Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rysuje elipsę przy pomocy pióra i pędzla.
Rysuje prostokąt przy pomocy pióra i pędzla.
Tworzy pióro o okleślonym stylu, długości i kolorze.
Rysuje pojedynczy punkt określonego koloru.
Rysuje linie połączone ze sobą.
Podstawowe narzędzia do pracy z kontekstem urządzenia.
Narzędzia do rysowania poprzez kontekst urządzenia.
Rysuje linię do określonego punktu.
Zwalnia kontekst urządzenia określonego okna.
Pobiera kontekst urządzenia na podstawie uchwytu okna.
Pozostałe narzędzia biblioteki WinAPI.
Praca z urządzeniem poprzez kontekst urządzenia.
Wypisuje łańcuch znaków na określonej pozycji.
Krótkie pomoce naukowe.
Funkcje typowo trygonometryczne.
Zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego.