Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Usuwa element z początku kolejki.
Sprawdza czy kolejka jest pusta.
Umieszcza nowy element na końcu kolejki.
Zwraca referencję na szczytowy element stosu.
Zwraca liczbę elementów znajdujących się na stosie.
Zdejmuje istniejący element ze szczytu stosu.
Sprawdza czy stos jest pusty.
Zwraca referencję na ostatni element w kolejce.
Zwraca referencję na pierwszy element w kolejce.
Pierwszy wchodzący element jest pierwszym wychodzącym.
Umieszcza nowy element na szczycie stosu.
Ostatni wchodzący element jest pierwszym wychodzącym.
Wykaz struktur danych.
Popularne struktury danych dostępne w postaci szablonów.
Inne standardowe narzędzia języka C.
Sprawdza wartość wyrażenia; jeżeli jest fałszywe wypisuje komunikat diagnostyczny i przerywa działanie aplikacji.