Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Operator przypisania.
Maksymalna zwracana wartość przez funkcję » standard Crand.
Tworzy nowy obraz na podstawie zawartości przekazanego okna.
Operacje na znakach.
Kopiuje fragment obrazu ze wskaznego obiektu Image.
Rozdział 7. Wielokąty: trójkąty, wstęgi trójkątów, wachlarze trójkątów, czworokąty, wachlarze czworokątów, wielokąty, prostokąty; ukrywanie stron wielokąta; tryby rysowania wielokąta (wierzchołki, krawędzie, wypełnienie); wypełnianie wielokątów wzorem; ukrywanie krawędzi wielokąta; kafelkowanie (podział) wielokątów; dwa przykładowe programy.
Rozdział 6. Prymitywy graficzne: punkty, linie, łamane, łamane zamknięte, trójkąty, wstęgi trójkątów, wachlarze trójkątów, czworokąty, wachlarze czworokątów, wielokąty, prostokąty; definiowane współrzędnych wierzchołków prymitywów; wielkość punktów; grubość i wzory linii, a ponadto trzy przykładowe programy.
Tworzy nowy obraz wypełniony podanym kolorem.
Obsługa pliku konfiguracyjnego (*.ini).
Odczytuje wartość przypisaną do klucza z określonej sekcji pliku konfiguracyjnego.
Ustawia nowy kolor piksela.
Pobiera kolor piksela.
Zwraca prawidłowy rozmiar tekstury dla posiadanego sprzętu.
Włącza lub wyłącza filtr wygładzania obrazu.
Zwraca informację czy wygładzanie obrazu jest włączone.
Zwraca szerokość obrazu wyrażoną w pikselach.