Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Darmowe kursy Online

Kurs C++

FAQ (często zadawane pytania)
Zbiór często zadawanych pytań, związanych z C++.
Poziom 1 (dział kursu)
Część I. Materiał wprowadzający do programowania w języku C++. Omówienie dostępnych środowisk programistycznych do C++, zapoznanie się z podstawową terminologią używaną w programowaniu. Utworzenie pierwszej aplikacji konsolowej oraz jej uruchomienie. Ponadto omówienie zagadnień takich jak: komentarze, podstawy obsługi strumienia wyjściowego i wejściowego, co to jest przestrzeń nazw, zmienne oraz podstawowe typy danych, podstawowe operacje matematyczne, operacje porównania, operacje logiczne, instrukcja warunkowa if ... else oraz warunek wielokrotnego wyboru switch ... case.
Poziom 2 (dział kursu)
Część II. Podstawy programowania w C++. Wymaga doskonałego opanowania pierwszej części kursu C++ oznaczonego jako » Kurs C++Poziom 1 dział kursu. Omówione zagadnienia: pętla do ... while, pseudolosowe liczby całkowite, funkcje (w podstawowym zakresie), tablice jednowymiarowe, przekazywanie tablic do funkcji, słowo kluczowe return, losowanie liczb całkowitych bez powtórzeń oraz pętla for.
Poziom 3 (dział kursu)
Część III. Niniejsza część kursu wymaga doskonałego opanowania dwóch poprzednich poziomów z niniejszego kursu. W niniejszej części omówiono: argumenty jako referencje; zmienne tekstowe; podstawową terminologię związaną z programowaniem obiektowym, wczytywanie tekstu poprzez standardowy strumień wejścia; wyszukiwanie frazy w tekście; modyfikowanie tekstu; działanie słów kluczowych continue, break; zagnieżdżone pętle oraz działanie pętli while.
Poziom 4 (dział kursu)
Część IV. W niniejszej części kursu omówiono obsługę plików tekstowych w trybie do odczytu.
Poziom 5 (dział kursu)
Część V. Niniejsza część kursu koncentruje się na tematach związanych ze wskaźnikami i dynamiczną alokacją pamięci.
Poziom X (dział kursu)
Rozdziały dla których nie ma jeszcze odpowiedniego poziomu w którym mogłyby zostać one umieszczone.
Materiały ze starego kursu, które nie zostały jeszcze opracowane od nowa.

Programowanie obiektowe, C++

Podstawy (dział kursu)
Podstawy programowania obiektowego w języku C++.
Polimorfizm (dział kursu)
Dział poświęcony zagadnieniom związanym z dziedziczeniem w języku C++.

Biblioteki C++

Biblioteka do tworzenia prostych gier 2D.
Allegro 5 jest biblioteką do tworzenia wydajnych gier 2D. Biblioteka dostarcza interfejs zgodny z językiem C, z którego można swobodnie korzystać w języku C++.
Kurs biblioteki GTK+ wykorzystywanej do tworzenia GUI programów komputerowych.
Biblioteka do tworzenia gier 3D.
Biblioteka do obsługi konsoli.
Niskopoziomowa biblioteka graficzna 3D.
Biblioteka do tworzenia gier 2D.
SFML 1.6 jest idealną biblioteką do tworzenia wydajnych gier 2D dostarczając przy tym niezwykle prosty i intuicyjny obiektowy interfejs. SFML 1.6 jest darmową biblioteką multimedialną, która dostarcza niskopoziomowy oraz wysokopoziomowy dostęp do karty graficznej, urządzeń wejściowych, dźwięku itp.
SFML jest idealną biblioteką do tworzenia wydajnych gier 2D dostarczając przy tym niezwykle prosty i intuicyjny obiektowy interfejs. SFML jest darmową biblioteką multimedialną, która dostarcza niskopoziomowy oraz wysokopoziomowy dostęp do karty graficznej, urządzeń wejściowych, dźwięku itp.
Kurs wprowadzający do standardowej biblioteki szablonów języka C++.
Rozbudowany kurs tworzenia aplikacji okienkowych w systemie Windows.
Beej's Guide to Network Programming - Używanie gniazd internetowych.

Wzorce projektowe

Wzorce czynnościowe (dział kursu)
Opisane wzorce: łańcuch zobowiązań, odwiedzający, pamiątka, stan, strategia.
Wzorce kreacyjne (dział kursu)
Opisane wzorce: budowniczy, fabryka abstrakcyjna, leniwa inicjalizacja, metoda wytwórcza, prototyp, RAII, singleton, wirtualny konstruktor.
Wzorce strukturalne (dział kursu)
Opisane wzorce: fasada.

Inne materiały

Algorytmy (zbiór algorytmów)
CodeDesk (strona statyczna)
Aplikacja monitorująca aktywność na serwisie cpp0x.pl
FAQ (często zadawane pytania)
FAQ, czyli zbiór często zadawanych pytań.
Kurs GDB (kurs)
Kurs poświęcony aplikacji GDB, służącej do wykrywania błędów we własnych aplikacjach, napisanych w językach C i C++.
Kurs poświęcony tworzeniu interfejsów graficznych dla biblioteki GTK+ przy pomocy aplikacji Glade.
Kurs STC (kurs)
Niniejszy kurs opisuje dostępne znaczniki do formatowania treści pisanych na łamach niniejszego serwisu.
Kurs zawiera wytyczne w jaki sposób powinny być tworzone treści dokumentów w zależności od działu w którym mają zostać opublikowane.
Porady dla użytkowników cpp0x.pl (porady, wskazówki, zalecenia)
Dział zawierający porady dla nowych użytkowników naszego serwisu, którzy aktywnie korzystają z forum.
Regulamin serwisu cpp0x.pl (strona statyczna)
Regulamin i polityka prywatności serwisu cpp0x.pl.
Publikacja ta jest skierowana do osób interesujących się programowaniem, które chcą poznać zagadnienia teoretyczne występujące w szeroko rozumianej informatyce.
Kurs poświęcony wytwarzaniu gier 2D w języku C++.