Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Usuwa właściwości zdefiniowane przez użytkownika, skojarzone z określonym oknem.
Tworzy lub aktualizuje właściwości zdefiniowane przez użytkownika, skojarzone z określonym oknem.
Operacje na strumieniach i plikach.
Narzędzia związane z obsługą strumienia wyjściowego.
Narzędzia związane z obsługą strumienia wejściowego.
Pobiera uchwyt do jednego ze zdefiniowanych zasobów systemu: pióra, pędzla, czcionki lub palety.
Pozostałe narzędzia wykorzystywane przy pracy z urządzeniem.
Rysuje wypełniony prostokąt przy użyciu pędzla.
Narzędzia do obsługi pędzla.
Narzędzia związane z obsługą pióra.
Tworzy pędzel jednolitego koloru.
Rysuje figurę przy pomocy pióra i pędzla.
Rysuje elipsę przy pomocy pióra i pędzla.
Rysuje prostokąt przy pomocy pióra i pędzla.
Tworzy pióro o okleślonym stylu, długości i kolorze.
Rysuje pojedynczy punkt określonego koloru.