blocks.
Artykuł opisuje, jak w środowisku Code::Blocks włączyć pełne logi kompilacji.

Narzędzia dla programistów C++

Artykuł opisuje sposób obsługi programu Gnuplot z poziomu języka C++.
Pomoc aplikacji konsolowej Closure Compiler.
DOMjudge - narzędzie online-judge, do automatycznego sprawdzania zadań nadesłanych w różnych językach programowania i przeprowadzania konkursów.

Pomoce naukowe

Artykuł wyjaśnia po co stosuje się referencji w funkcjach w języku C++.
Artykuł opisuje, jak wstawiać zmienne do tekstu, przy użyciu biblioteki standardowej C/C++.
Zapis binarny (artykuł)
Artykuł opisuje jak zapisywać i odczytywać dane binarne z pliku, oraz w jakie pułapki można wpaść, próbując.

Projekty DDT

Remake starej gry BattleCity (Tank 1990).
Gra Tower Defense wykonana w 3 dni w założeniu pisania ~8h dziennie. By DejaVu & pekfos (6-8.01.2017)
Remake klasycznych Wormsów 2D by pekfos & DejaVu. (9-15.08.2017)

WinAPI i Windows

Artykuł prezentuje w jaki sposób wyświetlać unikodowe znaki w konsoli pod Windowsem z poziomu języka C++.
Artykuł opisuje obsługę paska zadań pod kątem systemu operacyjnego Microsoft Windows 7.
Artykuł opisuje jak otworzyć stronę Internetową o podanym adresie z poziomu własnej aplikacji, używając domyślnej przeglądarki Internetowej użytkownika.
Artykuł opisujący w jaki sposób można zarejestrować własne rozszerzenie w systemie Windows oraz w jaki sposób je obsługiwać z poziomu C++.
Artykuł opisuje w jaki sposób można wylistować zawartość katalogu znajdującego się na dysku bądź innym nośniku danych.
Artykuł opisuje, w jaki sposób można stworzyć i uruchomić swój własny sterownik w systemie Windows 7 x64 przy użyciu Windows Driver Kit w wersji 7.1.
Artykuł opisuje w jaki sposób wykrywa się wycieki pamięci we własnych aplikacjach za pomocą Visual C++.
Artykuł opisuje jak zarejestrować lub wyrejestrować serwer COM.

