Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Rysuje pionową linię.
Rysuje linię.
Artykuł opisuje jak zachowują się iteratory zapisane w zmiennych po dodaniu nowych danych do kontenerów vector i deque.
Obsługa myszy.
Rozdział 6. Wczytywanie i zapisywanie bitmap.
Konwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w czasie » DokumentacjaUTC.
Rozdział 12. Obsługa myszki.
Rozdział 11. Obsługa dźwięku w Allegro.
Rozdział 10. Tworzenie animacji ludzika w grze.
Rozdział 9. Wywoływanie zadania co określony czas.
Rozdział 8. Wyeliminowanie problemu migającego ekranu.
Rozdział 7. Obsługa klawiszy.
Rozdział 5. Tworzenie bitmapy i praca z bitmapą.
Rozdział 4. Podstawowe figury geometryczne.
Rozdział 3. Budowa aplikacji opartej o bibliotekę Allegro i podstawowe funkcje biblioteki.