Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zwraca liczbę elementów znajdujących się na stosie.
Zdejmuje istniejący element ze szczytu stosu.
Sprawdza czy stos jest pusty.
Zwraca referencję na ostatni element w kolejce.
Zwraca referencję na pierwszy element w kolejce.
Pierwszy wchodzący element jest pierwszym wychodzącym.
Umieszcza nowy element na szczycie stosu.
Ostatni wchodzący element jest pierwszym wychodzącym.
Wykaz struktur danych.
Popularne struktury danych dostępne w postaci szablonów.
Inne standardowe narzędzia języka C.
Sprawdza wartość wyrażenia; jeżeli jest fałszywe wypisuje komunikat diagnostyczny i przerywa działanie aplikacji.
Zmienia rozmiar wcześniej zaalokowanej pamięci.
Zwalnia zaalokowaną pamięć.
Zarządzanie czcionką i wyświetlanie tekstu.
Używany znak, gdy Allegro nie może znaleźć reprezentacji graficznej poszukiwanego znaku.