Inne artykuły

Artykuł opisuje zaawansowane funkcje biblioteki Allegro do obsługi dźwięku w C++.
W artykule opisano metodykę wytwarzania oprogramowania TDD (Test-driven development), proces instalacji niezbędnych pakietów boost, tworzenie testów jednostkowych oraz ich uruchamianie.
Artykuł omawia w jaki sposób tworzy się strony Internetowe jako skrypty CGI w języku C++ przy użyciu biblioteki cgicc. W treści niniejszej publikacji omówiono takie zagadnienia jak:
- instalacja i konfiguracja serwera Apache na potrzeby skryptów CGI;
- instalacja i konfiguracja biblioteki CGICC;
- podstawy pisania skryptów CGI;
- obsługa formularzy, ciasteczek oraz sesji przy pomocy biblioteki CGICC.
Artykuł opisuje w jaki sposób można obsługiwać pliki ZIP za pomocą biblioteki POCO z poziomu języka C++.
Artykuł opisuje w jaki sposób można odczytywać pocztę za pośrednictwem protokołu POP3 z poziomu języka C++.
Artykuł opisuje w jaki sposób można wysyłać maile z poziomu języka C++ przy użyciu biblioteki POCO.
Niniejszy artykuł omawia zagnieżdżanie wywołań języka Python w programach napisanych w C/C++ przy użyciu Python C API.
Artykuł opisuje bibliotekę C++ do obsługi baz danych takich jak np. MySQL, MS SQL, MariaDB, PostgreSQL itp.
Adaptacja algorytmów standardowych z biblioteki ranges-v3.
Artykuł opisuje bibliotekę Box2D dla C++, która służy do symulowania fizyki w czasie rzeczywistym w grach 2D.
Artykuł opisuje skąd pobrać bibliotekę RapidXML oraz jak utworzyć, odczytać i zapisać dokument XML.
Artykuł opisuje w jaki sposób utworzyć własny parser matematyczny w oparciu o algorytm odwrotnej notacji polskiej.
Artykuł opisuje co to są wyrażenia regularne oraz jak z nich korzystać w języku C++.
Artykuł opisuje sytuacje w których inkrementacja i dekrementacja zmiennych ma niezdefiniowane zachowanie wg standardu C oraz C++.
W niniejszym artykule opisano przenośną bibliotekę dirent.h od strony języka C i C++, która służy do listowania plików. Artykuł zawiera rozbudowane przykłady, prezentujące praktyczne zastosowanie biblioteki.
W tym artykule zostaną opisane i pokazane podstawowe mechanizmy do komunikacji przy pomocy protokołów TCP i UDP na systemach linuxowych.
Artykuł opisuje bibliotekę librsync do tworzenia diffów między dwoma plikami bez konieczności posiadania obydwu plików, dająca możliwość odtwarzania plików w oparciu o diffy.
Artykuł opisuje najczęściej stosowane znaczniki podczas formatowania zgłoszeń i komentarzy w systemie kontroli błędów Jira.
Artykuł opisuje w jaki sposób można pobrać uchwyt HWND z okna renderującego SDL.
Artykuł odpowiada na pytanie co to jest programowanie współbieżne oraz pokazuje najprostszy przykład jego wykorzystania.
Artykuł omawia dobre praktyki wytwarzania oprogramowania w oparciu o 18 letnie doświadczenie w branży IT z punktu widzenia dewelopera/programisty. Artykuł nawiązuje do praktyk zalecanych w projektach domowych, praktyk stosowanych w projektach komercyjnych, zalety i wady poszczególnych rozwiązań związanych z organizacją projektu, organizacją pracy w projekcie itp.
Korzystanie z biblioteki GLib w aplikacjach tworzonych w języku C.
Artykuł opisuje w jaki sposób można korzystać z biblioteki GTK+ w języku C przy pomocy GObject.
Artykuł zawiera przykład użycia boost::archive::binary_oarchive oraz boost::archive::binary_iarchive.
Artykuł opisuje jak zachowują się iteratory zapisane w zmiennych po dodaniu nowych danych do kontenerów vector i deque.
Niniejszy artykuł zawiera istotne fragmenty kodu dzięki którym można ustalić czy obiekt A jest w polu widzenia obiektu B w przestrzeni 3D.
Artykuł odpowiada na pytanie jak rozpocząć przygodę z programowaniem oraz z jakimi trudnościami zmaga się na co dzień każdy współczesny programista.
Kompleksowa informacja o książkach jakie warto przeczytać na danym poziomie zaawansowania. Artykuł jest luźnym tłumaczeniem odpowiedzi udzielonej na stackoverflow.
Artykuł opisuje produkt Microsoft Expression Web 4 z punktu widzenia osoby wytwarzającej strony Internetowe w oparciu o język skryptowy PHP.
W artykule porównano języki C++ (wersja C++23) i Python (wersja 3.11), prezentując ich różnice w formie komentowanego "diffa". Skoncentrowano się na aspektach składniowych, uwypuklając różne podejścia w programowaniu, aby pomóc w zrozumieniu tych języków osobom uczącym się jednego z nich, zwłaszcza w kontekście wykorzystania C++ w kluczowych projektach i Pythona w tworzeniu skryptów w dużych firmach.
Operowanie na napisach przy użyciu dostępnych narzędzi tekstowych w C++. Omawiane narzędzia: std::string, boost/algorithm/string, lexical_cast, tokenizer.
Artykuł opisuje jak się przeciąża różne operatory w języku C++.
Wzorce analizy z dziedziny planowania wg Martina Fowlera: akcja, plan, protokół, zasoby, funkcja startu, funkcja wyniku, obserwacja.
Artykuł omawia XMake, narzędzie do budowania projektów programistycznych wspierające wiele języków i platform, wyróżniające się wbudowanym systemem zarządzania pakietami. Wyjaśniono jego podstawowe funkcje, sposób użycia oraz korzyści z integracji różnych środowisk programistycznych.
Artykuł pokazuje jak zmienić kolejność wywołania konstruktorów i destruktorów.